skip to Main Content
Dansk Lean Forum
Senest opdateret 10. december 2021

Hvad er Daily Huddle?

Daily Huddle er en betegnelse for, at vi samles og koordinerer – ofte dagens plan. Mange kalder det derfor for det “daglige tavlemøder“. Men det siger jo ikke noget om, hvad vi laver der. Så hellere andre betegnelser – eksempler:

 • Planlægningsmøde
 • Koordineringsmøde
 • Taktikmøde

Video om Daily Huddle

Vi har lavet en kort video om Daily Huddle – se video om Daily Huddle planlægningsmøder >

Flow og driftsstyring af en variantfabrik

Driftsstyring handler om, at vores funktioner (både administration og evt. produktion (hvis man har produktion)) ofte er præget af “variantfabrikker“. Dvs. stor variation i belastning, tidsforbrug, opgavetyper mm.


Dansk Lean Forum:
Certificeret Lean Green eller Black Belt?

Alle bælteniveauer – som selvstudie eller fremmøde >


Overordnet er målet derfor “flow i en variantfabrik”. Og med stor variation, er der løbende behov for udjævning af flaskehalse. I nogle organisationer flere gange dagligt – pga. stor variation. Og i andre organisationer med lavere frekvens. Frekvensen kan også variere fra afdeling til afdeling.

Pga. variationen er der behov for, at vi meget frekvent foretager en udjævning. Her illustreret i Yamazumi-diagrammer:

 • Til venstre: Før udjævning. Flaskehalse.
 • Til højre: Efter Daily Huddle møde. Udjævnet belastning. Kapaciteten er forøget med 20%! På begge sider er procestiderne samlet set 2000 sekunder. Så ingen løber stærkere!
  Derfor kan der være stor effekt af daglige møder, hvor man lige kigger på belastning, flaskehalse, opgavestatus mm. Effekten kan være enorm!
Udjævning illustreret i et Yamazumi-diagram

Praktisk gennemførsel af “Daily Huddle”

Det er vigtigt at sige, at frekvensen typisk er dagligt. Men har man en afdeling med lille variation og store opgaven, så kan en lavere frekvens være ok. Alternativt anbefaler vi dog, at man eks. holder et ugentligt møde på 15-20 min. og kigger en uge frem – og så et ultra kort dagligt møde med en mindre dagsorden.

Praktisk gennemførsel af driftsstyring:


Dansk Lean Forum:
Fuld effekt af Lean?
Målstyring, fra hamster- til forbedringshjul, stærk problemløsning…

Vi har hjulpet Toyota – mød Flexkom >


 • Daglige – typisk daglige møder – i afdelinger (indhold – nedenfor) – i Lean kaldet “Daily Huddle”
 • Daglige eller måske ugentlige møder – med tværorg. koordinering – lederne af de enkelte afdelinger/funktioner mødes og koordinerer flaskehalse og udjævning, håndtere problemløsning der ikke kan tages lokalt i afdelinger og følger op på mål – i Lean kaldet “Visual Factory” eller “Visual Cockpit”
 • Løbende opfølgning på de lagte planer – sker i afdelingerne – hvor man løbende (nogle steder for hver time) – opdaterer status og fremdrift – i Lean kaldet “Hourly Board”

Indhold og læring af “Daily Huddle”

Indhold og læring af “Daily Huddle” møder:

 • Planlægning – vi sætter et mål for fremdrift og opgaver de næste XX timer/dage – et dagligt mål som også forpligter os alle
 • Flaskehalsfokus – vi vurderer belastningsbilledet og om nogle opgaver skal flyttes eller medarbejdere skal hjælpe andre
 • Vi snakker også om prioritering af opgaver, om afslutning af opgave (eks. kan nogle bruge for meget tid på en opgave – de skal stoppes ved “nok”)
 • Frontloading – vi giver viden til hinanden, hvor nogle søger et løft i videnniveau (for at undgå, at genopfinde dybe tallerkerne)
 • Kompetencestyring – vi ser på, om vi i vores kompetencestyring har brug for nogle der gennemfører krydstræning (sidemandsoplæring)
 • Vi kigger også bagud – hvordan gik det med planen i går – og er der noget læring – et læringsloop – herpå? Her falder ofte guld-punkter af til struktureret problemløsning og forbedringer (Kaizen)
 • For en leder kan de daglige møder også være et super godt værktøj til proces konfirmering på standarder, følges standarder, kan standarder forbedres og hvad laver vi egentlig i afdelingen, medarbejdernes arbejdsmetoder osv.
 • Ofte kigger vi også på trivsel og arbejdsglæde – hvis der er udfordringer

Effekten af Daily Huddle

Hvad er effekten af ovenstående?

 • Kundeeffekt – ofte flere markante effekter – svartider, kvalitet mm.
 • Produktivitet – ofte markant effekt – flaskehalsfokus, udjævning, mindre sårbarhed
 • Trivsel – ofte også markant effekt – hjælp ved spidsbelastninger, fjerner pukkel (hvis den findes), prioritering i stedet for en “evig bunke”
Daily Huddle Tavlemøde – Planlægningstavle

For nogle ledere betyder indførslen af ovenstående en form for “Manufacturing Diary” – eller “Management Diary”. Her får lederne en daglig rytme i afviklingen af deres arbejdsdag.

Forudsætninger for god Daily Huddle

Der er 3 vigtige forudsætninger for succesfuld Daily Huddle:

 • Standardisering – ikke mindst af tider – kræver modenhedsniveau 3+ på modenhedstrappen
 • Struktureret kompetencestyring – så det rette antal kan løse de enkelte opgaver (reduceret personafhængighed)
 • Accept af “Management Diary” – at dele af dagen bliver blokeret i alle lederes kalendere

Planlægningstavler

Læs mere om planlægningstavler + eksempler >

Video om Daily Huddle

Vi har lavet en kort video om Daily Huddle – se video om Daily Huddle planlægningsmøder >

Case: Igangsætning af Daily Huddle møder

Læs en case om igangsætning af Daily Huddle planlægningsmøder (tavlemøder) >

Dansk Lean Forum

Giver ovenstående anledning til spørgsmål, så tag endelig fat i mig. Tak fordi du læste med 😊

Af Mikkel Smith, Flexkom


Dansk Lean Forum:
Hvor langt er I med Lean fra 0-100%?

Få svaret på 9 spørgsmål >


Dette indlæg har 0 kommentarer

Skriv gerne en kommentar!

Back To Top