skip to Main Content
Dansk Lean Forum
Senest opdateret 26. juni 2023

Intro til Kaizen

Kaizen-tankegangen i Lean er det 5. princip i Lean – “løbende forbedringer”. Det handler grundlæggende om, at man hele tiden er sulten efter at forbedrer processer. At man bevarer nysgerrigheden i organisationen!

Kaizen som sprint og/eller en løbende proces

Grundlæggende gennemføres Kaizen enten som korte sprints og/eller som en løbende forbedringsproces.

Forskellen på sprint og løbende proces ses godt illustreret i denne model for “de 3 versioner af Lean”:


Dansk Lean Forum:
Certificeret Lean Green eller Black Belt?

Alle bælteniveauer – som selvstudie eller fremmøde >


De 3 niveauer af Lean

Bølge-Lean er udtrykket der dækker over sprints, event, blitz (eller hvad vi nu kalder det) og Kultur-Lean dækker over den kultur, som Lean gerne vil have ind i alle organisationen. En grundlæggende jagt på forbedringer – hver dag – og hos alle medarbejdere!

Forskellen på de to Kaizen-metoder ses også i denne model:

Lean Kaizen trappen

Hvad er en Kaizen-sprint (event/blitz)?

Eksempler på sprints vi har bidraget til i Flexkom:

  • Værdistrømsanalyser som sprints på 2-4 dage – med omgående effekt – læs mere om værdistrømsanalyse som sprint inkl. eksempler >
  • Uge-event i produktionsområder – fokus på layout, planlægning, flaskehalsfokus mm. – med omgående effekt
  • Længere 12-16 ugers “bølger” hvor vi mere grundlæggende kigger på kvalitet, layout, takt, planlægning, OEE mm. – ofte med min. 25% produktivitetsforøgelse til følge

Læs mere om Kaizen

Læs mere om Kaizen – inkl. mange eksempler på Kaizen-forbedringstavler >


Dansk Lean Forum:
Fuld effekt af Lean?
Målstyring, fra hamster- til forbedringshjul, stærk problemløsning…

Vi har hjulpet Toyota – mød Flexkom >


Dansk Lean Forum

Af Mikkel Smith, Flexkom


Dansk Lean Forum:
Hvor langt er I med Lean fra 0-100%?

Få svaret på 9 spørgsmål >


Dette indlæg har 0 kommentarer

Skriv gerne en kommentar!

Back To Top