skip to Main Content
Dansk Lean Forum
De To Vigtigste Krav Til Gode Mål
Senest opdateret 7. februar 2020

Hvad er gode mål?

Der er mange krav til gode mål:

  • Nedbrudte mål helt ind i medarbejdernes kontrolfelt
  • Består af modstridende mål
  • Resultatmål frem for indsatsmål
  • Høj opdateringsfrekvens – for optimalt læringsloop (vi glemmer historikken hvis mål eks. kun opdateres månedligt)
  • Man skal skelne imellem KPI’er (fokusmål) og PI’er (vedligeholdelsesmål)
  • Mål skal være SMART
  • Fokus på flow – ikke suboptimering
  • Målsætninger skal være uden for komfortzonen

Læs mere om kravene til gode mål i Lean >

De to vigtigste krav til gode mål

De to vigtigste krav til gode mål kan opstilles i nedenstående figur. De illustrerer også det første og sidste punkt i ovenstående række af krav.

Grundlæggende har de to krav nogle centrale funktioner i forhold til en god Lean-proces:

  • I forhold til figuren til venstre: Hvis vores mål ikke er nedbrudte til afdelingens kontrolfelt, så ender målene som “nå”-mål  (alle trækker på skulderen). Men “nå”-mål påvirker ikke adfærden, at vi udfordrer vores processer osv.
  • I forhold til figuren til højre: Mange målsætninger ligger enten i komfortzonen (du skal hæve et tal med 5% næste år) og her kender vi allerede løsningen. Kendetegn for opnåelse af mål i komfortzonen er, at man allerede fra starten kan lægge en plan for opnåelse af målet. Men hvis målet skal påvirker adfærd og udfordre processer, så skal målsætningerne ud i læringszonen. Hvor vi ikke kender løsningen, men bliver nødt til at lave analyser (eks. værdistrømsanalyser).

Læs mere om figuren og punkterne via linket ovenfor.


Dansk Lean Forum:
Hvor langt er I med Lean fra 0-100%?

Få svaret på 9 spørgsmål >


To vigtigste krav til gode mål

Dansk Lean Forum

Af Mikkel Smith, Flexkom


Dansk Lean Forum:
Vil I have også fuld effekt af Lean? Målstyring i ledelsescockpit, minimumsmål, sprint, fra hamster- til forbedringshjul…

Vi har hjulpet Toyota. Vil du også høre om Flexkoms metoder? >


Dette indlæg har 0 kommentarer

Skriv gerne en kommentar!

Back To Top