skip to Main Content
Dansk Lean Forum
Hvad Er Lean Ledelse? Hvorfor Er Det Vigtigt?
Senest opdateret 21. januar 2021

Hvad er Lean Ledelse?

Mange spørger mig; Mikkel hvad er forskellen på traditionel ledelse og Lean ledelse?

Der er vel ikke rigtig en forskel? Ledelse handler, som altid, om at være loyal, rollemodel, anerkendende, lyttende, motiverende og udvise konsekvens/feedback ved uønsket adfærd.

Jeg oplever, at Lean “hæver banen”. Uden Lean kan man være en middel leder uden at “man falder af banen”. Hvis man arbejder med Lean, så bliver det tydeligt, om man er en dygtig leder.


Dansk Lean Forum:
Certificeret Lean Green eller Black Belt?

Alle bælteniveauer – som selvstudie eller fremmøde >


De 3 vigtigste ledelsesdiscipliner

Man kan snakke længe om “nødvendig adfærd for succes med Lean”. Men 3 discipliner går igen hele tiden:

 • Rollemodel
 • Anerkendelse – rose dem som arbejder med Lean, forbedringer, standarder osv.
 • Konsekvens – stoppe dem, som ikke følger standarder/aftaler osv.

Hvorfor er Lean ledelse vigtigt?

Lean ledelse er vigtigt fordi:

 • Der skal være en tydelig sammenhæng imellem Lean og strategien. Ellers bliver Lean typisk blot et kortvarigt projekt. Jeg plejer at sige, at Lean skal være strategisk begrundet – ellers bliver det blot et kortvarigt projekt. Strategisk begrundelse inkluderer målnedbrydning.
  Lokale mål skal defineres og forfølges for, at få et mål med investeringen i Lean (som hænger sammen med strategien). Målene kan med fordel være en del af en Kaizen-proces (tavler).
 • Ledere skal være loyale over for de beslutninger der træffes.
 • Som leder skal jeg italesætte og søge best practice i alle processer. Ellers kommer vi aldrig til at forbedre os.
 • Jeg skal anerkende medarbejdere der er med på Lean-rejsen – forandringsparat, deltagende og loyal over for besluttede aftaler (best practice).
 • Jeg skal udvise konsekvens over for de medarbejdere, som ikke overholder vores procesaftaler. Ellers har aftalerne ingen effekt.
 • Jeg skal skabe tryghed i organisationen. I en utryg organisation deler jeg ikke min viden som medarbejder. Dermed kan vi ikke gennemføre succesfulde værdistrømsanalyser, løbende forbedringer, problemløsninger mm.
  Hvordan gør man så det? Hvis vi nu skal være færre medarbejdere? Ja, så sætter du enten 1. holdet fra starten eller har en klar (offentlig) strategi for at skære i medarbejderstaben – eks. ved naturlig afgang.
 • Jeg skal hjemtage gevinsten med Lean. Ellers går tempoet blot ned. Gevinsten er ikke nødvendigvis at afskedige medarbejdere. Det kan være vækst, nye projekter, nye markeder og Lean-aktiviteter.
 • Jeg er selv rollemodel for Lean – kommer med gode forslag, overholder best practice, arbejder med min ledelsesstil i forhold til Lean osv.

Hvor er ellers forskellen på ledelse med eller uden Lean?

Jeg ved ikke, om man kan tale om reelle forskelle. Men der nogle punkter hvor der i litteraturen tales om “nye discipliner” i Lean ledelse:

 • Proceskontrol – rollemodel. Helt grundlæggende handler det om, at gå fra procesdiktat til proceskontrol. Procesdiktat er, når lederen kommer ud af buret og via en megafon dikterer “at nu skal I lave Lean” – og går ind på kontoret igen. Alternativet er, at lederen foretager samme udmelding, men derefter deltager i tavlemøder, deltager i værdistrømsanalyser, er med til Lean-læringsmøder osv.
 • Coaching hierarki. I “gamle dage” handlede ledelse om, at diktere en arbejdsopgave – som så skulle udføres. I Lean ledelse handler det om, at coache sine medarbejdere til, at nå deres mål. Jeg kaldet det selv for “anerkendende nysgerrighed”. Altså at man – ikke dømmende – spørger til medarbejdernes processer, forbedringsmuligheder, læringspunkter osv.
 • Giv slip. Medarbejderne har et enormt potentiale. Det blomstrer bl.a. i succesfulde Kaizen-processer. Men kun hvis lederen tør give slip – og lade medarbejderne blomstre!
 • Anerkendelse og konsekvens. Når man kridter en bane op. Som man gør med Lean og best practice. Så virker det kun, hvis man får anerkendelse (ikke løn og forfremmelse) for at følge aftaler. Og hvis man får feedback (kan “slå sig”) når man ikke følger de aftaler der er lavet.
 • Flow-tankegang. Specielt iblandt lederne er det vigtigt, at der er en flow-tankegang – både i mål, kommunikation og handlinger. Vi skal gøre hinanden gode!
 • Best practice på ledelse. Lederne bør definere hvordan deres ledelsesstil kan sikre succes med Lean. Det gør de bedst i et “best practice ledelseskodeks/ledelsesstandard”. Se næste punkt.

Kodeks for Lean ledelse

Mange glemmer at definere, hvad god Lean ledelse reelt handler om. Læs om definering af et Lean ledelseskodeks – Lean adfærd hos ledere – i dette indlæg: Lean ledelseskodeks/ledelsesstandard.


Dansk Lean Forum:
Fuld effekt af Lean?
Målstyring, fra hamster- til forbedringshjul, stærk problemløsning…

Vi har hjulpet Toyota – mød Flexkom >


Lean ledelse T-kort tavle
Eksempel på en T-kort tavle til en leder – lavet af lamineret A4-papir

Andre relevante indlæg

Læs alle indlæg omhandlende Lean ledelse >

Links til konkrete indlæg:

Dansk Lean Forum

Af Mikkel Smith, Flexkom


Dansk Lean Forum:
Hvor langt er I med Lean fra 0-100%?

Få svaret på 9 spørgsmål >


Dette indlæg har 3 kommentarer
 1. Hej, mit navn er Per Fisker, vi er ved at indføre Lean ved os, jeg har fået til opgave at lave KPI på mine kolleger, denne kpi skal vise div. overtrædelser af vores daglige rutiner, som så igen skal sættes ind i et diagram. Måden det skal foregå på er at jeg skal gå rundt og notere overtrædelserne på et stykke papir, til stor gene for mine kolleger, som anser mig som en stikker. Jeg har i fredags frasagt mig dette job, og skal til forhør/samtale med driftleder på mandag. Jeg vil påstå at denne fremgangsmåde mere minder om autoritær ledelse end om Lean, HVAD ER RIGTIGT?? Hilsen Per Fisker

 2. Jeg kan tilføje at det drejer sig om ærmerne er rullede rigtigt op, om hårnet og skægbind sidder korrekt, tyggegummi, mobiltelefon osv.

 3. Hej Per. Tak for dine kommentarer. Det er svært at bedømme, om de beskrevne “målinger” er rigtige. Uanset vil jeg ikke begrunde dem med Lean. Hvis dine kolleger tror, at Lean = de nævnte målinger, så bliver det svært at få succes med Lean. Jeg tænker, at I skal kalde disse målinger for noget med sikkerhed, hygiejne eller? Som du også lægger op til, så kan man drøfte den værdiskabende effekt af målingerne og om målingerne har den ønskede effekt – det vil jeg ikke bedømme på det tynde kendskab jeg har, men uanset er debatten sund i forhold til accept og forståelse for målingerne. Pøj pøj!

Skriv gerne en kommentar!

Back To Top
%d bloggers like this: