skip to Main Content
Dansk Lean Forum
Senest opdateret 11. februar 2022

Hvad er $-zonen (dollarzonen)?

“$-zone” er et udtryk vi arbejder med i Flexkom. $-zonen er et udtryk for, at vi arbejder med ting som skaber værdi for kunder/organisationen. Det er også den tid, som vi i Lean kalder “grøn tid”.
Undervejs i løbet af en arbejdsdag forlader vi typisk også $-zonen ret ofte. Det vil sige, at vi er uden for zonen. Og det kan skyldes noget som er “nødvendigt” eller “unødvendigt”. Tider vi kalder “gul tid” og “rød tid” i Lean.
Læs mere om grøn, gul og rød tid i Lean >
Samlet giver det os følgende billede – i $-zonen, nødvendig uden for zonen og unødvendig uden for zonen.

$-zone overblik i Lean
$-zone overblik i Lean

Og hvad kan vi så bruge $-zonen til? Først og fremmest anvender vi udtrykket til, at få tegnet nogle billeder i folks hoveder i forhold til tid – et tankesæt. I Lean er det vigtigt, at alle medarbejdere reflekterer over spild og søger at “få mere tid i $-zonen”. Vi oplever, at folk synes det er sjovt at snakke om at “gå i $-zonen” eller at “nu er vi vist ikke i $-zonen”. Og det er netop formålet. At vi flytter vores tanker hen imod optimeringsmuligheder i forhold til tid.
Ofte bruger vi $-zonen i mere fysisk prægede jobs – produktion, mekanikere, udekørende teknikere, værksteder osv. Men vi anvender også udtrykket i andre – også administrative – funktioner. Det afhænger af organisationens sprogbrug og kultur. Alternativt kalder vi det typisk for grøn, gul og rød tid.

Hvorfor forlader vi $-zonen?

Når vi forlader $-zonen går vi ud i cost-zonen. Her sætter vi penge til.
Hvorfor forlader vi zonen? Hvorfor bruger vi så meget tid i cost-zonen?
Eksempler:


Dansk Lean Forum:
Certificeret Lean Green eller Black Belt?

Alle bælteniveauer – som selvstudie eller fremmøde >


  • Administration (alle funktionærer og ledere): Søgetid efter viden/filer/mails osv., unødvendige afbrydelser, dobbelt arbejde, ventetid, overservicering, unødvendig problemløsning (eks. til møder) osv.
  • Produktion: Henter værktøjer, materialer, information, varer, papirer, instruktioner osv. Flytte varer unødvendigt. Overservicering – unødvendig kontrol, unødvendige tolerancer osv.

Hvordan finder vi aktiviteterne udenfor $-zonen?

Eksempler:

  • Administration: Giv alle et skema med de 3 zoner: $-zonen, nødvendig udenfor, unødvendig udenfor. Bed dem skrive eksempler på aktiviteter i alle 3 felter. Bed dem herefter om, at sætte tid/antal på de unødvendige aktiviteter uden for zonen.
    $-zone analyse i Lean Administration
    $-zone analyse i Lean Administration
  • Produktion: Man kunne gøre det samme. Vi prøvede også engang en anden metode. Vi markerede en arbejdszone i en produktion = $-zonen for 3 medarbejdere. Derefter placerede vi en flipover på det sted, hvor man passerede når man forlod zonen. På flipoveren lavede vi et simpelt måleskema. Når en medarbejder forlod zonen – sæt en streg – og når vedkommende kom tilbage – angiv tidsforbruget. På den måde fik vi syn for, hvor ofte de var ude at søge, hente, indhente informationer, afbrydelser af opgaver osv.

Mere tid i $-zonen

Der er mange ting man kan gøre, for at få mere tid i $-zonen. Her nogle eksempler:
Administration: Reducere spildtid, 5S – viden tilgængelig, kommunikationsregler (regler for forstyrrelser, mails, møder osv.), arbejdsbeskrivelser osv.
Produktion: Reducere spildtid, 5S – ting/viden tilgængelig og tæt på, fremskudte lagre sæt på medarbejderne (eks. med Kanban), reducerer omstillingtid, flow, optimal planlægning osv.

Flere udtryk om tidszoner

Vi har hørt andre lignende udtryk om den værdiskabende tid:
$-zonen
Forretningszonen-Business zonen
Cost-zonen – omkostningszonen
Andre bud?

Læs også

Indlæg om optimering af montage og montageceller/linjer >


Dansk Lean Forum:
Fuld effekt af Lean?
Målstyring, fra hamster- til forbedringshjul, stærk problemløsning…

Vi har hjulpet Toyota – mød Flexkom >


Dansk Lean Forum

Af Mikkel Smith
Flexkom – Lean konsulenthjælp >
Lean Kursus >


Dansk Lean Forum:
Hvor langt er I med Lean fra 0-100%?

Få svaret på 9 spørgsmål >


Dette indlæg har 0 kommentarer

Skriv gerne en kommentar!

Back To Top