skip to Main Content
Dansk Lean Forum
Senest opdateret 25. januar 2023

Indlæg på baggrund af webinar

Vi afholdte i Flexkom for nyligt et webinar om “Hurtig effekt med Lean i administration”. Dette indlæg er baseret på webinarets indhold – og deltagernes spørgsmål undervejs.

Lean i administrative processer – 4 værktøjer med hurtig effekt

“Lean i administrative processer” kan for nogle virke lidt underligt. Er Lean ikke kun for produktion?
Den vinkel på Lean kan vi med det samme lukke ned. For Lean kan i høj grad anvendes i administration. I de administrative processer har vi også masser af spild, returløb, personafhængighed, overservicering mm.
Det vigtige er, at vi “oversætter” Lean til brug i de administrative processer. Så vi ikke snakker lager, overproduktion, maskinudnyttelse, omstillingstid. Men i stedet snakker om mails, møder, tilgængelighed af fælles viden, flow i administrative processer, kompetencestyring, målstyring og meget meget mere.

Hvad er hurtig effekt ?

Når man laver et webinar om “hurtig effekt med Lean” – så skal vi naturligvis også definere hvad hurtig effekt dækker over.
Her snakker vi – som ofte før  – om produktivitet. Om en tidsgevinst.
Men heldigvis kan vi også snakke om mere. For Lean – i den “rigtige form” kan virkelig levere “den gyldne trekant”:


Dansk Lean Forum:
Certificeret Lean Green eller Black Belt?

Alle bælteniveauer – som selvstudie eller fremmøde >


 • Gevinster for medarbejderne – bedre trivsel – fordi vi reducerer frustrationer og spild, reducerer flaskehalse og spidsbelastninger mm.
 • Gevinster for organisationen – produktivitet, kvalitet, reduceret personafhængighed
 • Gevinster for kunderne – hurtigere svartider, bedre kvalitet mm.

Gense webinar på Youtube

Vi har lagt webinaret op på Youtube. Se det på vores “Viden&Download side”: Webinar Lean Administration >

De 4 værktøjer til hurtig effekt med Lean Administration

De 4 værktøjer vi har fokus på – og udvalgt – er følgende:

 1. Spot spild, spild sprint, work smarter
 2. Modenhedstrappe og de 2/3 mest effektive angreb på spild
 3. Værdistrømsanalyse som sprint
 4. Driftsstyring – flaskehalsfokus, frontloading mm.

Hvad med andre værktøjer? Ja, der er MANGE værktøjer i Lean, som kan give mega stor effekt i administration. Og der vil også være variation ift. hvilke værktøjer der vil have effekt – afhængig af organisationens situation. Så tag ovenstående som vores generelle liste – top 4 værktøjer!

Værktøj 1:

Spot spild, spild sprint og work smarter

Spild er som sådan ikke et værktøj i Lean værktøjskassen. Her er mere tale om et tankesæt.
Før vi snakker spild, så lad os starte med begreberne grøn, gul og rød tid:


Dansk Lean Forum:
Fuld effekt af Lean?
Målstyring, fra hamster- til forbedringshjul, stærk problemløsning…

Vi har hjulpet Toyota – mød Flexkom >


 • Grøn tid = Værdiskabende tid – bidrager til kundeværdi (intern eller ekstern kunde/modtager)
 • Gul tid = Nødvendige aktiviteter – men ikke reelt værdiskabende – meget gul tid er nødvendig for at levere grøn tid
 • Rød tid = Unødvendige aktiviteter – spild

Potentialet i Lean ligger meget i, at få flyttet noget rød tid op i grøn tid. Og potentialet er ofte markant. Ligger man på 20% grøn tid – og kan flytte 5% op fra rød tid – så er produktiviteten lige forøget med 25%. Samtidigt er trivslen ofte også forbedret og kundeservicen ligeså.
Læs mere om grøn, gul og rød tid >

Vi kan også tale om, at her er svaret på work smarter – not harder – at flytte fra rød til grøn tid >

Lean tidsinddeling – grøn, gul og rød tid

I Lean har vi “8 spildtyper”, som er eksempler på gul og rød tid. Altså opgaver, som ikke bidrager til værdiskabelse overhovedet.

De udbredte spildtyper i administrationen er (eksempler):

 • Afbrydelser – vi forlader ofte igangværende opgaver unødvendigt – og det koster tid og øger risikoen for fejl
 • Overservicering – nok den mest udbredte spildtype – for meget tid brugt på en opgave (ift. kundebehov), for mange til møder, for lange mails, for mange involveret i en opgave osv.
 • Søgetid – leder efter data, viden, filer, ledige mødelokaler o.l.
 • Uklar ansvarsplacering
 • Personafhængighed
 • Håndbårne processer
 • og jeg kunne blive ved

Humlen ved spild er, at vi skal have alle til at se det. For her er et stort potentiale! Og modsat produktion, hvor eksterne øjne ofte kan finde spild, så er vi i administration mere afhængige af, at folk selv gøre opmærksom på det.

Husk at når vi snakker spildtyper, så stammer de fra produktionsmiljø. Det er vigtigt, at få dem tilpasset til administration – spildtyper tilpasset administration >

Når vi skal i gang med Lean, så kan vi godt have tendens til, at “der går lang tid inden, at vi har effekt af indsatsen”. Og dermed risikerer vi også, at luften går ud af ballonen. For at vise medarbejderne, at Lean faktisk kan vedrøre dem og deres arbejde – og for at vise, at Lean kan have omgående og glædelig effekt, så kan man vælge en spildsprint ved opstarten af Lean. Ja for den sags skyld kan man gøre det løbende under arbejdet med Lean.

Læs mere om en Lean spild-sprint >

Husk at selvom der er tale om en “sprint”, så må I ikke glemme, at beslutningerne på dagen også skal implementeres for at have effekt – så husk hele PDCA-forbedringshjulet >

Spildsprint er kun én af de mange måder at arbejde med spild (eksempler):

 • Et emne på løbende afdelingsmøder – er der noget spild vi kan fjerne?
 • Fokus-spild – eks. “månedens spildtype” – har vi eks. unødvendig søgetid?
 • En løbende Kaizen-proces – ofte via en Kaizen-forbedringstavle >
 • Og så benytter vi selvfølgelig fokus på spild i arbejdet med mange af værktøjerne – eks. jagter vi spild under en værdistrømsanalyse

Værktøj 2:

Modenhedstrappen og de 2/3 stærkeste angreb på spild

Flexkoms egenudviklede modenhedstrappe – som efterhånden er bredt kendt og anvendt – siger meget om Lean-rejsen. Se trappen nedenfor.

 • Vores tal viser, at 74% af de administrative processer ligger på niveau 1 og 2 – potentialet er stort
 • Derfor arbejder mange i “hamsterhjulet” med masser af brandslukning og personafhængighed
 • Afsættet for at arbejde i “forbedringshjulet” er gode best practice aftaler – på alt – også møder, mål, kvalitet, processer, ledelsesadfærd mm.

Læs mere om den organisatoriske modenhedsmodel >

Organisationsudvikling – de 2 hjul – hamsterhjulet eller forbedringshjulet

I Lean sætter vi ofte mange ting i gang for at opnå den ønskede effekt. Sandheden er, at for mange organisationer (ud fra de 74%) vil have stor glæde af, bare at få lavet best practice aftaler – nu skriver jeg “bare” – for det er meget lettere sagt end gjort.

De 2-3 aftaler, vi vi ofte ser, kan have markant effekt – og dermed måske reelt indfri forventningerne til Lean er:

Fordi netop mails, møder og videndeling er et “stort fælleskøkken” i administrationen, så har det ofte stor effekt. Vi ser ofte 10-20% – hvis aftalerne implementeres med succes! Husk hele PDCA-forbedringshjulet >

Og husk at syreteste jeres regler inden I skyder dem af! Eksempel:

 • I laver et udkast til møderegler på 12 punkter
 • Syretest:
  • Kan vi (ledere) være rollemodel for alle 12 punkter? Måske er vi nu nede på 8 punkter
  • Vil vi (ledere) anerkende for at følge de 8 punkter? Arhgh måske er vi nu nede på 5 punkter
  • Vil vi (ledere) udvise konsekvens, hvis de resterende 5 punkter ikke følges? Av – nu vi nok nede på 2 punkter
 • Så er det nok bedst, at gå med de to 2 punkter – frem for de 12. For de 12 punkter får aldrig effekt!

Værktøj 3:

Værdistrømsanalyse som sprint

Værdistrømsanalyse er Leans værktøj til kortlægning af arbejdsgange. Effekt af værdistrømsanalyser:

 • Mindre spild, højere produkvitet
 • Kortere gennemløbstid
 • Bedre kundeoplevelser

I administrationen anvender vi i Flexkom “swim-lanes” (svømmebaner) når vi skal kortlægge administrative arbejdsgange.
Læs mere om værdistrømsanalyse som svømmebaner i Lean Administration >

Desværre ender mange værdistrømsanalyser i langtrukne projekter hvor energien nogle gange går ud af processen. Derfor anbefaler vi, at man afsætter nogle få dage/eftermiddagen til en fokuseret indsats. Det kan være fra nogle få timer en dag – og til til 4-5 hele dage fordelt over en uge eller måske nogle få uger. Men helst ikke så langt tid imellem dagene, at viden og proces går kold i mellemtiden.

Se eksempel på værdistrømsanalyser som sprint >

Udpluk fra en Værdistrømsanalyse (VSA/VSM) i Lean Administration

Værktøj 4:

Driftsstyring – flaskehalsfokus, frontloading

Driftsstyring handler om, at vores administrative afdelinger ofte er præget af “variantfabrikker”. Dvs. stor variation i belastning, tidsforbrug, opgavetyper mm. Ikke destro mindre, kan der være stor effekt af daglige møder, hvor man lige kigger på belastning, flaskehalse, opgavestatus mm. Effekten kan være enorm!

Det er vigtigt at sige, at frekvensen typisk er dagligt. Men har man en afdeling med lille variation og store opgaven, så kan en mindre frekvens være ok. Alternativt anbefaler vi dog, at man eks. holder et ugentligt møde på 15-20 min. og kigger en uge frem – og så et ultra kort dagligt møde med en mindre dagsorden.

Praktisk gennemførsel af driftsstyring:

 • Daglige – typisk daglige møder – i afdelinger (indhold – nedenfor) – i Lean kaldet “Daily Huddle”
 • Daglige eller måske ugentlige møder – med tværorg. koordinering – lederne af de enkelte afdelinger/funktioner mødes og koordinerer flaskehalse og udjævning, håndtere problemløsning der ikke kan tages lokalt i afdelinger og følger op på mål – i Lean kaldet “Visual Factory” eller “Visual Cockpit”
 • Løbende opfølgning på de lagte planer – sker i afdelingerne – hvor man løbende (nogle steder for hver time) – opdaterer status og fremdrift – i Lean kaldet “Hourly Board”

Læs mere om Daily Huddle møder >

Indhold og læring af “Daily Huddle” møder:

 • Planlægning – vi sætter et mål for fremdrift og opgaver de næste XX timer/dage – et dagligt mål som også forpligter os alle
 • Flaskehalsfokus – vi vurderer belastningsbilledet og om nogle opgaver skal flyttes eller medarbejdere skal hjælpe andre
 • Vi snakker også om prioritering af opgaver, om afslutning af opgave (eks. kan nogle bruge for meget tid på en opgave – de skal stoppes ved “nok”)
 • Frontloading – vi giver viden til hinanden, hvor nogle søger et løft i videnniveau (for at undgå, at genopfinde dybe tallerkerne)
 • Kompetencestyring – vi ser på, om vi i vores kompetencestyring har brug for nogle der gennemfører krydstræning (sidemandsoplæring)
 • Vi kigger også bagud – hvordan gik det med planen i går – og er der noget læring – et læringsloop – herpå? Her falder ofte guld-punkter af til struktureret problemløsning og forbedringer (Kaizen)
 • For en leder kan de daglige møder også være et super godt værktøj til proces konfirmering på standarder, følges standarder, kan standarder forbedres og hvad laver vi egentlig i afdelingen, medarbejdernes arbejdsmetoder osv.
 • Ofte kigger vi også på trivsel og arbejdsglæde – hvis der er udfordringer

Hvad er effekten af ovenstående?

 • Kundeeffekt – ofte flere markante effekter – svartider, kvalitet mm.
 • Produktivitet – ofte markant effekt – flaskehalsfokus, udjævning, mindre sårbarhed
 • Trivsel – ofte også markant effekt – hjælp ved spidsbelastninger, fjerner pukkel (hvis den findes), prioritering i stedet for en “evig bunke”
Eksempler på Daily Huddle mødetavler

For nogle ledere betyder indførslen af ovenstående en form for “Manufacturing Diary” – eller “Management Diary”. Her får lederne en daglig rytme i afviklingen af deres arbejdsdag.

Dansk Lean Forum

Giver ovenstående anledning til spørgsmål, så tag endelig fat i os. Tak fordi du læste med 😊

Mikkel Smith, Flexkom
ms@flexkom.dk


Dansk Lean Forum:
Hvor langt er I med Lean fra 0-100%?

Få svaret på 9 spørgsmål >


Dette indlæg har 0 kommentarer

Skriv gerne en kommentar!

Back To Top