skip to Main Content
Dansk Lean Forum
Senest opdateret 19. juni 2019

Hvad er forskellen på Lean og Six Sigma

I dag bruges “Lean” og “Six Sigma” ofte om samme forbedringsforløb. Ordene er smeltet sammen i daglig brug. Ofte fordi mange ikke præcist ved, hvad forskellen er på de to begreber.

Forskellen illustreret visuelt

For at illustrere forskellen, så tegner jeg typisk en landevej.

  • Uden Lean og Six Sigma kører vi typisk svingende og nogle gange i grøften. Det kan være i form af måden vi løser opgaver på, tider, kvalitet osv. Der er stor variation. Det viser sig bl.a. ved, at vi ikke præcist kan sige hvor lang tid det tager at oprette en ny kunde, tiden det tager at finde et bestemt dokument, tiden det tager at plukke varer til en ordre osv.
  • Lean bringer os ind på vejen. Vi arbejder med best practice, kompetencer, udjævning af arbejdsbelastning, spild osv. Det reducerer vejbredden. Ruter, løsninger, tider, processer osv. får mindre variation.
    I Lean arbejder vi også med forskellige vejbredder. Nogle standarder (best practice) har en bred vej = stor frihed i opgaveløsningen (eks. salgs- og udviklingsprocesser) og andre har en smal vej = lille frihed i opgaveløsningen (eks. økonomiprocesser).
  • I Six Sigma kan vi ikke arbejde med så meget variation. Her skal processerne være mere præcise – på en smallere vej. Jeg plejer at sige, at man med Six Sigma evner at køre på midterstriben (og helst kun når kunderne har behov for det).

En visuel illustration af forskellen:


Dansk Lean Forum:
Certificeret Lean Green eller Black Belt?

Alle bælteniveauer – som selvstudie eller fremmøde >


Links

Hvad er Lean? Læs mere om betydningen af Lean >
Hvad er Lean Six Sigma (LSS) >

Hvad er Lean?

Lean har fokus på, at vi kun bruger arbejdstiden på at skabe værdi til kunderne – og dermed også på at minimere det spild, som vi finder på en arbejdsplads. Det er vigtigt at understrege, at tilgangen i Lean ikke er, at vi skal løbe stærkere. Dvs. at Lean ikke handler om, at reducere tiden det tager at lave en faktura eller tiden det tager at svejse to emner sammen. Gevinsten her er ofte få sekunder.
Lean drejer sig om at minimere den tid vi brugte på at finde dokumentet, informationen, emnerne, værktøjet osv. Det handler om, at skabe best practice på møder, processer, arbejdsopgaver, filarkivering osv.
Dvs. at vi fjernet minutter (timer!) og ikke sekunder! Værktøjerne er bl.a. 5S (system og orden), løbende forbedringer (Kaizen), kompetencestyring og værdistrømsanalyse. Mere fokus på flow til kunderne end på enkeltstående processer.
Læs mere Hvad er Lean?

Hvad er Six Sigma?

Six Sigma har mere fokus på kvaliteten og variationen i den enkelte proces. Deraf navnet “Six Sigma”. Teoretisk må en proces maksimalt variere op til 6 sigma fra middelværdien på en normalfordelingskurve. Forestil dig at en maskine producerer emner der i variation må variere som bredden på en landevej. Værktøjerne i Six Sigma hjælper til at holde variationen inden på vejen, så vi ikke ryger i grøften og må sortere emnerne fra.
Min egen erfaring er, at mange processer i danske virksomheder har en langt større variation end 6 sigma og derfor er mange virksomheder meget langt Six Sigma.
Dog indeholder værktøjskassen i Six Sigma en masse spændende og brugbare værktøjer.

Konklusion på forskellen

Lean kigger på flowet og Six Sigma på processer i flowet. Så hvis en værdistrømsanalyse identificerer et par markante flaskehalse i forhold til kundernes gennemløbstid, så hjælper det ikke at grave sig ned i variationer. Omvendt hjælper det ikke at kigge på flowet, hvis processerne er så ustabile, at “flow er en by i Rusland…”


Dansk Lean Forum:
Fuld effekt af Lean?
Målstyring, fra hamster- til forbedringshjul, stærk problemløsning…

Vi har hjulpet Toyota – mød Flexkom >


Dansk Lean Forum

Af Mikkel Smith
Flexkom – Lean konsulent >


Dansk Lean Forum:
Hvor langt er I med Lean fra 0-100%?

Få svaret på 9 spørgsmål >


Dette indlæg har 3 kommentarer

  1. Super super fin forklaring.

    Jeg forstår dog slet ikke figuren…. Som du skriver i konklusionen – er omkring FLOW – og er illustreret som proces…

Skriv gerne en kommentar!

Back To Top
%d bloggers like this: