skip to Main Content
Dansk Lean Forum
Hvad Er OEE? OEE-analyse/måling/udstyr
Senest opdateret 7. maj 2021

Hvad er OEE? Hvad betyder OEE?

OEE er en forkortelse for “Overall Equipment Efficiency”. Oversat til dansk står OEE for en “maskines udnyttelsesgrad” (maskinudnyttelse). Altså et tal for hvor godt og hvor meget en maskine kører. En væsentlig disciplin ved OEE er, at man også måler på størrelsen af de enkelte tabsfaktorer/stopårsager. Hermed er OEE ikke blot fakta og tal, men også et konkret værktøj til systematiske forbedringstiltag.

Teoretisk OEE

Åbningstiden:

 • Teoretisk kan vi have produktionen kørerne 24/7/365. Men mange har lukket på helligdage, weekender og kører måske kun 1-2 skift. Så her har produktionen lukket.
 • Derudover trækker man typisk “planlagt vedligehold” fra inden vi finder åbningstiden. Jeg er lidt modstander af denne tilgang, for det betyder, at vi bare kan lægge vedligehold midt i produktionstiden – uden at det går ud over OEE. Og det er jo ikke meningen!

Nu har vi så åbningstiden i produktionen. Her beregnes OEE som oppetid på maskine x hastighedsprocent x kvalitet:


Dansk Lean Forum:
Certificeret Lean Green eller Black Belt?

Alle bælteniveauer – som selvstudie eller fremmøde >Dansk Lean Forum:
Udnytter vi vores kapacitet – og investering?

Få svaret med en simpel OEE-pilot i jeres produktion > • Oppetid = Den tid hvor maskinen reelt producerer i den definerede åbningstid. Her anvendes ofte en stoptids måling. Den viser typisk OEE (udnyttelsesgraden) og tabsfatorer.
 • Hastighed = Mange maskiner kører på maksimal holdbar hastighed. Men man oplever, at en maskine er “droslet i hastighed”. Dette tab skal medregnes i OEE.
 • Kvalitet = Det hjælper ikke at en maskine kører, hvis den producerer dårlige emner. Derfor medregnes kvaliteten i den samlede OEE.
OEE illustration

Mange har kun fokus på “oppetid”

Bemærk dog, at i mange tilfælde har man kun fokus på oppetiden. Ofte fordi kvaliteten kan være svær at kende i nu’et (man finder først fejlraten senere i processen) og fordi hastighed ofte er uden for operatørernes område (besluttet ex. af vedligehold).

OEE analyse på en flaskehals

Jeg var tilbage i februar med til at starte Lean op i en større produktion. Den første afdeling på produkternes vej igennem produktionen har store maskiner. På disse har vi iværksat OEE-målinger og har målt på OEE lige siden. Vi har benyttet det gratis OEE-regneark fra flexkom.dk. Dog har vi tilrettet det til den pågældende virksomhed. Læs mere om tilretningerne nedenfor.
Det har været en stor hjælp at måle OEE og det har også givet medarbejderne et øget fokus på, hvad der er spildtid på maskiner.

Eksempel på OEE-kurve

Her er vist OEE-kurven (stoptid) fra én af de 6 maskiner. Der er tale om en kritisk maskine og kurven viser OEE for de første 3 måneder.

OEE kurve

Som det fremgår har maskinen ikke en imponerende OEE. Men netop med en OEE-kurve har vi siden kunnet arbejdet intensivt med at forbedre de “tunge tabsfaktorer”. Det er netop styrken ved OEE-målinger. Vi får ikke blot en OEE – en udnyttelsesgrad på en maskine. Vi får også identificeret størrelsen på de tab som hindrer os i at nå 100%. På den måde er OEE ikke længere en måling – det er et værktøj!


Dansk Lean Forum:
Fuld effekt af Lean?
Målstyring, fra hamster- til forbedringshjul, stærk problemløsning…

Vi har hjulpet Toyota – mød Flexkom >


Læs et indlæg hvor OEE og maskinudnyttelse illustreres på en anden måde >

OEE Pilot

Er OEE en god business case?

Hvordan måles OEE?

Læs artikel om de 4 måder at måle OEE >

OEE (stoptid) kan måles på flere måder:

 • Via et simpelt manuelt skema. Et eksempel kan downloades på flexkom.dk

 • Via et trykpanel, hvor operatøren skal angive en stop-årsag (ved et tryk på en knap), hver gang maskinen holder stille.
 • Eller via læsning på maskinens PLC. Evt. kombineret med et trykpanel. Her et eksempel på en løsning fra Flowtool – læs mere på OEE-måling/udstyr:
  OEE brugerterminal Proflow
  OEE brugerterminal Flowtool

Faktisk kan simpel flaskehalsfokus øge oppetiden med 10-15%

Læs et interessant indlæg om praktisk flaskehalsfokus i en produktion – 10-15% højere produktivitet >

Udfordringer ved måling af OEE

Udfordringer ved måling af OEE:

 • Den første og største udfordring er, at få alle til at forstå at OEE handler om maskiner. Ikke om medarbejdere. Mange medarbejdere vil naturligt tænke, at OEE handler om at måle hvad de går og laver. Men OEE handler om at måle, om vi arbejder rigtigt. Og “vi” hentyder både til planlægning, indkøb, vedligehold, ledelsen mm. For vi måler både på materialemangel, maskinstop, mødetid, stop pga. underbemanding osv. Stop som ikke peger på maskinoperatøren, men på andre funktioner i virksomheden. Et vigtigt element her er, at vise kurverne løbende til alle – og snakke om disse kurver.
 • Brug dem. Mange starter på OEE uden reelt at vide hvad de starter, hvad de får og hvad de vil bruge informationen til. Hvis man ikke er klar til at modtage OEE tal, så er det spild overhovedet at starte målingerne. Derfor anbefaler jeg altid at starte simpelt ud (i den simple version) og så måske “automatisere” målingen senere. Men først når organisationen har vist, at de vil og kan bruge OEE.
 • Fastholdelse. Den klassiske. Som nævnt i forrige punkt er meget få i stand til, at fastholde fokus på OEE. Men OEE bør måles kontinuerligt (som minimum) på kritiske maskiner. Og gerne på samtlige maskiner.
 • Sabotage. Når ledelsen ikke har været i stand til at skabe tryghed omkring målingen oplever man ofte sabotage. Hvis man eks. har sat en PLC-læser på til at vise OEE, så vælger medarbejderne bare at lade maskinen køre i tomgang eller med nedsat hastighed.

Forklaring til OEE-kurven ovenfor

OEE-analysen ovenfor viser et samlet OEE på 58%. Dvs. at maskinen kører i 58% af den tid, som man har planlagt at den skal køre.
Tabsfaktorerne vises så via en trappe.
Her fremgår det, at den største faktor er “Planlagt opstilling”. Dvs. omstillinger imellem ordrer. Værktøjer til at angribe dette spild er bedre planlægning (eks. familiekørsel) og reduktion af omstillingstider via SMED (værktøj til reduktion af omstillingstider – kan downloades på flexkom.dk).
Den næststørste er “Stop pga. normal pause”. En kontroversiel stopårsag. Den skyldes at medarbejderne slukker maskinen når de holder pause. Det er reelt ikke nødvendigt.
Tabet “Maskinstop” udgør 6% af tiden. Noget der reduceres eks. via forebyggende vedligehold.
Osv.
Den stærke ved kurven er, at den viser den rækkefølge tabene skal “angribes”, når OEE skal hæves.

Tilretninger til OEE måling

Som nævnt er ovenstående måling baseret på det gratis værktøj på flexkom.dk
Målingen er bl.a. tilpasset til virksomheden på følgende måde:

 • Som det ses i OEE måleskemaet, så er der bl.a. lave afkrydsningsfelter for alle maskiner. Skal gøre det hurtigere at udfylde.
 • Der er også ændret på tabsfaktorerne. Og brugt andre ord.
 • Og så er ordet OEE også fjernet fra skemaet. I stedet står der “Fortæl os hvorfor maskinen står stille”.

Små tilretninger som gør, at medarbejderne og virksomheden får større glæde af målingen.

Automatisering af OEE-måling

Når man anvender et manuelt skema, så risikerer man en del usikkerhed. Desuden skal data manuelt overføres til et regneark. Et alternativ er, at måle OEE, oppetid og stopårsager via en OEE-løsning. En løsning indeholder typisk en enhed som måler på maskines driftssituation og med en brugerflade til angivelse af stopårsager.
Der findes flere leverandører af OEE-systemer i Danmark.

To overordnede OEE-værdier

Overordnet taler man om to overordnede OEE-værdier:

 • OEE i åbningstiden
 • OEE i udvidet åbningstid (op til 24/7/365)

Årsagen til denne opdeling er, at I måske har 85% OEE på to skift. På den baggrund kan man godt overveje, om man skal investere i en ny maskine. Men hvis vi nu beregner OEE for 3 skift, så vil jeres OEE falde (I har en længere åbningstid). Så nu skal I sammenligne investeringen i en maskine og udvidelse fra 2 til 3 skift. Det kan godt udsætte investeringen…

Typiske stopårsager – og deres “modangreb”

Der er nogle typiske stopårsager som går igen – og derfor også nogle oplagte værktøjer til at øge OEE.

Værktøjerne er:

 • Standardisering og 5S
 • SMED (Formel 1 omstillinger)
 • Daglig flaskehalsfokus
 • Daily Huddle planlægningsmøder
 • Struktureret lagerstyring
 • Struktureret vedligehold
 • Struktureret kompetencestyring og sidemandsoplæring

Læs mere om ovenstående værktøjer til reduktion af stopårsager – og dermed øge OEE >

Læs mere om OEE

Se et overblik over alle indlæg om OEE maskinudnyttelse >

Se Flexkoms løsning til måling af OEE

Se en video om Flexkoms løsning til OEE-måling >

OEE Pilot

Dansk Lean Forum

Af Mikkel Smith, Flexkom


Dansk Lean Forum:
Hvor langt er I med Lean fra 0-100%?

Få svaret på 9 spørgsmål >


Dette indlæg har 0 kommentarer

Skriv gerne en kommentar!

Back To Top