skip to Main Content
Dansk Lean Forum
Senest opdateret 13. juni 2019

Hvad er Lean Six Sigma for noget?

Efter at vi i mange år har snakket Lean begyndte Six Sigma for et par år siden at blive hot – i nogle brancher mere hot end Lean! Nu er man så begyndt at snakke “Lean Six Sigma” eller “LSS” under ét! Hvad er nu det for noget – et nyt konsulent-buzz-word eller noget konkret vi kan bruge til noget?

Lad os starte med at sætte et par ord på de to begreber:

Hvad er Lean?

Lean har fokus på, at vi kun bruger arbejdstiden på at skabe værdi til kunderne – og dermed også på at minimere det spild vi finder på en arbejdsplads. Det er vigtigt at understrege at tilgangen i Lean ikke er at vi skal løbe stærkere. Dvs. at vi skal reducere tiden det tager at lave en faktura eller tiden det tager at svejse to emner sammen fra 5 minutter til 4:45. Nej det drejer sig om at minimere den tid vi brugte på at finde dokumentet, informationen, emnerne, værktøjet osv. Dvs. at vi fjernet minutter (timer!) og ikke sekunder! Værktøjerne er bl.a. 5S (system og orden), løbende forbedringer (Kaizen) og kortlægning af værdikæder. Mere fokus på flow end på enkeltstående processer.
Læs mere om Lean >


Dansk Lean Forum:
Certificeret Lean Green eller Black Belt?

Alle bælteniveauer – som selvstudie eller fremmøde >


Hvad er Six Sigma?

Six Sigma har mere fokus på kvaliteten og variationen i den enkelte proces. Deraf navnet “Six Sigma”. Teoretisk må en proces maksimalt variere op til seks sigma fra middelværdien på en normalfordelingskurve. Forestil dig at en maskine producerer emner der i variation må variere som bredden på en landevej. Værktøjerne i Six Sigma hjælper til at holde variationen inden på vejen, så vi ikke ryger i grøften og må sortere emnerne fra.
Min egen erfaring er, at mange processer i danske virksomheder har en langt større variation end seks sigma og derfor er mange virksomheder meget langt fra de seks sigma.

Hvor kommer Lean Six Sigma så ind i billedet?

Jeg har i nogle virksomheder arbejdet med de to værktøjer i en sammenhæng.
Der har vi kigget på flow og udjævning af cyklustider og samtidig brugt nogle af tankerne fra Six Sigma til at stabilisere processerne (et krav for at have flow). Men jeg må samtidig erkende, at jeg ser, at de fleste danske virksomheder roligt kan bibeholde fokus på Lean. Six Sigma passer først ind, når de første mange forbedringer er gennemført. Vi skal jo huske på, at vi i en forandring skal sørge for at holde fokus på få værktøjer som giver mening. Derfor vil jeg altid anbefale virksomheder at fokusere på 5S, løbende forbedringer og på kortlægning af værdikæder når de starter på Lean – og de første par år frem. Derefter kan man begynde at snakke optimering af flow og stabilisering af processer. Meget at stabiliseringen i administration skabes med standarder (procedurer og flowcharts) og i produktion med standarder (arbejdsbeskrivelser og 5S-opmærkning).

Min anbefaling…

Så til de fleste danske virksomheder vil jeg sige – bevar fokus på Lean!
Til de få virksomheder som er langt med Lean eller som har processer der kræver en høj udnyttelsesgrad (eks. procesindustrien) – I kan godt kigge nærmere på kombinationen “Lean Six Sigma”.

Kommentarer?

Har du kommentarer til ovenstående – så skriv gerne en kommentar til indlægget. Lad os bare få flere synspunkter på banen!
God fornøjelse med “Lean Six Sigma”!


Dansk Lean Forum:
Fuld effekt af Lean?
Målstyring, fra hamster- til forbedringshjul, stærk problemløsning…

Vi har hjulpet Toyota – mød Flexkom >


Link

Læs om forskellen på Lean og Six Sigma >

Dansk Lean Forum

Af Mikkel Smith, Flexkom
Flexkom – Lean kurser, Lean værktøjer, Lean konsulenthjælp >
(Google tekst – andre stavemøder: Hvad er Lean Sig Sigma?).


Dansk Lean Forum:
Hvor langt er I med Lean fra 0-100%?

Få svaret på 9 spørgsmål >


Dette indlæg har 0 kommentarer

Skriv gerne en kommentar!

Back To Top