skip to Main Content
Dansk Lean Forum
Senest opdateret 12. maj 2022

Hvad er gode mål?

Der er mange krav til gode mål:

  • Nedbrudte mål helt ind i medarbejdernes kontrolfelt
  • Består af modstridende mål
  • Resultatmål frem for indsatsmål
  • Høj opdateringsfrekvens – for optimalt læringsloop (vi glemmer historikken hvis mål eks. kun opdateres månedligt)
  • Man skal skelne imellem KPI’er (fokusmål) og PI’er (vedligeholdelsesmål)
  • Mål skal være SMART
  • Fokus på flow – ikke suboptimering
  • Målsætninger skal være uden for komfortzonen

Læs mere om kravene til gode mål i Lean >

De to vigtigste krav til gode mål

De to vigtigste krav til gode mål kan opstilles i nedenstående figur. De illustrerer også det første og sidste punkt i ovenstående række af krav.


Dansk Lean Forum:
Certificeret Lean Green eller Black Belt?

Alle bælteniveauer – som selvstudie eller fremmøde >


Grundlæggende har de to krav nogle centrale funktioner i forhold til en god Lean-proces:

  • I forhold til figuren til venstre: Hvis vores mål ikke er nedbrudte til afdelingens kontrolfelt, så ender målene som “nå”-mål  (alle trækker på skulderen). Men “nå”-mål påvirker ikke adfærden, at vi udfordrer vores processer osv.
  • I forhold til figuren til højre: Mange målsætninger ligger enten i komfortzonen (du skal hæve et tal med 5% næste år) og her kender vi allerede løsningen. Kendetegn for opnåelse af mål i komfortzonen er, at man allerede fra starten kan lægge en plan for opnåelse af målet. Men hvis målet skal påvirker adfærd og udfordre processer, så skal målsætningerne ud i læringszonen. Hvor vi ikke kender løsningen, men bliver nødt til at lave analyser (eks. værdistrømsanalyser).

Læs mere om figuren og punkterne via linket ovenfor.

Krav til gode mål

Dansk Lean Forum

Af Mikkel Smith, Flexkom


Dansk Lean Forum:
Hvor langt er I med Lean fra 0-100%?

Få svaret på 9 spørgsmål >


Dette indlæg har 0 kommentarer

Skriv gerne en kommentar!

Back To Top