skip to Main Content
Dansk Lean Forum
Senest opdateret 25. januar 2023

Er SMART’e mål = gode mål? Nej!

Vi kommer i mange organisationer, hvor man taler om SMART’e mål. Men er SMART’e mål gode mål? I vores optik er SMART-tjeklisten ikke nok til at fastlægge gode mål. Læs bl.a. om de to vigtigste krav til gode mål – som en SMART-analyse ikke ville se.

To vigtigste krav til gode mål

Hvad er SMART-modellen?

SMART-modellen er en tjekliste for et mål. Dvs. at man tager et defineret mål og løber det igennem S, M, A, R og T. Om målet opfylder alle elementer i SMART.
SMART er nogle gange udvidet til SMARTE-mål (med et ekstra E). Om man bruger SMART eller SMARTE er ikke vigtigt.
SMART/SMARTE står for:

  • S = Specifikke = Formuler målet konkret, præcist og detaljeret
  • M = Målbare = Overvej hvordan du vil dokumentere, at målet er nået. Hvad vil være beviset?
  • A = Ambitiøse/Accepterede = Der skal være en drivkraft – for at nå målet. Er målet attraktivt og vigtigt for dig? Er det meningsfuldt og attraktivt for dine medarbejdere? Hvad får de ud af, at I når målet? Er målet et middel til at nå et andet bagvedliggende mål – som I bør fremhæve tydeligere?
  • R = Realistisk og relevant = Kan du/I nå målet inden for den tid og med de ressourcer, der til rådighed i tidsperioden?
  • T = Tidsbestemte/tidsbegrænset = Hvornår skal målet være opnået?
  • E = Engagerende = Giver målet lyst til forbedringer? Er målet positivt formuleret?
SMARTE mål

Hvad er kravene til gode mål?

Vi arbejder i Flexkom med en længere bruttoliste. Sammen med den enkelte ledergruppe arbejder vi listen igennem og udvælger de relevante for den pågældende organisation. På den både finder de deres egen version af “best practice for gode mål”. Problemet er nemlig ofte, at man ikke har defineret en “aftale om gode mål”. Det betyder, at den enkelte leder har sin egen individuelle opfattelse af gode mål. Men hvis vi skal blive gode som hold (som én ledergruppe), så bliver vi nødt til, at aftale hvad gode mål er.


Dansk Lean Forum:
Certificeret Lean Green eller Black Belt?

Alle bælteniveauer – som selvstudie eller fremmøde >


Læs indlæg om “krav til gode mål“.

Illustreret så betyder det, at man organisationer ligger lavt på “organisatorisk modenhedstrappen” når det gælder arbejdet med mål:

Organisatorisk modenhedstrappe

Dansk Lean Forum

Af Mikkel Smith, Flexkom


Dansk Lean Forum:
Hvor langt er I med Lean fra 0-100%?

Få svaret på 9 spørgsmål >


Dette indlæg har 0 kommentarer

Skriv gerne en kommentar!

Back To Top