skip to Main Content
Dansk Lean Forum
Senest opdateret 3. december 2019

Er forudsætningerne på plads for succes med TWI?

Se vores “fælles artikel” om forudsætninger for succes med TWI >

Eller læs de 5 uddybende artikler (og se videoer) om forudsætninger for succes med TWI:

  1. Fælles aftaler (standarder) – og følge dem
  2. Arbejde med kompetencestyring
  3. Aktiv kompetencestyring – udjævning af arbejdsbelastningen (planlægning)
  4. Struktureret sidemandsoplæring
  5. Lederne har ejerskab

Eller læs artiklen Hvad er TWI – Training Within Industry >

Video

1. Formår at lave fælles aftaler – og følge dem (på modenhedsniveau 3 eller højere)

Når der skal ske træning, så bør det altid ske med udgangspunkt i en fælles arbejdsbeskrivelse. Ellers bliver det ofte noget med, at “sådan gør jeg, men du finder hurtigt din egen måde at udføre opgaven på”. Netop den sidste sætning illustrerer et lavere modenhedshedsniveau end der kræves for succesfuld TWI.

Med udgangspunkt i Flexkoms trappe for organisatorisk modenhed, så bør man derfor ligge på niveau 3 inden man arbejder med TWI. Niveau 3 dækker over, at man evner at indgå fælles aftaler (standarder) og også, at organisationen efterfølgende efterlever disse standarder – og forbedrer dem løbende.


Dansk Lean Forum:
Hvor langt er I med Lean fra 0-100%?

Få svaret på 9 spørgsmål >


Fakta er dog noget andet for mange organisationer:

  • 74% af processerne i danske organisationers administrative funktioner ligger på niveau 1 eller 2
  • 59% af processerne i danske produktionsmiljøer ligger på niveau 1 eller 2

På den baggrund kan vi konkludere, at mange har en del arbejde med at få defineret best practice – og følge disse – som afsæt for succesfuld TWI.

Læs mere om organisatorisk modenhed >

Organisatorisk modenhedstrappe

Dansk Lean Forum

Af Mikkel Smith, Flexkom


Dansk Lean Forum:
Vil I have også fuld effekt af Lean? Målstyring i ledelsescockpit, minimumsmål, sprint, fra hamster- til forbedringshjul…

Vi har hjulpet Toyota. Vil du også høre om Flexkoms metoder? >


Dette indlæg har 0 kommentarer

Skriv gerne en kommentar!

Back To Top