skip to Main Content
Dansk Lean Forum
Senest opdateret 16. december 2022

Individuelle resultater med Lean

Ingen vi kaster os ud i de mulige resultater med Lean, så er det vigtigt at understrege, at der ikke er en facitliste for resultater. For den enkelte organisation har (forhåbentligt) defineret deres egen målsætning med Lean ud fra deres strategiske udfordringer. Læs mere om “strategisk begrundet Lean“. Uanset kan en liste over mulige resultater med Lean vise, hvilke strategiske udfordringer Lean kan være med til at afhjælpe.

Ved implementering af Lean kan man eks. opnå følgende resultater

Bedre arbejdsmiljø og medarbejdertrivsel

Der er en sammenhæng imellem produktivitet og trivsel. Jo mindre vi er produktive, jo mindre synes vi om vores arbejde. I Lean taler vi om spild = aktiviteter som ikke skaber værdi. Mange af spild er ofte årsag til dårlig trivsel. Hvem kender ikke det med at komme hjem fra arbejde, og faktisk ikke kan sætte ord på hvad man har lavet. Hele dagen er gået med unødvendige møder, lange møder, mange afbrydelser, søgning efter filer, unødvendig lang tidsforbrug på en opgave (som man desværre opdagede for sent) og en masse opfølgning fordi kolleger ikke har overholdt deadlines…
Der er derfor en klar sammenhæng imellem reduceret spild og bedre trivsel!
I Flexkom har vi konkrete målinger der bekræfter ovenstående.

Højere produktivitet

Naturligt nok så vil reduceret spildtid også føre til en mulige højere produktivitet. Men det forudsætter naturligvis, at tiden bruges på noget produktivt (set fra et kundeperspektiv).
Specielt i administrative funktioner ser man et meget stort potentiale ved reduktion af spild. En produktivitet øget med 15-25% er ofte muligt med Lean.


Dansk Lean Forum:
Certificeret Lean Green eller Black Belt?

Alle bælteniveauer – som selvstudie eller fremmøde >


Kortere gennemløbstid/leveringstid

Uanset administration eller produktion så kan Lean markant forbedre gennemløbstiden. Specielt værktøjet “værdistrømsanalyse” kan skære gennemløbstiden ned med mange procent. En halvering af gennemløbstiden er ofte muligt med Lean.

Mere stabil gennemløbstid/leveringstid

En anden markant gevinst med Lean er, at vi opnår en mere stabil “produktion”. Ting er ikke så personafhængige, vi har oftere beskrevet vores processer osv. Derfor får vi mindre variation i leverancer = mere stabil gennemløbstid. Læs mere om Lean og best practice.

Mere tilfredse kunder

Når gennemløbstiden er mere stabil, produktet er mere ensartet og når omkostningerne til frembringelse af produktet/ydelsen er lavere, så giver det også markant mere tilfredse kunder. Vi skal ikke glemme, at kunderne er i centrum på en Lean-rejse. Det første princip i Lean handler om kundeværdi.

Højere kapacitet

Måske overflødig at nævne. Men en øget produktivitet giver ofte også en øget kapacitet. I Lean arbejder vi også meget med udjævning af flaskehalse/belastninger. Desuden i produktion med OEE (maskinudnyttelse) – igen værktøjer til markant øget kapacitet.


Dansk Lean Forum:
Fuld effekt af Lean?
Målstyring, fra hamster- til forbedringshjul, stærk problemløsning…

Vi har hjulpet Toyota – mød Flexkom >


Bedre kvalitet

Mindre spild, mindre variation, mere best practice, anvendelse af rette værktøjer/viden/filer osv. giver også bedre kvalitet.

Reduceret lagerbinding

I produktion arbejder vi også med øget omsætningshastighed – eller reducerede lagre.Jeg kan bedst lide at tale om omsætningshastighed – for lageret skal ikke reduceres, hvis omsætningen stiger. Med kortere gennemløbstider kan vi ofte foretage markante reduktioner af lagerbindingen – øgning af omsætningshastigheden.
I Lean arbejder vi også med produktkategorisering, så vi ikke har samme fokus på alle varer, men arbejder med ABC-kategorisering.
I administration har vi reelt også lagre. I form af “utilgængelig viden” – som også skaber meget spild.

Reduceret personafhængighed

I alle organisationer er vi ofte personafhængige på kritiske processer. I Lean arbejder vi med kompetencestyring, krydstræning og udjævning. Alt sammen i bestræbelserne på reduktion af sårbarhed.

Løbende forbedringskultur

Det er måske ikke et resultat. Mere en tilstand. Men for mange organisationer en meget værdsat tilstand. Hvor alle er forandringsparate og hvor man ofte har en struktur på forbedringsarbejdet – eks. via udviklings- eller forbedringstavler.

Forbedringskulturen kommer også af forståelsen for best practice i forbedringsarbejdet.

Bedre sikkerhed og ergonomi

Måske kan Lean forbedre ergonomien en smule i en administration. I en produktion kan det omvendt har markant effekt på både sikkerhed og ergonomi. 5S og krydstræning er stærke værktøjer til forbedring af sikkerhed og ergonomi.

Investeringer ved implementering af Lean

Med alle disse fordele, skulle man mene at investeringen må være meget høj. Erfaringen viser, at Lean ofte kun medfører moderate investeringer. Den tungeste investering er ofte træning af ledere og medarbejdere – og den involvering som Lean kræver.

I produktion kan der være tale om køb af flere værktøjer, holdere til værktøjer på arbejdsborde, gennemløbsreoler, flytning af maskiner og forsyning, tavler mm. Sjældent er der behov for deciderede investeringer i maskiner. Evt. maskininvesteringer følger oftest når man forsøger at organisere i værdikæder og hvor der derfor er behov for dubletter.

De resultater må “koste kassen”

Investeringen for at opnå nogle af de mulige resultater må jo koste kassen. Nye maskiner, nye IT-systemer osv. Eller?
Erfaring viser faktisk, at mange af resultaterne skabes via “lette forbedringer”. Altså fjernelse af spild, afbrydelser, søgetid, variation, overservicering…ogs ikke via IT og maskiner.
Vi kalder dem også for “lavthængende frugter”

frugt_samleop_2048024
Jagten på lavthængende frugter i Lean

Dansk Lean Forum

Af Mikkel Smith, Flexkom
Flexkom – Lean kurser, Lean værktøjer, Lean konsulenthjælp >


Dansk Lean Forum:
Hvor langt er I med Lean fra 0-100%?

Få svaret på 9 spørgsmål >


Dette indlæg har 0 kommentarer

Skriv gerne en kommentar!

Back To Top