skip to Main Content
Dansk Lean Forum
Ledergruppe Igangsætter Kaizen – Løbende Forbedringer
Senest opdateret 19. juni 2019

Eksempel på igangsætning af en Kaizen-proces

Jeg var for nyligt i en organisation, for at hjælpe dem igang med en Kaizen-proces. De ville gerne starte “løbende forbedringer”.
Vi planlagde to dage med deltagelse af hele ledergruppen – 5 personer. Der var tale om en forsyningsvirksomhed.

Billede fra designarbejdet med tavlen (læs videre under billedet):

kaizen-udvikling-tavle
Udvikling af en Kaizen-tavle

Dag 1: Inputs til Kaizen

Dag 1 havde fokus på inputs til Kaizen.
Indhold:
– Strategisk begrundelse for Lean og Kaizen. Hvorfor vil I Kaizen? Hvilke strategiske gab ønsker I, skal lukkes via Lean og Kaizen-processen? Her er det bl.a. vigtigt, at der efterfølgende er konsensus i ledergruppen. Hvorfor gør vi det her? Hvordan argumenterer vi for vores valg?
– Intro Lean, værdi, spildtyper. Bl.a. spildtyperne og feedback-kultur er vigtige i en Kaizen-proces.
– Modenhedsniveauer på en Lean-rejse. Her talte vi meget om vigtigheden af Best Practice (standarder) som afsæt for problemløsning og forbedringer. Uden en BP – så kan man kun gennemføre personlige forbedringer.
– Omkring Best Practice drøftede vi også 5S i filer, data, viden, biler, lager osv.
– Værdistrømsanalyse som katalysator for Kaizen. En værdistrømsanalyse kan give markante inputs til forbedringer. Men er også et stærkt værktøj til at finde Best Practice.
– Kompetencestyring i arbejdet med forbedringer. Bl.a. proaktiv krydstræning er vigtig for løbende forbedringer af Best Practice.
– PDCA og problemløsningsværktøjer. Bl.a. 5xhvorfor kombineret med fiskeben.
– Mål og målnedbrydning som vigtige elementer i Kaizen. Både som inspiration til forbedringer, men også fordi målene giver feedback på de gennemførte forbedringer.

Dag 2: Kaizen og ledelse

På dag 2 designede vi så Kaizen-processen. Både tavler, dagsorden, regler, hierarki blev besluttet. Vi snakkede også om forandring, personprofiler og definerede et ledelseskodeks for at opnå succes med Lean. Til slut lagde vi en kommunikations- og implementeringsplan.

Billede fra arbejde med ledelseskodeks:


Dansk Lean Forum:
Hvor langt er I med Lean fra 0-100%?

Få svaret på 9 spørgsmål >


ledelseskodeks-arbejde
Ledelseskodeks for Lean/generelt

Billede fra DISC og ledelse:

disc-ledelseskodeks-lean
DISC personprofiler og ledelsesdiscipliner

Links

Hvad er Kaizen >
Læs om de øvrige emner via menuen til venstre.

Dansk Lean Forum

Af Mikkel Smith, Flexkom


Dansk Lean Forum:
Vil I have også fuld effekt af Lean? Målstyring i ledelsescockpit, minimumsmål, sprint, fra hamster- til forbedringshjul…

Vi har hjulpet Toyota. Vil du også høre om Flexkoms metoder? >


Dette indlæg har 0 kommentarer

Skriv gerne en kommentar!

Back To Top