skip to Main Content
Dansk Lean Forum
Senest opdateret 25. april 2023

“Robusthed” – afgørende for succes

I mange år har man talt om ulemperne ved “personafhængighed” eller organisatorisk “sårbarhed”. To ord der har negativ klang.
Derfor er vi i Flexkom begyndt at bruge ordet “Robusthed”. Det kan alle forstå – og har en positiv fornemmelse af.

Én af de vigtigste forudsætning for, at organisationen/afdelingen er “ROBUST” er, at man arbejder med “Aktiv Struktureret Kompetencestyring”.

Hvad er “Aktiv Struktureret Kompetencestyring”?


Dansk Lean Forum:
Certificeret Lean Green eller Black Belt?

Alle bælteniveauer – som selvstudie eller fremmøde >


Bemærk: 74% af alle processer er personafhængige

I Flexkom har vi data der viser, at 74% af alle administrative processer i danske organisationer er personafhængige. Altså ikke specielt robuste!
Tallet for produktion er 59%.

WEBINAR OM ROBUSTHED DEN 11. NOVEMBER 2022

Webinar er afholdt. Se vores kursuskalender for aktuelle webinarer og kurser >

Betydning af “AKTIV”

“Aktiv” betyder at:

 • Kompetenceskemaer ligger ikke blot i en skuffe – og findes frem til MUS-samtaler
 • Kompetenceskemaer hænger fremme, anvendes aktivt, inddrages eks. i Daily Huddle møder, opdateres løbende, kompetencer vedligeholdes aktivt osv.

Betydning af “STRUKTURERET”

“Struktureret” betyder at:


Dansk Lean Forum:
Fuld effekt af Lean?
Målstyring, fra hamster- til forbedringshjul, stærk problemløsning…

Vi har hjulpet Toyota – mød Flexkom >


 • Det er ikke blot en kompetencematrix – hvem kan hvad – men at det er koblet op imod strategi og mål
 • At strategi og mål er nedbrudt til kompetencebehov og at vi derigennem kan se kompetencegab (plus/minus) – og arbejde med at minimere disse gab
 • Dette sikrer også, at det ikke er tilfældigt hvor mange der kan hvad, hvem der lærer hvad osv. Men det er bevidste valg.
 • Struktureret dækker også over, at den onboarding og sidemandsoplæring som vi udfører ifm. kompetencestyring, at den gennemføres struktureret (eks. via TWI-metoden)

Betydning af “KOMPETENCESTYRING”

“Kompetencestyring” betyder at:

 • Kompetencestyring dækker over, at der ikke blot er tale om en kompetencematrix – processen skal også arbejde med kompetencemål, kompetencebehov, kompetencegab og en plan for lukning af gab
 • Styring ligger også i, at det er strategi og mål, som hele tiden kobler til kompetencebehov – så i alt kompetencearbejde er udgangspunktet hele tiden vores strategi og mål (og derfor tilpasses kompetencebehovet hele tiden til ændringer i strategi og mål)

Organisatorisk modenhed

Flexkoms modenhedstrappe viser, at robusthed ligger på niveau 5. Før vi kan arbejde med robusthed og kompetencestyring, så bør vi have styr på vores processer og standarder. Eller i det mindste, så er standardisering af processer en del af arbejdet med kompetencestyring.

Organisationsudvikling – de 2 hjul – hamsterhjulet eller forbedringshjulet

Vores tal viser følgende:

 • 74% af alle administrative processer i danske organisationer befinder sig i “hamsterhjulet”
 • Tallet er 59% for produktionsprocesser

Tallene er fra 500+ besvarelser på webinarer.

Effekt af robusthed

Effekten af robusthed er bl.a.:

 • Trivsel:
  • Jeg kan holde fri, når jeg har fri
  • “Opgavebunken” er ikke min – men vores
  • Vi kan hjælpe hinanden
 • Organisatorisk:
  • Stabilisering – flere kan udføre samme opgave
  • Kapacitet – evnen til at håndtere spidsbelastninger uden stress
  • Kvalitet svinger ikke hvis vi roterer eller hvis en medarbejder stopper
  • Viden er fordelt på flere medarbejdere
  • Hurtigere onboarding af nye medarbejdere – eller træning internt ved rotation
 • Kunder:
  • Stabile leveringstider

WEBINAR OM ROBUSTHED DEN 11. NOVEMBER 2022

Webinar er afholdt. Se vores kursuskalender for aktuelle webinarer og kurser >

Læs mere

Se alle vores indlæg om kompetencestyring på Dansk Lean Forum >

Dansk Lean Forum

Af Mikkel Smith, Flexkom


Dansk Lean Forum:
Hvor langt er I med Lean fra 0-100%?

Få svaret på 9 spørgsmål >


Dette indlæg har 0 kommentarer

Skriv gerne en kommentar!

Back To Top