skip to Main Content
Dansk Lean Forum
Hvad Er En Værdistrømsanalyse (VSA/VSM/Value Stream Mapping)?
Senest opdateret 28. maj 2020

Værdistrømsanalyser (VSA), Value Stream Mapping (VSM)…

…kortlægning af værdistrømme/værdikæder osv.

Ja, kært barn har efterhånden fået mange navne! Du kender sikkert ét eller flere af ovenstående udtryk. Men har du prøvet at kortlægge en værdistrøm? At udføre en værdistrømsanalyse giver et fantastisk overblik over en proces. Typisk finder man MEGET spild – eller forbedringsmuligheder!

Se nederst i indlægget hvor du kan downloade en gratis vejledning – så er du i gang om lidt!


Dansk Lean Forum:
Certificeret Lean Green eller Black Belt?

Alle bælteniveauer – som selvstudie eller fremmøde >


Overordnet er der to metoder til værdistrømsanalyser – svømmebaner til administration og den mere tekniske metode til produktion. Læs om de to nedenfor.

Værdistrømsanalyse i Lean Administration (alle administrative processer)

En værdistrømsanalyse i administration er typisk lidt sværere end i en produktion. Ikke fordi processerne er sværere, men fordi vi sjældent har kortlagt flowet i en administration. Det kræver en høj grad af involvering og videndeling fra organisationens side.
I administration anbefales det derfor ikke at begynde med de “rigtige værdistrømsanalyser”. Se information om “rigtige værdistrømme” nedenfor under “Lean Produktion”. I stedet bør man starte med mindre fokus på “lagre” og “detailtider”- og mere på flowet, returløb, ansvarsskift osv.
Derfor anbefales en “Brown Paper” eller “Svømmebane” >

Ofte følger der en vigtig opgave efter en værdistrømsanalyse i administration – en arbejdsbeskrivelse! Det nye flow skal beskrives, så processen kan gentages.
Billede af en Brown Paper mapping:

Lean Administration Værdistrømsanalyse via svømmebaneprincippet
Lean Administration Værdistrømsanalyse via svømmebaneprincippet

Links til læs mere om værdistrømsanalyser i administration

Læs mere:


Dansk Lean Forum:
Fuld effekt af Lean?
Målstyring, fra hamster- til forbedringshjul, stærk problemløsning…

Vi har hjulpet Toyota – mød Flexkom >


Værdistrømsanalyse i Lean Produktion

I produktionen er man mere vant til tidstagning, optælling osv. Desuden er der ofte meget bedre styr på flowet, processerne er mere stabile osv. end i en administration.
Derfor anbefales det, at man kaster sig ud i en “rigtig værdistrømsanalyse”. Med analyse af procestider, oppetider, omstillingstider, lagre, lagertider osv.
Læs en detaljeret vejledning i at lave en VSA i produktionen via link nederst i indlæg.
Værdistrømsanalyse Lean Produktion

Download en gratis vejledning

Download en gratis vejledning i at udføre værdistrømsanalyser/kortlægninger i hhv. administration/service og produktion >

Dansk Lean Forum

Af Mikkel Smith


Dansk Lean Forum:
Hvor langt er I med Lean fra 0-100%?

Få svaret på 9 spørgsmål >


Dette indlæg har 0 kommentarer

Skriv gerne en kommentar!

Back To Top