skip to Main Content
Dansk Lean Forum
Senest opdateret 30. marts 2023

Eksempler på Kaizen forbedringstavler

Jeg har lige afholdt et kursus i Kaizen. Jeg lovede, at sende eksempler på Kaizen forbedrings- eller udviklingstavler. Men eksempler på tavler lå i alle mulige indlæg. Så her kommer eksempler på tavler. Ikke mindst for at vise, at der er stor forskel på tavlerne. Vi skal huske, at målet er løbende forbedringer. Midlet er måske en tavle.

Læs mere om Kaizen forbedringstavler i Lean >

Eksempel 1: En større tavle inkl. plads til nøgletal, ugens feedback, opslag og tre videresendte forslag

Et vigtigt princip er, at de igangværende opgaver deles op i “lette” og “tunge” opgaver. På nedenstående tavle er plads til 7 igangværende opgaver. Den kan eks. deles op i 4 lette og 3 tunge. Erfaring er, at ellers overtager svære IT-opgaver tavlen…og så går den i stå!


Dansk Lean Forum:
Certificeret Lean Green eller Black Belt?

Alle bælteniveauer – som selvstudie eller fremmøde >


Eksempel 2: En enkel tavle

Her en mere enkel tavle – forslagsfelt, prioritering og plads til 3 opgaver.

Eksempel 3: En større tavle med actionpunkter

Igen en lidt større tavle inkl. actions til højre – som er mere adhoc driftsorienterede

Eksempel 4: Design er ikke afgørende

Her ser man, at tavler ikke skal være fine og designede for at virke – det virker!

Eksempel 5: Flot tavle med visuelle effekter

En flot tavle med visuelle effekter. Denne tavle er uden mål. Læg mærke til tavlens “titel”.


Dansk Lean Forum:
Fuld effekt af Lean?
Målstyring, fra hamster- til forbedringshjul, stærk problemløsning…

Vi har hjulpet Toyota – mød Flexkom >


Eksempel 6: En større tavle i udviklingsfasen

Igen en større tavle i udviklingsfasen. Tavlen har også plads til en tidskolonne under opgaverne, så der sker en forventningsafstemning af tidsforbruget på alle opgaverne.

Erfaring med elektroniske Kaizen-tavler?

Nej. Desværre har vi i Flexkom ikke gode erfaringer med elektroniske tavler. De steder, hvor vi har haft kunder med flere lokationer, der har kunden ofte valgt en webcam løsning.

En webcam løsning er eksempelvis:

  • Lederen er på skift til stede ved de enkelte lokationer.
  • Hvor lederen er køres mødet.
  • Herfra streames mødet via et webcam.
  • Dog kan forslag fra alle tavler behandles på det samme møde.
  • De andre tavler synkroniseres med “hovedtavlen” hver gang.

Desværre har vi ikke gode erfaringer med elektroniske tavler. Her slukker man både for en skærm – og ofte også for processen. Med en fysisk tavle bliver alle mindet om opgaverne, at komme med forslag osv.

Grundlæggende ligger svaret i følgende statement:
Kaizen er ikke, at afholde et ugentligt møde. Det ugentlige møde er det eneste tidspunkt, hvor vi ikke laver Kaizen – her stopper vi op og laver en status og en plan. Kaizen laver vi imellem møderne!

Dansk Lean Forum

Af Mikkel Smith, Flexkom


Dansk Lean Forum:
Hvor langt er I med Lean fra 0-100%?

Få svaret på 9 spørgsmål >


Dette indlæg har 0 kommentarer

Skriv gerne en kommentar!

Back To Top