skip to Main Content
Dansk Lean Forum
Senest opdateret 26. juni 2023

Kommunikationsregler

I Flexkom har vi arbejdet meget med kommunikationsregler i mange organisationer. Ikke mindst fordi det ofte har en markant effekt på trivsel, produktivitet, kundeservice mm.

Kommunikationsregler dækker over regler for møder, mails, telefon, sms, chat osv. En række aktiviteter og værktøjer som fylder meget i mange medarbejderes arbejdsdag.

Bruttoliste for kommunikationsregler

Som inspiration har vi lavet en oversigt over eksempler på kommunikationsregler. HUSK at der er tale om en bruttoliste og I bør kun igangsætte meget få regler! Ellers dør det ofte hurtigt.


Dansk Lean Forum:
Certificeret Lean Green eller Black Belt?

Alle bælteniveauer – som selvstudie eller fremmøde >


En god tommelfingerregel er, at “syreteste” jeres regler inden I implementerer:

  • Kan vi være rollemodel for reglerne – ellers slet de punkter I ikke kan være rollemodel for
  • Vil vi anerkende medarbejdere for at følge disse punkter – ellers slet
  • Vil vi udvise konsekvens hvis reglerne ikke følges – ellers slet

Det startede måske med 12 møderegler – og endte på 2-3 stykker. Så start hellere med de 2-3 stykker som virker – end 12 regler som ikke virker.

Se bruttolisten nedenfor.

Ud fra bruttolisten kan I så lave eller evaluere eksempelvis jeres møderegler:


Dansk Lean Forum:
Fuld effekt af Lean?
Målstyring, fra hamster- til forbedringshjul, stærk problemløsning…

Vi har hjulpet Toyota – mød Flexkom >


Eksempel på møderegler

Bruttolisten:

Bruttoliste for kommunikationsregler – regler for mails, møder, forstyrrelser, telefoni mm.

Dansk Lean Forum

Af Mikkel Smith, Flexkom


Dansk Lean Forum:
Hvor langt er I med Lean fra 0-100%?

Få svaret på 9 spørgsmål >


Dette indlæg har 0 kommentarer

Skriv gerne en kommentar!

Back To Top