skip to Main Content
Dansk Lean Forum
Senest opdateret 16. marts 2023

Er forudsætningerne på plads for succes med TWI?

Se vores “fælles artikel” om forudsætninger for succes med TWI >

Eller læs de 5 uddybende artikler (og se videoer) om forudsætninger for succes med TWI:

 1. Fælles aftaler (standarder) – og følge dem
 2. Arbejde med kompetencestyring
 3. Aktiv kompetencestyring – udjævning af arbejdsbelastningen (planlægning)
 4. Struktureret sidemandsoplæring
 5. Lederne har ejerskab

Eller læs artiklen Hvad er TWI – Training Within Industry >


Dansk Lean Forum:
Certificeret Lean Green eller Black Belt?

Alle bælteniveauer – som selvstudie eller fremmøde >


Video

5. Lederne har ejerskab til processen

Sidst men ikke mindst, så skal lederne have ejerskab til processen. Når TWI skal gennemføres, så har lederne en stor rolle i forhold til flere discipliner:

 • Succesfuld implementering af TWI – fra pilot til fastholdelse og opfølgning
 • Afsætte organisatoriske ressourcer/tid til opgaven (prioritering)
 • Afsætte personlig tid til medarbejder- og lederudvikling og aktiv deltagelse i TWI-processen – eksempelvis vil nogle medarbejdere opleve succesfulde og anerkende jobudvikling sammen med TWI
 • Udpege og træne de rette trænere
 • Sikre leverance på de øvrige forudsætninger for TWI – højt organisatorisk modenhedsniveau og aktiv kompetencestyring og udjævning
 • Opfølgning på TWI, kompetencer og træning = udfører “proces konfirmering” – personligt følger op på at det sker – herunder at
  • Anerkende og fejre fremskridt og successer
  • Udvise konsekvens når det ikke sker
 • Og så bør lederen også løbende følge op på effekten af god TWI – via få relevante nøgletal. Nøgletal betyder både, at man hjemtager gevinsten (målsætningen) og at man kan foretage evt. korrigerende handlinger, hvis resultaterne/effekten ikke flasker sig

Dansk Lean Forum

Af Mikkel Smith, Flexkom


Dansk Lean Forum:
Hvor langt er I med Lean fra 0-100%?

Få svaret på 9 spørgsmål >


Dette indlæg har 0 kommentarer

Skriv gerne en kommentar!

Back To Top