skip to Main Content
Dansk Lean Forum
Senest opdateret 17. august 2023

Værktøjer til at hæve OEE (maskinudnyttelsesgraden)

Når vi foretager en OEE-måling, så får vi også fakta på vores stopårsager. Stopårsagerne vil variere i type og omfang – afhængig af produktionsform, maskine, afsætningsmønster osv.

Nedenfor er listet nogle af de typiske værktøjer/indsatser for at hæve OEE (de mest forekomne stopårsager).

Download evt. vores regneark til simulering af en OEE-business case med jeres data >


Dansk Lean Forum:
Certificeret Lean Green eller Black Belt?

Alle bælteniveauer – som selvstudie eller fremmøde >Flexkom:
Prøv et OEE-system uden beregning

Få mere kapacitet og et lavere energiforbrug – læs mere >Her et eksempel på en OEE-måling inkl. stopårsager:

Tabsfaktorer vist i et OEE-system

Effekt ved at hæve OEE

Der er flere markante effekter ved at hæve OEE:

 • Højere maskinkapacitet
 • Højere medarbejder-produktivitet (mindre spildtid)
 • Lavere energiforbrug per produceret enhed
 • Udsætter maskininvesteringer
 • Bedre trivsel
 • Bedre og mere stabil kundeservice

Læs mere – hvad er OEE og maskinudnyttelse >

Modangreb på lav OEE – værktøjer

Her er links til de typiske “modangreb” på stopårsager – altså de typiske stopårsager på maskiner.


Dansk Lean Forum:
Fuld effekt af Lean?
Målstyring, fra hamster- til forbedringshjul, stærk problemløsning…

Vi har hjulpet Toyota – mød Flexkom >


Standardisering og 5S

 • Mange stop skyldes mangel på standardisering. Og her taler vi ikke mindst om standardisering af arbejdspladsens indretning – hvor det oplagte værktøj er 5S.
 • Typiske tegn på, at vi ikke er helt i mål med 5S er:
  • Afstande er ikke optimale – det vi anvender ofte – er ikke tæt nok på
  • Vi søger efter emner, værktøjer, papirer
 • Læs mere om 5S

SMED (Formel 1 omstillinger)

 • En typisk stopårsag er også lange omstillinger.
 • I Lean har vi en tilgang – et værktøj – til optimering af vores omstillinger. Dels at flytte fra indre til ydre omstillingstid. Og dels at reducere omstillingstiden.
 • Læs mere om SMED til reduktion af omstillingstider >

Daglig flaskehalsfokus

 • Vi oplever, at OEE kan være lav, fordi vi ikke er gode til at holde fokus på flaskehalse.
 • Der er faktisk nogle ret simple tricks til at få hævet OEE på en flaskehals – også selvom flaskehalsen varierer ift. ordremixet
 • Læs mere om simpel flaskehalsfokus >

Daily Huddle planlægningsmøder

 • I den daglige “variantfabrik” (som mange virksomheder har som virkelighed), kan der være stor gavn af Daily Huddle planlægningsmøder
 • Her sker en daglig udjævning og fokus på flaskehalse
 • På de daglige møder kan man samtidigt med fordel evaluere og lære af OEE-data fra det foregående skift/døgn
 • Læs mere om driftsstyring og daily huddle >
Dagligt OEE-forbedringsloop

Struktureret kompetencestyring og sidemandsoplæring

 • Stop pga. trænede medarbejdere er også en stopårsag
 • Her bør man arbejde med kompetencer og sidemandsoplæring, så flere er trænede i de kritiske maskiner

Struktureret problemløsning

 • Arbejdet med OEE peger ofte på problemer, som kræver en analyse af de bagvedliggende årsager (ikke blot behandle symptomer)
 • I Lean har vi PDCA-forbedringshjulet som vores overordnede metode
 • Og i PDCA-arbejdet anvender vi bl.a. Fiskebensdiagram og 5xhvorfor som problemløsningsværktøjer
 • Læs mere om PDCA og struktureret problemløsning >

Struktureret lagerstyring

Struktureret vedligehold

 • En udbredt stopårsag er også maskinstop – typisk pga. mangel på struktureret vedligehold
 • Læs mere om vedligehold >

Læs mere om OEE maskinudnyttelse

Se en overblik over alle indlæg om OEE maskinudnyttelse >

Dansk Lean Forum

Af Mikkel Smith, Flexkom
Se Flexkoms OEE-løsning >


Dansk Lean Forum:
Hvor langt er I med Lean fra 0-100%?

Få svaret på 9 spørgsmål >


Dette indlæg har 0 kommentarer

Skriv gerne en kommentar!

Back To Top