skip to Main Content
Dansk Lean Forum
Senest opdateret 19. juni 2019

Tips til at holde momentum i en Lean-proces

Evnen til at fastholde Lean er en af de sværeste discipliner på en Lean-rejse. Der er flere gode metoder til at fastholde momentum:

  • Standarder. Man kan sige, at hvis man undlader standarder, så kommer Lean-processen til at leve i bedste velgående. For så kommer man til at gentage de samme forbedringer mange gange. Men ønsker man reelle forbedringer, så er det at lave best practice standarder helt afgørende for en værdiskabende Lean-proces.
  • Kaizen. En Kaizen-proces, eksempelvis via en tavle, er ét af de stærkeste værktøjer i Lean. Via en tavle og regelmæssige møder sikres det, at processen med udvikling og procesforbedringer fortsætter.
  • Audit. Nogle organisationer her succes med, at lade nogle ledere og medarbejdere gå audit på processen. Det er vigtigt, at audit ikke bliver en pege-fingre-proces, men en værdiskabende proces med god feedback.
  • Lean-events. Event som en værdistrømsanalyse afviklet som en sprint er en god måde at holde momentum. Den viser, at Lean lever og skaber resultater.
 • Systematisk feedback. En stærk feedback kultur kan give mange inputs til forbedringer. Nogle organisationer har succes med systematisk feedback. Eks. på møder, projekter, opgaver o.l.
 • Videndeling på tværs. Gode forbedringer i afdeling A, kunne jo reelt godt være brugbare i afdeling B. Så god og aktiv videndeling er godt for Lean-processen.
 • Hæve Lean-standarder. I en Lean-proces har mange organisationer glæde af fæl-les standarder. Det kan eks. være for møder. Ved at hæve baren, så tvinger det og-så organisationen til nye tanker, nye forslag og en ny adfærd. Så når vi hæver underliggeren, så skaber det nyt liv i processen.
 • Levende målstyring. Hvis mål blot bliver opdateret, men ikke kommunikeres og ud-fordres, så er det spild af tid. Levende målstyring er også, at man skelner imellem KPI og PI. Der skal være få mål i fokus. Og hvis ét af målene er permanent i grøn zone, så skal den skiftes ud med en PI. Levende målstyring er også, at målene opdateres ofte, så tallene er levende og ikke døde.
 • Feedback på Lean-processen. Det kan virkelig styrke en Lean-proces, hvis man får feedback på Lean fra organisationen. En Kaizen-tavle har jo kun et layout til det bliver forbedret. Så Lean kan og skal også udfordres og forbedres. Det kan en feedback proces hjælpe med til.
 • Lederadfærd. Lederne skal virkelig være rollemodeller på en Lean-rejse. En aktiv ledelse er afgørende for en succesfuld Lean-proces.
 • Træk fra topledelsen. Sidst men ikke mindst, så skal topledelsen løbende evaluere Lean-strategien. Hvorfor laver vi Lean? Hvad er næste step? Når vi vores mål? Dertil hører målnedbrydning til de enkelte afdelinger. Processen skal hele tiden hol-des levende.
I en Lean-kultur søger vi hele tiden at forbedre vores processer – løbende forbedringer

Dansk Lean Forum

Af Mikkel Smith, Flexkom


Dansk Lean Forum:
Hvor langt er I med Lean fra 0-100%?

Få svaret på 9 spørgsmål >


Dette indlæg har 0 kommentarer

Skriv gerne en kommentar!

Back To Top