skip to Main Content
Dansk Lean Forum
Senest opdateret 25. april 2022

Fordelene ved 5S i produktionen er mange – men der er faldgruber!

5S har flere markante positive indvirkninger på en produktion, men 5S kan også være en stor udfordring at implementere. Hvis du vil læse om udfordringerne – og tips til at løse disse – skal du læse indlægget der gemmer sig bagved det første link nedenfor. Hvis du gerne vil læse om 5S i produktionen – og se mange billeder – skal du blot læse videre :-)

Inden du læser videre! Nedenstående indlæg er om 5S i produktion!

Link:
Læs om 5S generelt (både administration og produktion), udfordringer med 5S, 5S standard, undgå glansbillede osv. >

Andre links:


Dansk Lean Forum:
Certificeret Lean Green eller Black Belt?

Alle bælteniveauer – som selvstudie eller fremmøde >


5S i Lean Produktion

Om 5S i en produktion.

5S – simpelt, slagkraftigt og effektivt!

Det er interessant at se, hvor simple ting kan være. Et eksempel er 5S. Så simpelt og stadig enormt slagkraftigt!

5S stammer fra Japan og står for:

1. Seiri = Sorter. Skelne væsentlig (beholde) fra uvæsentligt (smide væk).
2. Seiton = System i tingene. Skab én markeret plads til alle ting. Sæt tingene på plads
3. Seiso = Systematisk rengøring. Rengøring som en del af vedligeholdelsesaktiviteter. Desuden handler systematisk rengøring om, at man i fastlagte intervaller, tjekker sin sortering og system (nr. 1 og 2) – har forholdene ændret sig?
4. Seiketsu = Standardiser. Synlige information og standarder + lave metoder der sikre at standarder overholdes.
5. Shitsuke = Selvdisciplin. Standarder skal overholdes og løbende forbedres.


Dansk Lean Forum:
Fuld effekt af Lean?
Målstyring, fra hamster- til forbedringshjul, stærk problemløsning…

Vi har hjulpet Toyota – mød Flexkom >


Billeder af 5S

Se en masse eksempler på 5S-billeder nederst i indlægget.
1. Sorter

Sorter er nødvendig for at afgøre hvad der skal befinde sig på en arbejdsplads. Dette er baseret på “hvad der sker på den enkelte arbejdsplads”. Udgangspunktet er, at man opdeler alle emner, værktøjer, fiksturer mm. i grønne, gule og røde enheder. De grønne er eksempelvis det man bruger til dagligt/ugentligt, de gule månedligt og de røde aldrig. Sortering kan foregå på alle former for arbejdspladser – produktion, administration, service mm.

2. System i tingene

System i tingene refererer til arbejdspladsen igen. Alle ting skal have en plads inden for rækkevidde af den arbejdende person. Ingen unødvendige bevægelser. Dette forbedrer også ergonomien.

Grønne emner placeres inden for rækkevidde. De skal placeres så tæt som muligt på forbrugsstedet. Ofte ser man, at de placeres “så det ser godt ud”. Men ultimativt skal de placeres optimalt i forhold til rækkevidde og ergonomi. Det hænder at man skal have samme værktøj hængende eks. både på forsiden og bagsiden af en maskine. Det er ikke meningen, at de blot skal hænge på forsiden – og tages med på bagsiden.
Eksempler på grønne emner:
Værktøj – placeres optimalt.
Trucks – placeres centralt sted, så alle kan se om den er i brug.
Materialer – placeres optimalt.
Tomme paller, affaldshåndtering, papirer (eks. ordrepapirer), stablere osv. placeres på samme måde.

Gule emner placeres centralt i afdelingen. Dvs. et sted hvor alle tilgå emnet. Mange placerer eksempelvis gule værktøjer i “grøn zone” – dvs. ved arbejdsbordet/vognen. Men det er faktisk en “fejl”. For nu fylder vi pladsen op med det resultat, at vi måske ikke kan have de grønne inden for rækkevidde!

Røde emner køres væk. De skal ikke nødvendigvis smides væk, hvis man er usikker på, om de måske alligevel bruges. Vælg i givet fald at sætte et datomærke på palle, og placer denne øverst på en reol. Når den har stået der i 6-12 måneder, kan indholdet smides ud eller foræres væk.

3. Systematisk rengøring

Systematisk rengøring er strengt nødvendigt for at kunne udføre en opgave godt. Værktøjer, maskine, software etc. skal være i god stand for at levere god kvalitet.
I 5S-regi handler rengøring også om, at man løbende evaluerer 5S. Det kan eks. være værktøjer hvor man evaluerer, om der er kommet nye til eller om der er nogle man ikke bruger længere.
Man taler også om systematisk rengøring af maskiner. Den klassiske er hovedrengøring til sommerferien og juleferien. Men det er ikke specielt systematisk – det skal afhænge af brugen af maskinen.

4. Standardiser

Standardiser henfører til standardisering af det nye niveau. Sådan skal arbejdspladsen se ud! Standarder kan ex. laves vha. billeder og opmærkning. Ofte gennemfører virksomheder interne audits på evnen til at fastholde 5S-niveauet. Husk at interne audits optimalt udføres af medarbejderne selv!

5. Selvdisciplin

Selvdisciplin er den vigtigste og samtidig den absolut sværeste disciplin i 5S. Selvdisciplin handler om, at man ikke fastholder og forbedrer 5S-niveauet fordi chefen siger det eller fordi der udføres audits. Selvdisciplin er hvor medarbejderne selv efterspørger 5S og 5S-forbedringer.
Opnåelse af den rette selvdisciplin kræver vedholdenhed. Det ultimative mål er, at hele organisationen løbende søger at forbedre arbejdspladsen. Heraf kommer det 5. princip i Lean – “Løbende forbedringer” eller på japansk Kaizen (læs om det 5. princip i Lean).

Resultater med 5S i produktionen

Er man i stand til at opnå et højt niveau af 5S, får man en række fordele:

  • Bedre ergonomi. Arbejdspladserne er uden unødvendige værktøjer og andre ting. Rækkeafstande er minimerede.
  • Sikkerhed. Ved at fjerne unødvendige ting øges sikkerhedsniveauet på arbejdspladsen.
  • Kvaliteten hæves. Med 5S sikres det, at de nødvendige værktøjer altid er på den enkelte arbejdsplads. Dermed sikres det, at arbejdet altid udføres med de rigtige værktøjer/det rigtige udstyr. Før 5S havde man måske tendens til, lige at tage en skruetrækker der kunne udføre opgaven.
  • Tidsbesparelse. Uden 5S vil medarbejdere altid rette på en arbejdsplads når de overtager den – ved jobrotation, ved skiftehold mm. Med 5S skal alle blive enige om udseendet på en arbejdsplads. Dermed standardiseres det hvor ting og værktøjer skal stå.
  • Produktivitet. Normalt hæves produktiviteten med min. 10%. Jeg har set eksempler på over 40%! Men det afhænger naturligt nok af udgangspunktet.
  • Arbejdsmiljø. Det er sjovere at komme på arbejde hvor man er klar til arbejde! Det betyder også at virksomheden fremstår mere professionel.
  • Osv.

Implementering af 5S

Læs vores indlæg om tips til implementering af 5S i Lean Produktion >

5S billeder

Sortering af værktøjer:

Sortering af dokumentmapper – mon alle anvendes?

Markering af hvilke værktøjer der sidder i maskinen:

Spånplade, skruer og en sort tusch – det virker!

Gæt hvor meget tid, der tidligere gik med at finde den rette størrelse…

Dymo – det virker

Nu åbner man kun én skuffe

Værktøjer på plads – nu mangler kun dymoer til at vise, hvad der mangler når et søm er tomt

Det ser godt ud – men anvendes alle nøglerne regelmæssigt – et eksempel på det jeg kalder “glansbillede-5S”

Gul maling – og så har vi sparet MEGET tid

Måleværktøjer med lånerkort. Så ved jeg hvor jeg skal finde det, hvis jeg lige skal bruge det i 5 min.

Opmærkning

Gulvet – opmærkning af køregange

Og det vigtigste :-)

5S virker overalt

Slutteligt skal det bemærkes, at 5S normalt “kun” implementeres i en produktion. Men 5S virker over alt. I vedligehold, på kontorer, i IT-systemer (var der nogle der sagde filstruktur?), i mailboksen, i servicebiler…ja endda derhjemme!!!

5S links!

Links:

Dansk Lean Forum

Af Mikkel Smith, Flexkom


Dansk Lean Forum:
Hvor langt er I med Lean fra 0-100%?

Få svaret på 9 spørgsmål >


Dette indlæg har 0 kommentarer

Skriv gerne en kommentar!

Back To Top