skip to Main Content
Dansk Lean Forum
Hvorfor Forlader Vi $-zonen? Grøn, Gul Og Rød Tid I Lean.
Senest opdateret 19. juni 2019

Hvad er $-zonen (dollarzonen)?

“$-zone” er et udtryk vi arbejder med i Flexkom. $-zonen er et udtryk for, at vi arbejder med ting som skaber værdi for kunder/organisationen. Det er også den tid, som vi i Lean kalder “grøn tid”.
Undervejs i løbet af en arbejdsdag forlader vi typisk også $-zonen ret ofte. Det vil sige, at vi er uden for zonen. Og det kan skyldes noget som er “nødvendigt” eller “unødvendigt”. Tider vi kalder “gul tid” og “rød tid” i Lean.
Læs mere om grøn, gul og rød tid i Lean >
Samlet giver det os følgende billede – i $-zonen, nødvendig uden for zonen og unødvendig uden for zonen.

$-zone overblik i Lean
$-zone overblik i Lean

Og hvad kan vi så bruge $-zonen til? Først og fremmest anvender vi udtrykket til, at få tegnet nogle billeder i folks hoveder i forhold til tid – et tankesæt. I Lean er det vigtigt, at alle medarbejdere reflekterer over spild og søger at “få mere tid i $-zonen”. Vi oplever, at folk synes det er sjovt at snakke om at “gå i $-zonen” eller at “nu er vi vist ikke i $-zonen”. Og det er netop formålet. At vi flytter vores tanker hen imod optimeringsmuligheder i forhold til tid.
Ofte bruger vi $-zonen i mere fysisk prægede jobs – produktion, mekanikere, udekørende teknikere, værksteder osv. Men vi anvender også udtrykket i andre – også administrative – funktioner. Det afhænger af organisationens sprogbrug og kultur. Alternativt kalder vi det typisk for grøn, gul og rød tid.

Hvorfor forlader vi $-zonen?

Når vi forlader $-zonen går vi ud i cost-zonen. Her sætter vi penge til.
Hvorfor forlader vi zonen? Hvorfor bruger vi så meget tid i cost-zonen?
Eksempler:

  • Administration (alle funktionærer og ledere): Søgetid efter viden/filer/mails osv., unødvendige afbrydelser, dobbelt arbejde, ventetid, overservicering, unødvendig problemløsning (eks. til møder) osv.
  • Produktion: Henter værktøjer, materialer, information, varer, papirer, instruktioner osv. Flytte varer unødvendigt. Overservicering – unødvendig kontrol, unødvendige tolerancer osv.

Hvordan finder vi aktiviteterne udenfor $-zonen?

Eksempler:

  • Administration: Giv alle et skema med de 3 zoner: $-zonen, nødvendig udenfor, unødvendig udenfor. Bed dem skrive eksempler på aktiviteter i alle 3 felter. Bed dem herefter om, at sætte tid/antal på de unødvendige aktiviteter uden for zonen.
    $-zone analyse i Lean Administration
    $-zone analyse i Lean Administration
  • Produktion: Man kunne gøre det samme. Vi prøvede også engang en anden metode. Vi markerede en arbejdszone i en produktion = $-zonen for 3 medarbejdere. Derefter placerede vi en flipover på det sted, hvor man passerede når man forlod zonen. På flipoveren lavede vi et simpelt måleskema. Når en medarbejder forlod zonen – sæt en streg – og når vedkommende kom tilbage – angiv tidsforbruget. På den måde fik vi syn for, hvor ofte de var ude at søge, hente, indhente informationer, afbrydelser af opgaver osv.

Mere tid i $-zonen

Der er mange ting man kan gøre, for at få mere tid i $-zonen. Her nogle eksempler:
Administration: Reducere spildtid, 5S – viden tilgængelig, kommunikationsregler (regler for forstyrrelser, mails, møder osv.), arbejdsbeskrivelser osv.
Produktion: Reducere spildtid, 5S – ting/viden tilgængelig og tæt på, fremskudte lagre sæt på medarbejderne (eks. med Kanban), reducerer omstillingtid, flow, optimal planlægning osv.


Dansk Lean Forum:
Hvor langt er I med Lean fra 0-100%?

Få svaret på 9 spørgsmål >


Flere udtryk om tidszoner

Vi har hørt andre lignende udtryk om den værdiskabende tid:
$-zonen
Forretningszonen-Business zonen
Cost-zonen – omkostningszonen
Andre bud?

Af Dansk Lean Forum

Af Mikkel Smith
Flexkom – Lean konsulenthjælp >
Lean Kursus >


Dansk Lean Forum:
Vil I have også fuld effekt af Lean? Målstyring i ledelsescockpit, minimumsmål, sprint, fra hamster- til forbedringshjul…

Vi har hjulpet Toyota. Vil du også høre om Flexkoms metoder? >


Dette indlæg har 0 kommentarer

Skriv gerne en kommentar!

Back To Top