skip to Main Content
Dansk Lean Forum
Senest opdateret 10. juni 2021

Brug planlægningstavler – og glem alt om OEE, SMED, 5S osv.

OK…overskriften blev måske en smule overdrevet. Selvfølgelig skal du ikke droppe 5S, SMED, OEE m.fl. i bestræbelserne på, at opnå en effektiv og velfungerende produktion. Men jeg oplever ofte, at når man taler om “Lean Produktion”, så handler det alt for ofte blot om lidt 5S (oprydning), et par SMED-analyser og et par ugers OEE-målinger. Ingen tvivl om, at man kan få stort effekt af succesfuldt implementeret 5S (inkl. audit og løbende forbedringer), OEE og dertilhørende SMED-analyser osv. Men jeg oplever, at planlægningstavler er et overset værktøj, som kan skabe en markant effekt.

Hvad er en planlægningstavle i produktion?

En planlægningstavle anvendes til, at få et hurtigt og struktureret overblik over en afdelings opgaver de næste 1-2 døgn. Tavlen er en synlig måde at sikre, at viden fra de involverede parter samles ét sted. Typisk er reglen, at når planen er lavet er den låst i det angivne tidsrum. Nye opgaver og ordrer kan først komme på tavlen i morgen. På den måde sikres fokus og spild som følge af ændringer reduceres.

Læs om styrkerne ved en planlægningstavle længere nede i indlægget!


Dansk Lean Forum:
Certificeret Lean Green eller Black Belt?

Alle bælteniveauer – som selvstudie eller fremmøde >


Vi mødes om tavlen – Daily Huddle

At vi mødes omkring en planlægningstavle kaldes i Lean også for “Daily Huddle”. Læs mere om Daily Huddle >

Nogle kalder det også for tavlemøder – selvom jeg synes, at ordet er en smule misvisende :-)

Eksempel på planlægningstavle

I Flexkom har vi efterhånden hjulpet mange med at implementere planlægningstavler. Et fælles træk er – at ingen af tavlerne og processerne omkring tavlerne er ens! De udarbejdes specifikt til den pågældende produktion.

Eksempel 1

Her et eksempel på en planlægningstavle:


Dansk Lean Forum:
Fuld effekt af Lean?
Målstyring, fra hamster- til forbedringshjul, stærk problemløsning…

Vi har hjulpet Toyota – mød Flexkom >


Planlægningstavle fra en produktion.

Planlægning på 6 maskiner.
De gule magneter er ordrer.
Ét dagligt planlægningsmøde på ca. 15 min. med deltagelse af planlægger, værkfører og faglærte operatører. Dog anbefales max. 10 personer. Ellers bliver det information og ikke et dialogmøde.

Eksempel 2

Et andet eksempel på en tavle:

Lean Produktion Planlægningstavle/Timetavle
Lean Produktion Planlægningstavle/Timetavle

Planlægning for 6 medarbejdere.
De gule magneter er ordrer.
Under timerne er der en buffer-række med opgaver – hvis man løber tør eller får problemer med en ordre.

Styrken ved planlægningstavler

Fordelene ved planlægningstavler er:

 • Tager det bedste viden med i produktionsplanen – det bedste fra systemet (planlægning) og det bedste fra afdelingen (viden om maskiner, materialer, værktøjer, rækkefølge, familiekørsel osv.).
 • Styrker samarbejde og kommunikation.
 • Fjerner en masse spildtid. Operatører skal ikke kigge i IT-systemet efter den næste ordre, skal ikke spørge “hvad der nu skal køres”, skal ikke printe tegninger og jobkort (printes ifm. planlægningsmødet) osv. Evt. spørgsmål til produkter og ordrer afklares også på mødet.
 • De rigtige ordrer gennemføres. Planlægning har den bedste kontakt til salg og ved hvad der skal køres. Omvendt ved operatører ikke hvilke ordrer der evt. er hasteordrer osv. Det er underordnet (unødvendig information). De skal “bare” leve op til planen!
 • Produktionsplanen låses 24 timer frem. Dvs. ingen hasteordrer (kan først komme på i morgen), ingen forstyrrelser, værktøjer og materialer kan findes frem osv. Alle kan se hvad de “skal lave efter denne ordre”.
 • Problemer mm. tages i ét tidsrum. Ikke forstyrrelser hele dagen.
 • Proaktiv – planlægning kan handle hurtigt hvis planen skrider – modsat en ugeplan (opdages først fredag…).
 • Synlige mål for afdelingen. Tavlen viser målet for de næste 24 timer. Tavlen skaber en gensidig aftale – som man gerne vil leve op til.
 • Alle kan også se, hvis en maskine/afdeling/person er forsinket. Så er ordrer ikke færdigmeldt i henhold til plan. Det er derfor også vigtigt, at der er regler for varigheden på problemløsning. Eks. at en operatør kun må forsøge at problemløse i 20 min. Derefter skal vedkommende søge hjælp. Typisk kan man opleve at en god fagmand vil forsøge at løse ethvert problem – uanset hvor længe det tager. Men det fungerer bare ikke i en professionel produktion.
 • Ved flere tavler er der også et godt overblik over, hvis der evt. skal flyttes medarbejdere/kapacitet imellem tavler. Derfor er det også vigtigt, med klare regler for, hvor langt frem planlægning må kigge ved deres planlægning. Alle skal følge samme setup.
 • Ledelsesmæssigt godt værktøj. Man får daglig feedback på ordrestatus, stemningen i afdelingen osv. Desuden kan man som leder se hvis den samme afdeling/person ikke leverer som forventet. Så her får man en “hands-on” fornemmelse af, hvem der leverer og hvordan det går i afdelingen.
 • Problemløsningstavler bør kombineres med en planlægningstavle. En simpel tavle til at styre løsningen af de problemer, som måtte komme frem på et planlægningsmøde. På den måde afliver man løbende årsager til “røde tal på tavlen” og det betyder færre og færre “undskyldninger”.

Andre eksempler

Se et andet eksempel på en Lean Planlægningstavle i produktion >
Se et eksempel på, hvordan man “udvikler” en planlægningstavle til Lean Produktion

Dansk Lean Forum

Af Mikkel Smith, Flexkom


Dansk Lean Forum:
Hvor langt er I med Lean fra 0-100%?

Få svaret på 9 spørgsmål >


Dette indlæg har 0 kommentarer

Skriv gerne en kommentar!

Back To Top