skip to Main Content
Dansk Lean Forum
Senest opdateret 25. april 2022

Hvorfor er Lean ledelse vigtigt?

Lean ledelse er vigtigt fordi:

  • Hvis der ikke er en tydelig kobling imellem Lean og strategien – så bliver Lean kun et kortvarigt projekt.
  • Hvis jeg ikke er loyal over for den beslutning der er truffet. Så støjer jeg.
  • Hvis jeg ikke har respekt for Best Practice, som en vigtig del af Lean-rejsen, så kommer vi aldrig til at lave reelle forbedringer.
  • Hvis jeg ikke anerkender medarbejder, som følger vores Lean-rejse, overholder vores best practice og kommer med gode problemstillinger/forslag til processen. Så mister de motivationen.
  • Hvis jeg ikke udviser konsekvens/feedback over for de medarbejdere, som ikke overholder vores aftaler, procesbeskrivelser (best practice) – så har de ingen effekt.
  • Hvis jeg ikke evner, at skabe den nødvendige tryghed i processen. Så kommer der ikke flere forslag fra medarbejderne.
  • Hvis jeg ikke løbende hjemtager gevinsten med Lean, så kommer vi bare til at drikke mere kaffe.
  • Hvis jeg ikke selv er rollemodel for Lean – selv kommer med gode forslag, selv overholder best practice, selv arbejder med min ledelsesstil i forhold til Lean osv. – så glem det!

Hvad er mine udfordringer?

Som leder vil meget af ovenstående heldigvis falde naturligt. Der er to områder, hvis man som leder kan have udfordringer i forhold til Lean-rejsen:

  • Hvor det kniber med tid. Så jeg har tendens til “at lade være”.
  • Hvor det ikke falder mig naturligt.

I forhold til den sidste øvelse med “naturligt”. I Flexkom hjælper vi ofte med at definere et “Lean ledelseskodeks“. En “best practice” for lederadfærden, så vi får succes med Lean. Det hjælper alle ledere til, at se hvilke krav Lean stiller til ledelse. Måske er der ikke så meget nyt i forhold til “almindelig ledelse” – men Lean-processen kan give det et ekstra boost.


Dansk Lean Forum:
Certificeret Lean Green eller Black Belt?

Alle bælteniveauer – som selvstudie eller fremmøde >


Et ledelseskodeks indeholder ofte punkter lig de ovenstående i dette indlæg.

Hvis man så kobler kodekset sammen med ledernes personprofiler. Så vil man se, hvad den enkelte profil/leder vil opleve som naturligt. Og hvad der vil være mindre naturligt.

Her et eksempel på en DISC team-profil på en ledergruppe.

DISC profil på en ledergruppe
DISC profil på en ledergruppe

Ud fra ovenstående kan vi se, at en del af lederne er meget kontrolsøgende. De kan få en udfordring i forhold til forandring og nytænkning. Vi kan også se, at de har en del fokus på andre. Vil de få en udfordring i forhold til at udvise konsekvens? Eller hvad med leder nr. 6 – høj på selv-fokus – vil vedkommende få en udfordring med, at huske at få alle medarbejderne med på Lean-rejsen?


Dansk Lean Forum:
Fuld effekt af Lean?
Målstyring, fra hamster- til forbedringshjul, stærk problemløsning…

Vi har hjulpet Toyota – mød Flexkom >


Lean ledelse kræver fokus

Få af os vil huske de ting, som ikke falder os naturligt. Derfor er der behov for, at får et huskeværktøj ind i processen. I Lean arbejder man med T-kort (læs mere om Lean og T-kort).

I sidste uge faciliterede jeg en workshop for en ledergruppe. De udfyldte deres egne T-kort. Dem laminerede vi så – og nu har de en personlig T-kort tavle. Den minder dem om alle de ledelsesdiscipliner, som ikke falder den enkelte naturligt. Nu er Lean ledelseskodekset ikke længere bare ord. Nu er det et værktøj.

Billede fra workshoppen – selvfølgelig uden Powerpoints:

Lean ledelsesworkshop
Lean ledelsesworkshop

Billede af et T-kort (eksempel – ikke fra workshoppen):

Endnu et vigtigt T-kort til en leder i en Lean proces
Endnu et vigtigt T-kort til en leder i en Lean proces

Fra “produktionen” af T-kort til ledergruppen :-)

Lean ledelse T-kort
Lean ledelse T-kort

Dansk Lean Forum

Af Mikkel Smith, Flexkom


Dansk Lean Forum:
Hvor langt er I med Lean fra 0-100%?

Få svaret på 9 spørgsmål >


Dette indlæg har 0 kommentarer

Skriv gerne en kommentar!

Back To Top