skip to Main Content
Dansk Lean Forum
Senest opdateret 11. september 2023

Værdistrømsanalyse (VSA), Value Stream Mapping (VSM)…

…kortlægning af værdistrømme/værdikæder/arbejdsgange/flow…

Ja, kært barn har efterhånden fået mange navne! Du kender sikkert ét eller flere af ovenstående udtryk. Men har du prøvet at kortlægge en værdistrøm? At udføre en værdistrømsanalyse giver et fantastisk overblik over en proces. Typisk finder man MEGET spild – eller forbedringsmuligheder!

Overordnet er der to metoder til værdistrømsanalyser (læs mere om de to metoder nedenfor):


Dansk Lean Forum:
Certificeret Lean Green eller Black Belt?

Alle bælteniveauer – som selvstudie eller fremmøde >


  • Svømmebaner til Lean i administration
  • Den mere tekniske metode til Lean i produktion

Se videoer om værdistrømsanalyser

Vi har lavet to videoer om VSA/VSM – for hhv. administration og produktion.

Se dem via links længere nede i artiklen!

Værdistrømsanalyse i Lean Administration (alle administrative processer)

En værdistrømsanalyse i administration er typisk lidt sværere end i en produktion. Ikke fordi processerne er sværere, men fordi vi sjældent har kortlagt flowet i en administration. Det kræver en høj grad af involvering og videndeling fra organisationens side.
I administration anbefales det derfor ikke at begynde med de “rigtige værdistrømsanalyser”. Se information om “rigtige værdistrømme” nedenfor under “Lean Produktion”. I stedet bør man starte med mindre fokus på “lagre” og “detailtider”- og mere på flowet, returløb, ansvarsskift osv.
Læs mere om værdistrømsanalyser af administrative processer/arbejdsgange >
Derfor anbefales en “Brown Paper” eller “Svømmebane” >

Ofte følger der en vigtig opgave efter en værdistrømsanalyse i administration – en arbejdsbeskrivelse! Det nye flow skal beskrives, så processen kan gentages.
Billede af en Brown Paper mapping:


Dansk Lean Forum:
Fuld effekt af Lean?
Målstyring, fra hamster- til forbedringshjul, stærk problemløsning…

Vi har hjulpet Toyota – mød Flexkom >


Lean Administration Værdistrømsanalyse via svømmebaneprincippet
Lean Administration Værdistrømsanalyse via svømmebaneprincippet

Links til læs mere om værdistrømsanalyser i administration

Læs mere:

Se en video om Lean i administrative processer

Værdistrømsanalyse VSA/VSM – Svømmebanemetode til Lean Administration

Værdistrømsanalyse i Lean Produktion

I produktionen er man mere vant til tidstagning, optælling osv. Desuden er der ofte meget bedre styr på flowet, processerne er mere stabile osv. end i en administration.
Derfor anbefales det, at man kaster sig ud i en “rigtig værdistrømsanalyse”. Med analyse af procestider, oppetider, omstillingstider, lagre, lagertider osv.
Læs en detaljeret vejledning i at lave en VSA i produktionen via link nederst i indlæg.
Værdistrømsanalyse Lean Produktion

Se en video om Lean i produktion

Se en video om værdistrømsanalyse af produktionsprocesser >

Video om værdistrømsanalyse i Lean Produktion

Dansk Lean Forum

Af Mikkel Smith, Flexkom


Dansk Lean Forum:
Hvor langt er I med Lean fra 0-100%?

Få svaret på 9 spørgsmål >


Dette indlæg har 0 kommentarer

Skriv gerne en kommentar!

Back To Top