skip to Main Content
Dansk Lean Forum
Senest opdateret 31. januar 2022

I Lean Produktion taler man ofte om “enkeltstyksproduktion” – men er det optimalt?

Udtrykket “enkeltstyksproduktion” handler om, at man færdiggør ét emne af gangen, i stedet for at have flere emner i gang af gangen.
Hvis der er tale om emner der flytter sig mellem flere processer, handler enkeltstyksproduktion om, at man emnerne konstant er i bevægelse mellem processerne.
Hvis der er tale om emner som færdiggøres samme sted, handler enkeltstyksproduktion om, at man færdiggører ét emne komplet inden man påbegynder et nyt.

Se video om enkeltstyksproduktion

Vi har lavet en lille video om tidsforskellen imellem enkeltstyksproduktion og serieproduktion >

Lean Produktion - Video om enkeltstyksproduktion eller serieproduktion
Lean Produktion – Video om enkeltstyksproduktion eller serieproduktion

Enkeltstyksproduktion skal gøres med måde

Det er min erfaring, at man ikke må blive forhippet på at opnå reel “enkeltstyksproduktion” – medmindre det giver mening. Hvis processer eksempelvis er samlet i et flow, vil enkeltstyksproduktion betyde, at man ikke tillader bufferlagre mellem de enkelte processer. Hvis man ikke tillader bufferlagre, skal processerne for det første have samme cyklustider og samme oppetider. Nedbræk på én proces stopper hele linien. Hvad værre er, så skal eventuelle operatører også arbejde i takt. Skal en operatør på toilet, skal hele flokken på toilet. Man skal med andre ord “tisse i takt”.
Er virksomheden samtidig ikke opmærksom på operationernes EGA-status og forebygger EGA (ensidig gentagende arbejde), kan operatørerne få skader af en stressende arbejdstakt.


Dansk Lean Forum:
Certificeret Lean Green eller Black Belt?

Alle bælteniveauer – som selvstudie eller fremmøde >


Fordele ved enkeltstyksproduktion – eller tæt på

Der er en række fordele ved enkeltstyksproduktion:

  • Kvalitetsfejl opdages tidligere og dermed reduceres omkostninger til fejl og omkørsler. Hvis man eksempelvis har 100 emner i produktion og så opdager en fejl på en proces. Så er der tale om en “om”-er. Har man omvendt flow i en enkeltstyksproduktion skal der måske kun kasseres 5 stk.
  • Når kun ét emne bearbejdes ad gangen på en manuel arbejdsplads, kan pladsen i langt højere grad designes til produktion. Det kan betyde bedre ergonomi, at råvarer til emnet placeres mere optimalt og at en masse spildtid spares.
  • Hvis en produktion er designet til store buffer eller lagre mellem processer, er det langt sværere at køre små serier. Det kan simpelthen ikke betale sig, når emnerne manuelt skal flyttes mellem processer. Omvendt hvis processerne er samlet i et flow, hvor processerne er tæt på hinanden, så kan emnerne rækkes mellem processerne.

Et par eksempler

Lad os tage et eksempel med emner der flytter sig mellem processer. Her er det vigtigt at vurdere risikoen for fejl og på prisen af emnerne når størrelsen af bufferlagre skal bestemmes. Hvis der er tale om dyre emner og høj risiko for fejl, skal bufferlagre mellem processer minimeres. Omvendt hvis kassation af nogle emner kan accepteres bør man indlægge bufferlagre på ex. 10 min. mellem processer. Så bliver produktion mere menneskelig for operatører og små maskinstop indvirker ikke på den samlede produktion. Hvis der er tale om de dyre emner, kan man eksempelvis designe en celle hvor operatører følger det samme emne rundt mellem processer.

Lad os tage et eksempel hvor en vare færdiggøres på samme arbejdsplads handler det om, at få råvarer til at flyde til emnet. Altså at skabe flow – blot med råvarerne. Samtidig bør værktøjerne have plads ved emnet.
Har man eksempelvis en stor boks, hvor der skal monteres en række komponenter i. Hvis man kører i serier af eksempelvis 5 stk, skal man flytte varer og værktøjer frem og tilbage mellem de fem emner. Man kan samtidig ikke designe en perfekt arbejdsplads, idet den hele tiden skal flyttes. I stedet kan man opnå en mere optimal arbejdsplads og dermed en bedre ergonomi. Min erfaring er samtidig, at man kan reducere den samlede procestid med min. 20%. Nu er det ikke længere den isolerede procestid der fokuseres på, men på den samlede tid – inkl. hente/bringe varer og værktøjer og en masse overflødige bevægelser.

Eksempel på “ikke enkeltstyk”

Her et eksempel fra en montage. Fordi det føles lettere og hurtigere, så lægges alle emner ud over et stort bord. Så kan man rundt frem og tilbage (og rundt) for at montere én dims af gangen.


Dansk Lean Forum:
Fuld effekt af Lean?
Målstyring, fra hamster- til forbedringshjul, stærk problemløsning…

Vi har hjulpet Toyota – mød Flexkom >


enkeltstyksproduktion-eller-ej
Det modsatte af enkeltstyksproduktion :-)

Læs mere

Dansk Lean Forum

Af Mikkel Smith, Flexkom
Flexkom – Lean kurser, Lean værktøjer, Lean konsulenthjælp >


Dansk Lean Forum:
Hvor langt er I med Lean fra 0-100%?

Få svaret på 9 spørgsmål >


Dette indlæg har 0 kommentarer

Skriv gerne en kommentar!

Back To Top