skip to Main Content
Dansk Lean Forum
Senest opdateret 8. december 2022

Hvad er Lean Ledelse?

Mange spørger mig; Mikkel hvad er forskellen på “traditionel ledelse” og “Lean ledelse”?

Der er vel ikke rigtig en forskel? Ledelse handler, som altid, om at være loyal, rollemodel, anerkendende, lyttende, motiverende og udvise konsekvens/feedback ved uønsket adfærd.

Jeg oplever, at Lean “hæver banen”. Uden Lean kan man være en middel leder uden at “man falder af banen”. Hvis man arbejder med Lean, så bliver det tydeligt, om man er en dygtig leder.


Dansk Lean Forum:
Certificeret Lean Green eller Black Belt?

Alle bælteniveauer – som selvstudie eller fremmøde >


De 3 vigtigste ledelsesdiscipliner

Man kan snakke længe om “nødvendig adfærd for succes med Lean”. Men 3 discipliner går igen hele tiden:

 • At være rollemodel
 • At anerkende – rose og anerkende dem som bidrager positivt – følger standarder, tilbyder hjælp, træner kolleger, kommer med forbedringsforslag osv.
 • Konsekvens – stoppe dem, som ikke følger standarder/aftaler – ellers har aftalerne ingen effekt. Desuden skal ledere håndtere sabotører i forhold til de ønskede forbedringer.

Læs mere om “syretesten” i Lean >

Hvorfor er Lean ledelse vigtigt?

Lean ledelse er vigtigt fordi:

 • Lean strategi:
  • Der skal være en tydelig sammenhæng imellem Lean og strategien. Ellers bliver Lean typisk blot et kortvarigt projekt. Jeg plejer at sige, at Lean skal være strategisk begrundet – ellers bliver det blot et kortvarigt projekt. Strategisk begrundelse inkluderer målnedbrydning.
   Lokale mål skal defineres og forfølges for, at få et mål med investeringen i Lean (som hænger sammen med strategien). Målene kan med fordel være en del af en Kaizen-proces (tavler).
 • Loyale og konsensus:
  • Konsensus i hele ledelsen er vigtig – varierende signaler fra ledere kan være en meget negativ støjsender
  • Lederne skal være loyale over for de beslutninger der træffes
 • Best practice:
 • Tryghed:
  • Jeg skal skabe tryghed i organisationen. I en utryg organisation deler jeg ikke min viden som medarbejder. Dermed kan vi ikke gennemføre succesfulde værdistrømsanalyser, løbende forbedringer, problemløsninger mm.
  • Hvordan gør man så det? Hvis vi nu skal være færre medarbejdere? Ja, så sætter du enten 1. holdet fra starten eller har en klar (offentlig) strategi for at skære i medarbejderstaben – eks. ved naturlig afgang.
 • Visuel ledelse:
  • Lean søger desuden, at du som leder udviser visuel Lean ledelse – synlighed i mål/retning, planlægning, belastning, kompetencer (og kompetencegab), problemer, forbedringer, audits/evalueringer osv. I Lean tror vi på, at der er et stort potentiale i medarbejderne. Det er netop essensen af den ekstra 8. spildtype >
 • Hjemtage gevinsten:
  • Jeg skal hjemtage gevinsten med Lean. Ellers går tempoet blot ned. Gevinsten er ikke nødvendigvis at afskedige medarbejdere. Det kan være vækst, nye projekter, nye markeder og Lean-aktiviteter.
 • De 3 afgørende discipliner:
  • Jeg er selv rollemodel for Lean – kommer med gode forslag, overholder best practice, arbejder med min ledelsesstil i forhold til Lean osv.
  • Jeg skal anerkende medarbejdere der er med på Lean-rejsen – forandringsparat, deltagende og loyal over for besluttede aftaler (best practice).
  • Jeg skal udvise konsekvens over for de medarbejdere, som ikke overholder vores procesaftaler. Ellers har aftalerne ingen effekt.

Hvor er ellers forskellen på ledelse med eller uden Lean?

Jeg ved ikke, om man kan tale om reelle forskelle. Men der nogle punkter, hvor man taler om “nye ledelsesdiscipliner”:


Dansk Lean Forum:
Fuld effekt af Lean?
Målstyring, fra hamster- til forbedringshjul, stærk problemløsning…

Vi har hjulpet Toyota – mød Flexkom >


 • Visuel ledelse – giv kendskab til alt – og få hjælp til at nå mål
  • Del viden om dit team – og få hjælp fra dit team til at nå jeres mål. Det er essensen i Visuel Lean ledelse >
 • Jagten på best practice – og løbende forbedringer heraf
  • Leans jagt på “best practice” (standardisering) og løbende forbedringer heraf, er én af de store forskelle fra “traditionel ledelse”. I mange danske organisationer er man ikke glade for standarder og “springer dem gerne over”. Jeg husker engang, hvor jeg fortalte om “den organisatoriske modenhedstrappe” – og én af deltagerne sagde: “Nu ved jeg hvorfor Lean går skidt – vi har springet trin 3 over” (trin 3 = standarder).
  • Som Lean leder skal du motivere og engagere til best practice – og problemløsning og forbedringer – i den konstante jagt på “optimum”.
 • Proces konfirmering – sætte rammer og følg op (frem for procesdiktat)
  • Helt grundlæggende handler det om, at gå fra procesdiktat til proces konfirmering. Procesdiktat er, når lederen kommer ud af buret og via en megafon dikterer “at nu skal I lave Lean” – og går ind på kontoret igen. Alternativet er, at lederen foretager samme udmelding, men derefter deltager i tavlemøder, deltager i værdistrømsanalyser, er med til Lean-læringsmøder og konkret følger op på om aftaler følges.
   Læs mere om proces konfirmering og Lean ledelse >
 • “Gemba”-ledelse – lav ledelse hvor processen befinder sig
  • “Gemba” er den japanske betegnelse for, at man “befinder sig på fabriksgulvet”. Underforstået, så skal man ikke tro og mene ud fra data i systemer, møder eller mails – nej, man skal selv ud at observere på processen!
  • I Lean stammer det fra ”Ohno’s cirkel” (stil dig et passende sted – og observér processen)
  • At foretage gemba i administration kan være sværere, men så kan værktøjer fra proces konfirmering (eks. værdistrømsanalyser) anvendes (se punkt ovenfor)
  • Læs mere om Lean gemba ledelse >
 • Coaching og anerkendende nysgerrig – for at opnå mål
  • I “gamle dage” handlede ledelse om, at diktere en arbejdsopgave – som så skulle udføres. I Lean ledelse handler det om, at coache sine medarbejdere til, at nå deres mål. Jeg kaldet det selv for “anerkendende nysgerrighed”. Altså at man – ikke dømmende – spørger til medarbejdernes processer, forbedringsmuligheder, læringspunkter osv.
 • Giv slip
  • Medarbejderne har et enormt potentiale. Det blomstrer bl.a. i succesfulde Kaizen-processer. Men kun hvis lederen tør give slip – og lade medarbejderne blomstre!
 • Anerkendelse og konsekvens
  • Når man kridter en bane op. Som man gør med Lean og best practice. Så virker det kun, hvis man får anerkendelse (ikke løn og forfremmelse) for at følge aftaler. Og hvis man får feedback (kan “slå sig”) når man ikke følger de aftaler der er lavet.
 • Flow-fokus
  • Specielt iblandt lederne er det vigtigt, at der er en flow-tankegang – både i mål, kommunikation og handlinger. Vi skal gøre hinanden gode!

Best practice på ledelse. En ledergruppe bør definere hvordan deres ledelsesstil kan sikre succes med Lean. Det gør de bedst i et “best practice ledelseskodeks/ledelsesstandard”. Se næste punkt.

Kodeks for Lean ledelse

Mange glemmer at definere, hvad god Lean ledelse reelt handler om. Læs om definering af et Lean ledelseskodeks – Lean adfærd hos ledere – i dette indlæg: Lean ledelseskodeks/ledelsesstandard.

Lean ledelse T-kort tavle
Eksempel på en T-kort tavle til en leder – lavet af lamineret A4-papir

Andre relevante indlæg

Læs alle indlæg omhandlende Lean ledelse >

Links til konkrete indlæg:

Dansk Lean Forum

Af Mikkel Smith, Flexkom


Dansk Lean Forum:
Hvor langt er I med Lean fra 0-100%?

Få svaret på 9 spørgsmål >


Dette indlæg har 3 kommentarer

 1. Hej, mit navn er Per Fisker, vi er ved at indføre Lean ved os, jeg har fået til opgave at lave KPI på mine kolleger, denne kpi skal vise div. overtrædelser af vores daglige rutiner, som så igen skal sættes ind i et diagram. Måden det skal foregå på er at jeg skal gå rundt og notere overtrædelserne på et stykke papir, til stor gene for mine kolleger, som anser mig som en stikker. Jeg har i fredags frasagt mig dette job, og skal til forhør/samtale med driftleder på mandag. Jeg vil påstå at denne fremgangsmåde mere minder om autoritær ledelse end om Lean, HVAD ER RIGTIGT?? Hilsen Per Fisker

 2. Jeg kan tilføje at det drejer sig om ærmerne er rullede rigtigt op, om hårnet og skægbind sidder korrekt, tyggegummi, mobiltelefon osv.

 3. Hej Per. Tak for dine kommentarer. Det er svært at bedømme, om de beskrevne “målinger” er rigtige. Uanset vil jeg ikke begrunde dem med Lean. Hvis dine kolleger tror, at Lean = de nævnte målinger, så bliver det svært at få succes med Lean. Jeg tænker, at I skal kalde disse målinger for noget med sikkerhed, hygiejne eller? Som du også lægger op til, så kan man drøfte den værdiskabende effekt af målingerne og om målingerne har den ønskede effekt – det vil jeg ikke bedømme på det tynde kendskab jeg har, men uanset er debatten sund i forhold til accept og forståelse for målingerne. Pøj pøj!

Skriv gerne en kommentar!

Back To Top
%d bloggers like this: