skip to Main Content
Dansk Lean Forum
Senest opdateret 13. juni 2019

“Vi skaber maksimalt værdi 5% af arbejdsdagen”….eller hvad?

Fokus i Lean handler meget om, at kigge på hvad der skaber værdi for kunderne og hvad der så er tilbage – og kan betragtes som spild. Når man hører om værdi og spild tænker mange, at de nok skaber værdi halvdelen af deres arbejdsdag. Men tænk engang på hvad der skaber værdi! Det skaber værdi at træffe en beslutning i en sag/ordre i en administration og det skaber værdi at sætte to stumper sammen i en produktion. Alt andet skaber reelt ikke værdi!
Ok…det er nødvendigt at finde papirerne frem til sagen og det er også nødvendigt at finde andre relevante oplysninger frem for at belyse sagen….og i en produktion er det nødvendigt at finde værktøjer, materialer, arbejdsbeskrivelser mm. frem for at udføre opgaven. Ting som vi kalder “nødvendigt spild”. Altså spild som ikke skaber værdi, men som er nødvendigt for at udføre opgaven!
Men hvad så med tiden der gik med at finde papirerne frem hvor vi måtte have fat i flere mapper for at finde de rette papirer?
Hvad så med den tid der gik med at spørge kolleger om de havde noget liggende på den pågældende sag?
Hvad så med den tid der gik med at finde materialerne i produktionen fordi de ikke var lagt på den rette plads?
Hvad så med den tid der gik med at finde værktøjerne fordi en kollega havde “lånt” et værktøj – lige det vi skulle bruge?
UNØDVENDIGT SPILD!
…som bør minimeres omgående!

Erfaring med spild

Der er et par tommelfingerregler omkring spild:
5% af tiden skaber vi værdi.
35% af tiden udfører vi nødvendige spild-aktiviteter.
60% af tiden udfører vi unødvendige spild-aktiviteter.
Gennemløbstiden er normalt et udtryk for mængden af spild. Jo længere tid en opgave eller et produkt er undervejs i processen, så flere gange gentager spildtyperne sig inden produktet er afsluttet.
De 8 spildtyper vi kigger efter i en administration eller produktion er:

  • Overproduktion
  • Transport
  • Lager
  • Ventetid
  • Overforædling
  • Omarbejde
  • Bevægelser
  • Uudnyttet intellekt

Læs mere om de 8 spildtyper her:
Spildtyperne i administrative processer >
Spildtyperne i produktionsprocesser >
Spildtyperne i hverdagen/hjemmet >


Dansk Lean Forum:
Certificeret Lean Green eller Black Belt?

Alle bælteniveauer – som selvstudie eller fremmøde >


Reaktionen på de 5% værdi…

Jeg er pt. i gang med at sætte Lean i gang i en virksomhed. Det er meget interessant hvordan medarbejderne reagerer på de 5% værdiskabende tid. Naturligt nok! Folk skulle da ikke komme og fortælle mig, at i de sidste 10 år, hvor jeg har arbejdet ca. 16.000 timer…der har jeg tilført værdi i de 800 timer! Resten af tiden kunne jeg lige så godt have været på ferie!
Men her handler det om, at få medarbejderne til at “erkende” hvad der ligger af spild i deres hverdag. Her kommer spildtyperne ind i billedet. For når man så sætter ord og billeder på en typisk hverdag, så går meget af tiden med at finde værktøjer, finde emner, stille om på en maskine, finde det rette dokument osv.

Hold fokus på spildet – ikke på processerne!

Så jo min påstand er, at selv i de bedste virksomheder skaber medarbejderne maksimalt værdi i 5% af arbejdsdagen!
Derfor skal det blot understreges hvorfor fokus skal være på at reducere spild og ikke på at optimere processer. Henter man 10% på processerne, så henter man 10% af de 5%. Omvendt er potentialet meget større ved reducere 10% af spildet som jo udgør 95% af tiden! Erfaringsmæssigt er det endda meget lettere at fjerne spildet!

God fornøjelse med Lean!

Dansk Lean Forum anbefaler

Dansk Lean Forum

Af Mikkel Smith, Flexkom
Flexkom – Lean kurser, Lean værktøjer, Lean konsulenthjælp >


Dansk Lean Forum:
Fuld effekt af Lean?
Målstyring, fra hamster- til forbedringshjul, stærk problemløsning…

Vi har hjulpet Toyota – mød Flexkom >Dansk Lean Forum:
Hvor langt er I med Lean fra 0-100%?

Få svaret på 9 spørgsmål >


Dette indlæg har 0 kommentarer

Skriv gerne en kommentar!

Back To Top