skip to Main Content
Dansk Lean Forum
Senest opdateret 26. juni 2023

Short and fat i Lean-arbejde

I arbejdet med Lean anvender vi gerne sprint-tankesættet (inspireret fra Scrum). Her udpeger man et afgrænset antal opgaver (indsats) og har fuld fokus herpå. Alternativet er “long and thin” hvor der er alt for meget i gang.

Mange arbejder ud fra det ineffektive “long and thin”

Vi kommer i mange organisationer. Og kendetegnet er det, at der ofte er alt for mange projekter i gang. Ofte med det resultatet, at ikke ret mange af dem sejler i havn (leverer resultater). Eller leverer dårligere resultater end først ønsket.

Desuden medfører de mange opgaver og projekter ofte frustrationer, meget spildtid, mange møder (ny prioritering) – plus de manglende resultater.


Dansk Lean Forum:
Certificeret Lean Green eller Black Belt?

Alle bælteniveauer – som selvstudie eller fremmøde >


Fordele ved “short and fat”

Der er mange fordele ved sprint tankegangen:

 • Mindre spild (genopvarmning af opgaver)
 • Kortere tid til gevinstrealisering – bedre business case
 • Mere handlingsorienteret organisation
 • Kort vej fra start til succes – hurtigere succesoplevelser
 • Medarbejderne kan tydeligt se ledelsens prioritering

Eksempler på anvendelse af sprint i Lean

Sprint-tankegangen kan eks. anvendes

 • På en Kaizen forbedringstavle
 • Ved afvikling af en værdistrømsanalyse
 • Til hurtige beslutninger (Q-ROC)

Og bredere i organisationen kan sprint anvendes:

 • I udviklingsprojekter
 • I projektarbejde generelt
 • Ved budgetlægning
 • I strategiprocesser
 • osv.

Dansk Lean Forum

Af Mikkel Smith, Flexkom


Dansk Lean Forum:
Fuld effekt af Lean?
Målstyring, fra hamster- til forbedringshjul, stærk problemløsning…

Vi har hjulpet Toyota – mød Flexkom >


Forskellen på “Short and fat” og “Long and thin” – illustreret

Dansk Lean Forum:
Hvor langt er I med Lean fra 0-100%?

Få svaret på 9 spørgsmål >


Dette indlæg har 0 kommentarer

Skriv gerne en kommentar!

Back To Top