skip to Main Content
Dansk Lean Forum
Senest opdateret 13. juni 2019

Få danske virksomheder er klar til Six Sigma

Der tales i disse tider meget om “Six Sigma” og “Lean Six Sigma”. Six Sigma handler om, at finde fejlkilder i en proces så den kan optimeres til maksimal performance. Sig Sigma er meget teoretisk og værktøjet er baseret på detaljerede målinger og analyser af en proces.
Men i mange danske virksomheder er processerne ikke klar til Six Sigma. Processerne har ofte så åbentlyse forbedringsmuligheder, at der ikke er grund til at bruge meget tid på detaljerede analyser. Her kommer værktøjerne i Lean i stedet ind i billedet. Med Lean anskuer man en proces med fokus på de 7 spildtyper. Med udgangspunkt i spildtyperne bliver medarbejderne ofte enige om, hvor der først skal sættes ind. Dermed kan de første store forbedringer af en proces ofte ske inden for dage. Hvor Six Sigma måske først ville have skabt resultater inden for 2-3 måneder.

Hvornår Lean og hvornår Six Sigma?

Six Sigma fokuserer på kvaliteten i processer. På at reducere den variation der kan forekomme i en proces. Men fordi forarbejdet er så omfattende, bør man ikke anvende Six Sigma før behovet er det. Hvis man har en proces med stor variantion, kan man med Lean-værktøjskassen tage det første store skridt. Eksempelvis med reducerede og stabiliserede omstillings- og gennemløbstider og med forbedret kvalitet.
Man taler i Lean også om, at processer der skal placeres i et flow først skal være stabiliserede. Her er det heller ikke Six Sigma der henvises til, men at processerne skal have samme høje OEE og samme takttider. Høj OEE og udjævning af takttider kan ske uden Six Sigma.
Som udgangspunkt bør man altid starte med værktøjerne i Lean. Når det optimale er drevet ud af Lean, kan man så – om nødvendigt – tage Six Sigma i anvendelse. Tidshorisonten for forbedringer med Lean er sandsynligvis op til flere år afhængig af udgangspunktet.

God fornøjelse med implementering af Lean!


Dansk Lean Forum:
Certificeret Lean Green eller Black Belt?

Alle bælteniveauer – som selvstudie eller fremmøde >


Dansk Lean Forum anbefaler

Dansk Lean Forum

Af Mikkel Smith, Flexkom
Flexkom – Lean kurser, Lean værktøjer, Lean konsulenthjælp >


Dansk Lean Forum:
Hvor langt er I med Lean fra 0-100%?

Få svaret på 9 spørgsmål >


Dette indlæg har 0 kommentarer

Skriv gerne en kommentar!

Back To Top