skip to Main Content
Dansk Lean Forum
Senest opdateret 29. januar 2021

“Er struktureret onboarding og sidemandsoplæring en god business case?”

Sådan spurgte en fabrikschef mig for nylig. Et super godt og meget relevant spørgsmål. Mange snakker om onboarding, sidemandsoplæring…og man kan få tendens til at købe et system hertil, for det skal man jo…
Eller skal man? For det gode spørgsmål er selvfølgelig, om det kan svare sig!

Business case for onboarding

Det regnestykke jeg sendte til fabrikschefen passer nok ikke 1:1 til jeres situation. Men måske du kan finde inspiration i eksemplet alligevel.

Produktivitet

I mander op med 20 vikarer ved højsæsonen (fra 60 til 80 i produktionen).
Et bud på jeres nuværende ugentlige ramp-up til fuld produktivitet: Uge 1: 30%, uge 2: 60%, uge 3: 80% og fra og med uge 4: 100% (medarbejderen er oppe i fulde omdrejninger)
Struktureret onboarding kan typisk accelerere oplæringen og dermed reducere produktivitetstabet. Vi sætter det konservativt til en +5% faktor.
Ny ramp-up til fuld produktivitet med et program til onboarding: Uge 1: 35%, uge 2: 65%, uge 3: 85% og fra og med uge 4: 100% (medarbejderen er oppe i fulde omdrejninger)
Regnestykke: 20 medarbejdere x 37 timer x 3 uger x 5% = 111 timers ekstra produktion.
Omregnet til en årlig besparelse (v. 7 kr. i minutter) = ca. 45.000 kr.


Dansk Lean Forum:
Certificeret Lean Green eller Black Belt?

Alle bælteniveauer – som selvstudie eller fremmøde >


Fejl (opdages internt – fejl der ikke kommer ud til kunderne)

Jeg ved ikke, hvor mange fejl I oplever og hvad prisen for en fejl er, men vores erfaring er, at struktureret onboarding reducerer antallet af fejl.
Det sker via flere ”indsatser”:

  • Bedre oplæring – struktur på læringspunkter i detaljer og struktureret godkendelse af oplæring
  • Rette medarbejdere der træner
  • Tilgængelige arbejdsinstruktioner ved åstedet
  • Videoer som tillæg til evt. skrevne arbejdsinstruktioner
  • (de sidste to punkter er med i det system der henvises til)

Antagelse:
Der laves et antal fejl internt – som rettes inden de leveres: 10 stk. per uge
Pris per fejl (kan være alt fra reparation til om-produktion og omkostninger til scrap): 5.000 kr.
Hvis struktureret onboarding og sidemandsoplæring reducerer antallet af fejl med 10%.
Omregnet til en årlig besparelse: 200.000 kr.

Reklamationer (dem kunderne opdager)

Samme som fejl – typisk blot færre reklamationer og dyrere end interne fejl.
Bud: 200.000 kr.

Effektivisering

Dertil kommer evt. effektivisering af jeres 3 træneres tid og opgaver – dog uden at jeg kender jeres nuværende metoder.
Måske kan et system give dem mere tid til træning – end til administration. Eks. via automatiske link imellem træning og kompetenceoverblikket. Eller det at man kan opdatere en arbejdsinstruktion på 5 minutter – og være sikker på, at folk følger denne nye instruktion omgående.


Dansk Lean Forum:
Fuld effekt af Lean?
Målstyring, fra hamster- til forbedringshjul, stærk problemløsning…

Vi har hjulpet Toyota – mød Flexkom >


Følgeeffekter

Desuden er det slut med ”smæk fra auditører”, når I har eksternt ISO-audit. I hvert fald på delen omkring ”træning ikke sat i system”.

Business case

Samlet besparelse ca. 450.000 kr. – hvert år!

Implementering af et struktureret system til onboarding og sidemandsoplæring koster typisk 30.000 kr. for implementering og træning (2 dage inkl. data ind i systemet).
Dertil en årlig licens afhænger af antallet af medarbejdere.
Om det er en god ROI vil jeg overlade til dig – og de reelle tal.

Se en løsning til struktureret onboarding og sidemandsoplæring

Info: Flexkom er forhandler af Champ løsningen – læs mere om løsning til kompetencestyring og sidemandsoplæring >

Champ – Struktureret onboarding og sidemandsoplæring (billeder venligst udlånt af Champ)

Dansk Lean Forum

Af Mikkel Smith, Flexkom


Dansk Lean Forum:
Hvor langt er I med Lean fra 0-100%?

Få svaret på 9 spørgsmål >


Dette indlæg har 0 kommentarer

Skriv gerne en kommentar!

Back To Top