skip to Main Content
Dansk Lean Forum

Udfordring #5: Mentorer træner kolleger med varierende metoder og kvalitet

Dette indlæg er en del af en serie på 14 typiske udfordringer inden for onboarding, sidemandsoplæring, kompetencestyring, adgang til instruktioner og offboarding.

Se alle 14 udfordringer >

Dårlig sidemandsoplæring kan føre til unødvendige fejl

God sidemandsoplæring er afgørende ved oplæring (onboarding) af nye medarbejdere. Rollen som mentor – eller træner – er afgørende for den gode sidemandsoplæring. Desværre er oplæring ofte præget af mentorens personlighed, evne til videreformidling og egen opfattelse af ”nødvendig træning”. En variation der kan føre til manglende viden og fejl.


Dansk Lean Forum:
Certificeret Lean Green eller Black Belt?

Alle bælteniveauer – som selvstudie eller fremmøde >


En defineret og trænet mentorrolle kan sikre bedre oplæring

Evnen til god sidemandsoplæring er en undervurderet disciplin. Ofte er oplæring præget af mentorens personlighed, evne til videreformidling og egen opfattelse af ”nødvendig træning”. En variation der kan føre til manglende viden og fejl.

I stedet bør sidemandsoplæring være en beskrevet og trænet disciplin i en organisation. Der bør ligge en klar vejledning i struktureret sidemandsoplæring.

Sidemandsoplæring kan eks. indeholde disse 4 trin:


Dansk Lean Forum:
Fuld effekt af Lean?
Målstyring, fra hamster- til forbedringshjul, stærk problemløsning…

Vi har hjulpet Toyota – mød Flexkom >


  1. Forberedelse: Sikre at der foreligger en god arbejdsbeskrivelse for processen (hvor muligt), gennemgå og forbered hvad der skal trænes, sikre at arbejdspladsen er klar.
  2. Demonstration og begrundelse: Vis arbejdsgangen ved selv at udføre den. Husk at begrunde dine handlinger. Og vær åben for afklarende spørgsmål.
    Husk at koble din træning til arbejdsbeskrivelsen.
  3. Afprøvning: Lad nu din nye kollega afprøve den samme proces ud fra arbejdsbeskrivelsen. Lad din nye kollega forklare hvad vedkommende gør og hvorfor. Vær klar til at irettesætte evt. fejl undervejs.
  4. Kontrol og rettelser: Følg op på resultatet af kollegaens arbejde. Foretag evt. rettelser. Lad herefter din nye kollega arbejde mere og mere selvstændigt.

Ovenstående vejledning er baseret på instruktion i en ensartet proces. Hvis der er tale om en mere kreativ proces med variationsmuligheder, så bør man anvende en mere spørgende tilgang.

Fra TWI (Training Within Industry) findes der også forskellige standarder i forhold til god sidemandsoplæring.

Vil I også reducere variationen i mentorernes tilgang og metoder?

Læs om alle 14 udfordringer

Dette indlæg er en del af en serie på 14 typiske udfordringer inden for onboarding, sidemandsoplæring, kompetencestyring, adgang til instruktioner og offboarding.

Se alle 14 udfordringer >

Mulig løsning på struktureret sidemandsoplæring

Læs mere om en løsning til struktureret sidemandsoplæring >

Dansk Lean Forum

Af Mikkel Smith, Flexkom


Dansk Lean Forum:
Hvor langt er I med Lean fra 0-100%?

Få svaret på 9 spørgsmål >


Dette indlæg har 0 kommentarer

Skriv gerne en kommentar!

Back To Top