skip to Main Content
Dansk Lean Forum

Udfordring #10: Vores kompetenceoversigter er i forskellige formater og kan ikke ses på tværs i organisationen

Dette indlæg er en del af en serie på 14 typiske udfordringer inden for onboarding, sidemandsoplæring, kompetencestyring, adgang til instruktioner og offboarding.

Se alle 14 udfordringer >

Ensartet metode til kompetencestyring giver ledelsestid

Arbejdet med kompetenceoversigter er ofte overladt til de enkelte ledere.  Resultatet er, at der bruges meget tid på at udvikle individuelle metoder. Ét fælles system kan give flere fordele:


Dansk Lean Forum:
Certificeret Lean Green eller Black Belt?

Alle bælteniveauer – som selvstudie eller fremmøde >


 • Ledere skal ikke opfinde egen løsning
 • Der kan gennemføres fælles træning
 • Én eller flere superbrugere kan støtte ledere
 • Ved optimering af løsningen, så skal kun ét system opdateres
 • M.fl.

Én løsning til kompetencestyring giver mange fordele

Arbejdet med kompetenceoversigter er i mange virksomheder overladt til de enkelte ledere. Nogle har oversigten i hovedet og andre arbejder med forskellige forsøg i eksempelvis Word eller Excel. Resultatet er, at der bruges meget tid på at udvikle en metode og metoden bliver ofte meget individuel og personafhængig.

I større organisationer laves der ofte skabeloner eller værktøjer, som lederne kan anvende efter behov. Hvis alle ledere skal tvinges til at anvende det samme værktøj, så skal der inden udarbejdes en best practice for organisationens arbejde med kompetencestyring, træninger og sidemandsoplæring. En best practice som kan anvendes af alle ledere – uanset funktion.

Når der udarbejdet et fælles værktøj for en samlet organisation, så skal kendetegnene derfor gerne være:


Dansk Lean Forum:
Fuld effekt af Lean?
Målstyring, fra hamster- til forbedringshjul, stærk problemløsning…

Vi har hjulpet Toyota – mød Flexkom >


 • Det samme værktøj kan anvendes i alle afdelinger (både i driften og i administrative afdelinger)
 • Når et værktøj anvendes af mange, så skal det gerne være automatiseret i videst muligt omfang (eks. link imellem kompetenceoversigten og træningsplaner – og retur igen)
 • Automatisering dækker også over, at kompetenceområder (viden) kan genbruges internt og på tværs – så der ikke ”opfindes dybe tallerkener”
 • Værktøjet skal være brugervenligt, intuitivt og simpelt – uden at gå på kompromis med effekt
 • Det skal gerne være samlet ét sted, så alle kan se og tilgå på tværs

Ét fælles system giver flere fordele:

 • Ledere skal ikke opfinde egen løsning
 • Der kan gennemføres fælles træning
 • Én eller flere superbrugere kan støtte ledere
 • Mindre personafhængighed
 • Ved optimering af den fælles best practice, så skal kun ét system opdateres/tilpasses/anvendes anderledes – ikke mange løsninger/systemer
 • En backup for en kompetence findes måske ikke i egen afdeling, så det tværorganisatoriske indblik betyder, at organisationen kan blive bedre til udjævning af kapacitet og kompetencer på tværs af virksomheden

Søger I også én løsning til kompetencestyring?

Læs om alle 14 udfordringer

Dette indlæg er en del af en serie på 14 typiske udfordringer inden for onboarding, sidemandsoplæring, kompetencestyring, adgang til instruktioner og offboarding.

Se alle 14 udfordringer >

Mulig løsning på struktureret kompetencestyring

Læs mere om en løsning til struktureret kompetencestyring >

Dansk Lean Forum

Af Mikkel Smith, Flexkom


Dansk Lean Forum:
Hvor langt er I med Lean fra 0-100%?

Få svaret på 9 spørgsmål >


Dette indlæg har 0 kommentarer

Skriv gerne en kommentar!

Back To Top