skip to Main Content
Dansk Lean Forum
Senest opdateret 26. juni 2023

Hvad er “Daily Huddle” – forestil dig…

Ét møde som kan give et markant løft ift. trivsel, produktivitet og kundeservice!

Læs mere om Daily Huddle (inkl. en intro-video) >

Case: Igangsætning af Daily Huddle

Situation:


Dansk Lean Forum:
Certificeret Lean Green eller Black Belt?

Alle bælteniveauer – som selvstudie eller fremmøde >


 • 6 driftsteams med forskelligartede opgaver
 • 4-10 personer i hvert team
 • Udbredt “solo-planlægning” (man “trækker” selv opgaver + planlægger selv)
 • Stor variation i planlægningsmetoder (pga. solo-metoden)
 • En del røde opgaver (fordi de er “upopulære” eller forsinkede)
 • Ikke alt løses til rette tid
 • Høj grad af arbejdspres og lav score i trivselsmåling

Proces for igangsætning

Vi valgte overordnet denne proces:

 • Nedsætte en styregruppe – 3 ledere – heraf én projektejer
 • Nedsætte et projektteam – bestående af ca. 10 ledere/tillidsrep./koordinatorer
 • Sætte mål for projekt – overblik, trivsel, mere tid til udvikling
 • Beslutte ramme for metoden i projektteam – denne løsning tror vi på
 • Informere medarbejdere
 • Afprøve metoden i 3 piloter (3 af teams) (se igangsætning nedenfor)
 • Sætte mål for de enkelte piloter til løbende evaluering
 • Løbende møder i projekteams til evaluering
 • Løbende opfølgning på pilot-møder og sparring med ledere
 • Efter piloter – rulle ud til resterende 3 teams
 • Ny opfølgning og fastholdelse

I den konkrete case har vi mere fokus på planlægning end KPI-opfølgning.

Igangsætningsproces

Sådan har vi sat Daily Huddle i gang:

 • 3 timers opstartsworkshops for hvert team
  • Indeholder en række spørgsmål til Daily Huddle – som skal besvares – mål, proces, dagsorden, regler, deltagere, tidspunkter mv.
  • Nej det bliver ikke perfekt, men vi kommer i gang – og forbedrer løbende herfra
 • Produktion af tavle – hvis tavler er valgt som metode
 • Første møde
  • Tilrette forberedelsespunkter, dagsorden, proces, roller osv.
 • Næste møde
  • Nye forbedringer
 • Feedback til leder efter hvert møde
 • Målopfølgning
 • Løbende evaluering af pilot

Fotos fra igangsætning

Workshop plancher med spørgsmål og svar:


Dansk Lean Forum:
Fuld effekt af Lean?
Målstyring, fra hamster- til forbedringshjul, stærk problemløsning…

Vi har hjulpet Toyota – mød Flexkom >


Igangsætning af Daily Huddle Planlægningsmøder/tavlemøder

Produktion af planlægningstavle:

Opmærkning af planlægningstavle. Vi brugte Legamaster opmærkningstape, så det ser seriøst ud fra starten – men fortsat kan tilpasses 100%

Første møde:

Første møde – masser af koordinering mv. – gevinster af møder

Online opfølgning og sparring efterfølgende (Mikkel Smith fra Flexkom i det lille foto :-)):

Sparring på Daily Huddle møde

Klassisk modstand

Vi har mødt god klassisk modstand mod processen. Gamle vaner er i spil. Domæner er i opbrud. Så det er ganske naturligt. Nu skal vi “bare” have skabt nogle succeser – metoden til at få folk til at gå med!

Den klassiske forandringskurve med 4 faser!

Opfølgning

Pt. deltager Flexkom i alle de møder vi kan – online. Og har 15-20 min. sparring og dialog med lederen efterfølgende.

Læs mere og se video om Daily Huddle

Læs mere om Daily Huddle (inkl. en intro-video) >

Vil I også afholde Daily Huddle møder?

Daily Huddle møder kan virkelig give meget – uanset afdelingens opgaver – administrative, drift o.l.
Vi hjælper jer godt i gang! Kontakt Flexkom >

Dansk Lean Forum

Af Mikkel Smith, Flexkom


Dansk Lean Forum:
Hvor langt er I med Lean fra 0-100%?

Få svaret på 9 spørgsmål >


Dette indlæg har 0 kommentarer

Skriv gerne en kommentar!

Back To Top