skip to Main Content
Dansk Lean Forum

Driftsstyring – er meget stærkt værktøj til alle organisationer

Ordet “driftsstyring” virker meget produktionsrettet. Men af mangel på bedre ord – som vi måske finder på en dag – så handler det om, at man i alle organisationer har fokus på udjævning af flaskehalse, koordinering af opgaver, frontloading på viden/opgaver mm.

I Lean snakker vi meget om udjævning og flow i en “statisk fabrik” (administration eller produktion). Men virkeligheden for mange danske organisationer er variation i flow, tider og salg – læs om Lean i en variantfabrik.

Inden for driftsstyring arbejder vi med 4 delværktøjer:

  • Daily Huddle – de daglige koordineringsmøder i alle afdelinger/funktioner
  • Visual Cockpit (eller Visual Factory) – det efterfølgende koordineringsmøde på tværs af afdelinger/funktioner
  • Hourly Board – det efterfølgende løbende overblik over dagens afvikling af opgaver/ordrer (værktøjet er ikke relevant for alle funktioner)
  • Management Diary (Manufacturing Diary) – ledernes guide til optimal afvikling af deres ledelsesrolle

Indlæg om driftsstyring på Dansk Lean Forum:

Back To Top