skip to Main Content
Dansk Lean Forum
Senest opdateret 8. november 2023

Hvad er et war-room? Et mål-cockpit?

Kært barn har mange navne. Så du har sikkert hørt et andet ord for det samme lokale/møde – målstyringsmøde, tavlemøde o.l.

Et war-room er et lokale, hvor ledelsen får en temperaturmåling på organisationens drift og evt. foretager actions for at koordinere og optimere på tværs.
Formålet er typisk, at lederne ikke blot skal kigge på egen afdeling, men også har brug for at kende status i de andre funktioner. På den måde kan lederne – som hold – agere samlet og forbedre den samlede performance. Det samlede flow. Det giver en større holdånd, større forståelse og et fælles ansvar for flow!

Effekt af et ledelsescockpit/war-room

Et ledelsescockpit med målstyring kan have en markant effekt:


Dansk Lean Forum:
Certificeret Lean Green eller Black Belt?

Alle bælteniveauer – som selvstudie eller fremmøde >


  • Én ledergruppe – frem for en gruppe ledere – fælles ansvar, ét hold osv.
  • Fælles tværorganisatorisk overblik (og actions)
  • Fokus på performance i afdelinger/funktioner og på tværs af siloer
  • Lettere og hurtigere eksekvering på strategi (specielt hvis det kobles til målstyring og actions i afdelinger/funktioner)
  • Hurtigere evaluering/feedback om strategi og forandringsinitiativer har effekt

Hvad er alternativet?

Så påstanden er også, at uden et war-room inkl. møder, så vil der foregår mere suboptimering og modarbejdende aktiviteter. Et ledelsescockpit – eller war-room – kan ofte erstatte det klassiske ugentlige ledermøde.

War-room målstyringsmøde (foto fra SydEnergi video)

Deltagere, mødefrekvens osv. i et war-room

Deltagerne er oftest den øverste ledergruppe og evt. mellemlederne. Derudover kan man invitere relevante medarbejdere efter behov.
Møderne er ofte ugentligt i 15-30 min.
Ledere på rejse eller andre lokationer deltager via netforbindelse (facetime o.l.).

Dagsorden er skarp. Man har kun taletid, hvor der er noget relevant at dele. Ikke noget med de klassiske 5 min. til alle ledere.
Actions aftales på stedet – og noteres gerne på en action-tavle.

Opbygning af war-room/cockpit

Opbygningen af et war-room er individuelt. I Flexkom starter vi altid med brunt papir og print/skriv. Derfra udvikler og forbedrer vi. For til sidst typisk at ændre til whiteboards.


Dansk Lean Forum:
Fuld effekt af Lean?
Målstyring, fra hamster- til forbedringshjul, stærk problemløsning…

Vi har hjulpet Toyota – mød Flexkom >


Et godt princip er, at vi udnytter effekten af “Power of pen”. At man selv skal notere nøgletal og om de er grønne eller røde. Alternativt er print, hvor man så “tvinger” ledere til at markere hver printede papir med en magnet i en relevant farve.

Typisk her hver afdeling/funktion en del af rummet/tavlen. Derudover anbefaler vi en tavle med “fælles mål” (flow-mål) og en tavle til aftalte actions.

Eksempler

Jeg har selv haft fornøjelsen af, at deltage i et war-room møde hos SydEnergi i Esbjerg. Vi var vel ca. 50 deltagere inkl. ledere, medarbejdere og gæster. Der var fuld fart, action og masser af energi. Én af deres regler for mødet er, at man skal have mere energi når man går ud af lokalet, end man havde da man kom ind i lokalet. Desuden kan jeg fortælle, at man også sveder bagefter – der bliver meget varmt :-)
SydEnergi har faktisk lavet en video om deres ugentlige målstyringsmøde – desværre slettet nu.

Et andet eksempel fra en forsyningsvirksomhed. Her mødes 15-20 ledere én gang per uge. Også her med “lokale afdelingsmål” og “tværgående mål” + relevante actions. Mødeleder er én fra direktionen på skift.

Koble til afdelingsmål og – actions

Et ledelses-war-room kan godt stå alene. Men den helt store effekt kommer, hvis det hænger sammen med målstyring ude i afdelingerne. På den måde kan strategi eksekveres ud i driften – og feedback kommer tilbage i war-room i form af bedre performance (forhåbentligt).

Lokale møder i afdelingerne kan eks. være Daily Huddle møder – hvor nøgletal indgår i kigget 24 timer bagud.

Læs mere om Daily Huddle målstyringsmøder >

Udseende af war-rooms/cockpits

Vi har desværre ikke ret mange billeder fra war-rooms. Vi har hjulpet med etablering af war-rooms flere steder. Men det er lidt et “helligt lokale”.

Her et foto fra et war-room under udarbejdelse:

War-room målstyringsmøde under udarbejdelse

Her et war-room der er under udarbejdelse/test på brunt papir:

Ledelses warroom/cockpit målstyring

Og her et war-room med færdige tavler:

Ledelses warroom/cockpit målstyring

Relevante links

På Dansk Lean Forum har vi tidligere skrevet om krav til gode mål >

Læs også om Cockpit – ledergruppens stærkeste værktøj >

Note

Et element hos SydEnergi er, at deres tal vises som “døde tal” og ikke viser udvikling (trend). Her lever deres war-room ikke helt op til “kravene”.

Tal i et war-room (foto fra video fra SydEnergi)

Dansk Lean Forum

Af Mikkel Smith, Flexkom


Dansk Lean Forum:
Hvor langt er I med Lean fra 0-100%?

Få svaret på 9 spørgsmål >


Dette indlæg har 0 kommentarer

Skriv gerne en kommentar!

Back To Top