skip to Main Content
Dansk Lean Forum
Senest opdateret 30. marts 2023

Hvor starter Lean?

Hvor starter Lean? Lean kan starte på mange måder.

Hvis vi kigger fra helikopteren, så bør Lean rejsen starte med en tur i strategi-tårnet. Hvad er vores brændende platform? Og hvordan ønsker vi, at her ser ud om 2-3 år (vision)?
Og hvordan ser gabet ud imellem de to scenarier? Her kan Lean være svaret.
Kun på denne måde anvender man Lean strategisk. Mange har lavet Lean “fordi andre også gør det”. Det kan være sundt nok – og en måde at starte på. Men ved at tage den strategiske tilgang får man ikke kun besvaret, om Lean er vejen frem. Man kan og bør gå et spadestik dybere og definere, hvilke elementer af Lean man gerne vil arbejde – eller bør arbejde med, for at lukke det strategiske gab.

På den måde bliver Lean strategisk begrundet.


Dansk Lean Forum:
Certificeret Lean Green eller Black Belt?

Alle bælteniveauer – som selvstudie eller fremmøde >


Simpelt illustreret:

lean-strategi-01

Eller i en mere prof version:

Strategisk gab i Lean

Model for strategisk begrundelse

I Lean arbejder vi med en model til opnåelse af en strategisk begrundelse. I den skal en ledergruppe, i en fælles proces, definere et strategisk billede af “væk fra” og “ønskede tilstande” (gerne med flere horisonter (= prioritering)).

Vi deler den også op i 3 hovedaktører – medarbejderne, organisationen og kunderne. I Lean vil vi ofte tilstræbe, at alle 3 områder forbedres – bedre arbejdsmiljø, bedre konkurrencekraft og højere kundetilfredshed.


Dansk Lean Forum:
Fuld effekt af Lean?
Målstyring, fra hamster- til forbedringshjul, stærk problemløsning…

Vi har hjulpet Toyota – mød Flexkom >


lean-strategi-02

En metode til at finde de “strategiske udfordringer/brændende platforme osv.” er, at tage udgangspunkt i Leans 8 spildtyper. Her taler man om sårbarhed, variation, lange gennemløbstider, utilfredse kunder, ingen feedback, lav produktivitet, lav kapacitet osv. Alle punkter der kan inspirere til “ønsker om væk fra”.

Du kan også blive inspireret af de mulige resultater med Lean (administration/produktion) >

Konsensus er vigtigt

I ovenstående proces er det meget vigtigt med konsensus i ledergruppen. Uden konsensus om det strategiske afsæt for Lean, så bliver det ikke en succes. Modellen giver også en stærk fælles elevatortale for Lean:
Hvad vil vi væk fra…
Hvor vil vi hen…
Derfor har vi valgt at…

Lean ledelse

Efter det strategiske billede skal ledelsen vælge de metoder og værktøjer, som passer til “indsatsen” i modellen. Altså de metoder og værktøjer fra Lean (og andre), som kan lukke de strategiske gab.  og valg af værktøjer til at lukke gabet i modellen, så skal der også defineres en “best practice” for ledelsesadfærden. Hvilken adfærd skal vi som ledere udvise for, at Lean bliver succes.

Læs mere om Lean ledelse – og ledelseskodeks >

Dansk Lean Forum

Af Mikkel Smith, Flexkom


Dansk Lean Forum:
Hvor langt er I med Lean fra 0-100%?

Få svaret på 9 spørgsmål >


Dette indlæg har 0 kommentarer

Skriv gerne en kommentar!

Back To Top