skip to Main Content
Dansk Lean Forum
Senest opdateret 30. marts 2023

Enten er Lean win-win-win – eller også får man aldrig vedvarende succes!

Noget af det mest facinerende ved Lean er, at Lean kan skabe gevinster for alle led i værdikæden. De fleste værktøjer i Lean er karakteriseret ved, at de kræver medarbejdernes involvering og videndeling for at de skaber maksimal succes. Så tænker du måske…hvad er det modsatte? I Danmark er vi gode til projekter. Vi er gode til at købe en ny maskine, et nyt ERP-system osv. Selvfølgelig skal man her bruge noget af medarbejdernes viden, men det handler reelt om en teknisk løsning. Værktøjerne i Lean handler om, at man giver medarbejderne nogle værktøjer til at optimere egne arbejdspladser og det fælles flow. Kun hvis medarbejderne tager ejerskab til værktøjerne, får de lyst til at involvere sig og kun hvis de involverer sig skaber de resultater.

Hvad betyder win-win-win?

Win-win-win betyder, at de 3 hovedinteressenter – medarbejderne, organisationen/ejerne og kunderne – i en organisation kan få gevinster med succesfuld Lean. Ja, faktisk BØR de alle få gevinster ved Lean. For man kan ikke lave langsigtet Lean, hvis det samtidigt går ud over eks. medarbejderne. Så får det hurtigt ende. Eller hvis bundlinjen bliver ringere eller kvaliteten forringes. Eller hvis kunderne føler, at man leverer et ringere produkt/service.
Derfor bør en Lean-rejse være en win-win-win proces for alle interessenterne. Det betyder også, at man kan “sælge” Lean til alle 3 interessenter – og derved motivere dem!

Lean win-win-win (den gyldne trekant)

Ejerskab er nøgleordet!

Netop derfor er nøgleordet for at få succes med Lean “EJERSKAB”. Føler medarbejderne ikke ejerskab opnår man aldrig de markante og vedvarende resultater som Lean kan skabe.
Der er mange veje til at skabe ejerskab. Her kommer så endnu et nøgleord “FORANDRINGSLEDELSE”. Er ledelsen ikke i stand til at sætte den rette strategi, er ledelsen ikke i stand til at sende de rette signaler (også i egne handlinger) og er mellemlederne ikke pro-Lean vil forandringen sejle. Ja, man kan nævne mange ting som er vigtige for at skabe ejerskab. Andre ting er bl.a. at det er meget vigtigt at mellemlederne bliver uddannet i Lean og at de får tid nok. Det er også vigtigt at der afsættes de nødvendige ressourcer til træning af medarbejderne og til at gennemføre forbedringer. Ikke mindst er det også vigtigt at nogle af mellemlederne og medarbejderne er med til at definere værktøjerne. Dvs. at de trimmer og tilpasser “standardværktøjerne” til virksomhedens egen kultur, hverdag, strategi osv.


Dansk Lean Forum:
Certificeret Lean Green eller Black Belt?

Alle bælteniveauer – som selvstudie eller fremmøde >


Hvordan win for medarbejderne?

Eksempler på hvordan medarbejderne kan skabe “win” for sig selv med Lean:

  • Medarbejderne kan skabe “win” for deres egen arbejdsplads ved at indføre 5S – system og orden. På den måde fjerner de mange af de frustrationer der ofte opstår, når man spilder tiden på at lede efter en bestemt fil, en bestemt mappe eller et bestemt værktøjer.
  • Medarbejderne kan skabe “win” hvis de får opbygget en god struktur på at gennemføre løbende forbedringer (Kaizen). Så vil forslag til forbedringer blomstre og der vil opstå en proaktiv forbedringskultur.
  • Medarbejderne kan skabe “win” hvis de bruger kortlægninger som et naturligt værktøj ved problemløsninger og forbedringsinitiativer. Kortlægninger skaber en fælles ramme for et emne, frem for at man snakker i forskellige retninger og med alt for mange følelser og mavefornemmelser.

Virksomheden og kunder

Netop når medarbejderne forbedre egne arbejdspladser bl.a. med 5S og når de forbedre flowet bl.a. med kortlægninger, vil virksomheden begynde at se resultater med Lean. Resultater som kan være markante omkring kvalitet, gennemløbstid, variation, leveringssikkerhed, spildtid osv. Og netop fordi medarbejderne føler ejerskab kan vil der også være gode resultater omkring arbejdsmiljø og motivation.
Kunderne vil naturligt mærke den forbedrede service på flere fronter. Derudover kan kunden også få glæde af leverandørens forbedrede konkurrenceevne på længere sigt.

Husk at det kan gå galt!

Det virker nærmest for rosenrødt at tale om win-win-win. Men det er reelt hvad der bør være ambitionen ved implementering af Lean. Men husk at Lean også kan gå galt! Folk går ned med stress pga. Lean. Medarbejdere er frustrerede pga. Lean. Osv. Altså når implementeringen ikke gribes korrekt an!
Men hvem sagde at resultater ikke kræver hårdt og dygtigt arbejde!
God fornøjelse med Lean :-)

Læs mere

Dansk Lean Forum

Af Mikkel Smith, Flexkom


Dansk Lean Forum:
Fuld effekt af Lean?
Målstyring, fra hamster- til forbedringshjul, stærk problemløsning…

Vi har hjulpet Toyota – mød Flexkom >Dansk Lean Forum:
Hvor langt er I med Lean fra 0-100%?

Få svaret på 9 spørgsmål >


Dette indlæg har 0 kommentarer

Skriv gerne en kommentar!

Back To Top