skip to Main Content
Dansk Lean Forum
Senest opdateret 9. marts 2022

Er forudsætningerne på plads for succes med TWI?

Se vores “fælles artikel” om forudsætninger for succes med TWI >

Eller læs de 5 uddybende artikler (og se videoer) om forudsætninger for succes med TWI:

 1. Fælles aftaler (standarder) – og følge dem
 2. Arbejde med kompetencestyring
 3. Aktiv kompetencestyring – udjævning af arbejdsbelastning (planlægning)
 4. Struktureret sidemandsoplæring
 5. Lederne har ejerskab

Eller læs artiklen Hvad er TWI – Training Within Industry >


Dansk Lean Forum:
Certificeret Lean Green eller Black Belt?

Alle bælteniveauer – som selvstudie eller fremmøde >


Video

4. Der findes en struktur og systematik omkring de punkter, som skal læres ifm. sidemandsoplæring

Når en træning gennemføres, så skal det helst ikke blot hedde “omstilling på en maskine”. Vi skal gerne kende til delelementer i træningen. Ellers bliver træningen ofte blot overfladisk – og vi glemmer ofte nogle af de vigtige vidensområder.

Eksempler på videnområder indeholdt i “omstilling på en maskine”:

 • Sikkerhed omkring maskinen
 • Rengøring – dagligt efter ordrer
 • Rengøring – grundig ifh. vedligeholdelsesplan
 • Udskiftning af værktøjer
 • Programmering af programmer
 • Måske også relevante af vedligeholdelsesopgaverne
 • Planlægningsopgaven – færdigmelde ordrer og finde den rette nye ordrer frem
 • Tegningslæsning
 • osv.

Når man gennemfører en sidemandsoplæring, skal man derfor kende elementerne i detaljer. Ellers kan træningen blive for overfladisk. Og hvis man eks. har to niveauer af operatører, så er det også vigtigt, at man har opdelt de små elementer i “standard operatøropgaver” og “udvidet operatøropgaver” (eller hvad I nu kalder dem).

Se et eksempel på et billede af detaljer i en sidemandsoplæring nedenfor.


Dansk Lean Forum:
Fuld effekt af Lean?
Målstyring, fra hamster- til forbedringshjul, stærk problemløsning…

Vi har hjulpet Toyota – mød Flexkom >


Løsning til sidemandsoplæring

Se et eksempel på en løsning hvor man kan se de små elementer og man kan se, hvem der har trænet, hvornår og hvem der har godkendt træningen.

Eksempel på struktureret sidemandsoplæringsprogram

Dansk Lean Forum

Af Mikkel Smith, Flexkom


Dansk Lean Forum:
Hvor langt er I med Lean fra 0-100%?

Få svaret på 9 spørgsmål >


Dette indlæg har 0 kommentarer

Skriv gerne en kommentar!

Back To Top