skip to Main Content
Dansk Lean Forum
Senest opdateret 25. oktober 2023

Hvad er OEE og maskinudnyttelsesgrad?

OEE er et tal for, hvor meget en bestemt maskine bliver udnyttet. Altså hvor god I er til at producere gode emner ift. til den tid, hvor maskinen er tændt (maskinens åbningstid).

Læs mere om Hvad er OEE og maskinudnyttelse >

OEE er ofte en god business case

OEE er som nævnt en værdi for, hvor godt en maskine bliver udnyttet.


Dansk Lean Forum:
Certificeret Lean Green eller Black Belt?

Alle bælteniveauer – som selvstudie eller fremmøde >Flexkom:
Prøv et OEE-system uden beregning

Få mere kapacitet og et lavere energiforbrug – læs mere >Hvis der er tale om en flaskehals i jeres produktion, så har den afgørende betydning for, hvor meget I samlet får igennem jeres produktion. Så hvis vi kan hæve OEE på en flaskehals med 10%, så hæver vi den samlede kapacitet med 10%. Altså medmindre, at vi rammer ind i en ny flaskehals. Og selvfølgelig under forudsætning af, at I kan udnytte den øgede kapacitet.

Ofte kan man hæve OEE ret markant uden investeringer. Ofte handler det om, at man har fokus på de rette maskiner og fokus på arbejdsgangen omkring en maskine.

Læs eksempelvis dette indlæg om “simpel flaskehalsfokus” – som straks kan hæve OEE >

OEE er specielt interessant fordi, at når man måler en maskinens udnyttelsesgrad, så er det ofte kun ét tal. Eks. 50%. Men hvad laver maskinen så i de resterende 50%? OEE er ikke kun udnyttelsesgraden. OEE fortæller os også, hvad stopårsagerne er – og deres omfang.


Dansk Lean Forum:
Fuld effekt af Lean?
Målstyring, fra hamster- til forbedringshjul, stærk problemløsning…

Vi har hjulpet Toyota – mød Flexkom >


Beregn en business case

Vi har lavet et regneark, hvor du hurtigt kan danne dig et overblik – OEE business case >


Se mere om OEE


Hvordan måler man OEE? Der er 4 metoder

OEE består af 3 værdier = Tilgængelighed (oppetid) x Hastighed på maskinen x Kvalitet af emner

Formel for beregning af OEE

I det efterfølgende har jeg fokus på “tilgængelighed” (eller “oppetid” eller “availability”).

Jeg plejer at sige, at der grundlæggende er 4 måder at måle OEE på. Og faktisk anbefaler jeg, at starte en OEE proces op i nævnte rækkefølge. Mange gange har vi tendens til, at nu skal vi måle OEE – køb en masse måleudstyr! Men det vigtigste er ikke målingen. Det vigtigste er, at vi forstå tallet og ikke mindst forbedre tallet bagefter.

De 4 metoder (læs mere om de 4 metoder nedenfor):

 1. Manuel frekvensstudie
 2. Manuelt på papir
 3. OEE-system med manuelle stopårsager
 4. OEE-system med automatiske stopårsager

Metode 1: Manuel frekvensstudie

Måling via frekvensstudie/observationer:

 • Gå en runde forbi de kritiske maskiner 5-10 gange per dag – i 2-3 dage
  Hver gang sætter du en streg for status for hver maskine
 • Nu har du ret gode data
 • Tast data ind i et simpelt regneark – og lav en hurtig beregning (graf behøves ikke – data er nok til en aha-oplevelse)
 • Download regneark til et OEE-frekvensstudie >
Frekvensskema til OEE registrering

Metode 2: Manuelt på papir

Nu ændrer vi registreringen. Nu foretages den af operatørerne ved maskinerne. Det kræver lidt træning og skabelse af forståelse!

Sådan gør du:

 • Du kan hente et gratis registreringsark her på bloggen – inkl. et ark til at taste data ind i. Download OEE-regneark >
 • Træning af operatører
 • Operatører skal taste i A4 – ét skema per skift
 • Data i skemaer omsættes dagligt til registreringsark – grafer beregnes
 • Nu er det tid til evaluering og actions
Regneark til manuel OEE registrering – download gratis

Metode 3: OEE-løsning med manuelle stopårsager

En tredje mulighed er, at købe en OEE-løsning.

Sådan gør du:

 • Køber en OEE løsning
 • Sætter måleboksen på én eller flere maskiners PLC (on/off) signal (kan også gøres eks. med en føler o.l.)
 • Sæt en skærm eller et lille tastatur op til operatøren
 • Når maskinen står stille – så trykke operatøren på tallet for den aktuelle stopårsag
 • Data opsamles i systemet
 • Data kan vises i realtid på en skærm (for én eller flere maskiner)

Forklaring til foto nedenfor:

 • Operatører kan taste enten på det lille tastatur under skærmen til højre (billigste løsning)
 • Eller operatøren kan taste på skærmen til venstre (og her evt. også tilføje kommentarer o.l.)
 • Måleboksen er den blå boks med 9-tallet (denne boks gemmes typisk væk…)
 • Skærmen øverst viser OEE data i realtid for to maskiner (kan vise for én til mange)
Eksempel på OEE-måling med tabsfaktorer (Evocon)
OEE måling – med to metoder til at taste stopårsager

Metode 4: OEE-løsning med automatiske stopårsager

Den sidste metoder er som metode 3 – blot hvor nogle eller alle stopårsager sker automatisk.

Så eneste forskel på metode 3 og 4 er, at man her forbinder flere signaler til måleboksen. Hvert signal udgør en stopårsag. På den måde kan systemet selv køre OEE.

Man bør starte med metode 3 inden metode 4 – for at give alle en forståelse for data. Og for at vise, at man også vil arbejde med at forbedre OEE.

Se her en skærm med OEE-data i realtid for mange maskiner:

OEE i realtid for mange maskiner

Typiske angreb på OEE

De typiske årsager til lav OEE er:

Se vores indlæg om modangreb på lav OEE maskinudnyttelsesgrad >


Prøv et OEE-system gratis i 30 dage

Prøv et OEE-system gratis i 30 dage – og se om det også er en god business case for jer!

Eller tilmeld dig til vores næste OEE-webinar >


Læs mere om OEE

Se en oversigt over alle indlæg om OEE på Dansk Lean Forum >

Dansk Lean Forum

Af Mikkel Smith, Flexkom


Dansk Lean Forum:
Hvor langt er I med Lean fra 0-100%?

Få svaret på 9 spørgsmål >


Dette indlæg har 0 kommentarer

Skriv gerne en kommentar!

Back To Top