skip to Main Content
Dansk Lean Forum
Senest opdateret 19. januar 2023

Intro til Lean Innovation

Introduktion til de mest anvendte begreber og værktøjer i Lean Innovation.

Lean Innovation i produktudvikling

Lean Innovation handler bl.a. om Lean i produktudvikling. Læs eks. hvorfor Lean Produktudvikling – 80% af produktionsomkostningerne fastlægges i udviklingsfasen >

De 7 principper i Lean Innovation

Lean Innovations 7 principper har som fokus at forbedre innovation.


Dansk Lean Forum:
Certificeret Lean Green eller Black Belt?

Alle bælteniveauer – som selvstudie eller fremmøde >


 1. Forstå hvad der reelt foregår – læs mere om Gemba >
 2. Lær før du beslutter – læs mere om Frontloading >
 3. Del viden – læs mere om Visual Management >
 4. Udvikling kan fortsætte uendeligt – Time Boxing >
 5. Fokus på én/få opgave af gangen – undgå – og læs mere om Multitasking >
 6. Etabler et defineret arbejdstempo – læs mere om Takt >
 7. Snak kundens sprog – og få feedback – læs mere om Prototyping >

One-piece flow

I Lean taler man ofte om “enkeltstyksproduktion”. Princippet om at have så få ting i gang af gangen. I produktudvikling taler man faktisk også om one piece flow. Her handler det dog mere om antallet af projekter hver medarbejder optimalt kan deltage i. Erfaringstal viser at optimum ligger på 1,7 projekt. Projektledere kan dog typisk håndtere flere.

5D udviklingsforløb

I Lean innovation anvender man bl.a. en 5D-teknik
5D står for:

 1. Define. Her defineres formål, succeskriterier, leverancer, grænser (scope) og frontloading (læs mere om frontloading nedenfor).
 2. Discover. Her kigges på markedet, brugere, konkurrenter, markedet, eksperter, trends.
 3. Direct. Kravspecifikation, videndeling (evt. Knowledge wall).
 4. Design. Konceptbeskrivelse.
 5. Develop. Udvikling. Inkl. brug af prototyping tankegangen (læs mere om prototyping nedenfor).

Oobeya konceptet

Oobeya handler om, at man samles i “et stort rum” og får et samlet overblik over status.

Frontloading

Forklaring figur: Vores største udfordring i innovation er, at vi træffer de dyreste beslutninger i starten af et projekt – på et tidspunkt hvor vi har den ringeste viden på området. Efterhånden får vi opbygget en viden om det nye produkt/proces – men nu er det ofte for sent – eller meget dyrt, at ændre på design/layout osv.
Frontloading handler om, at man flytter viden frem i processen. Dvs. frembringer et højere vidensniveau – og dermed gør os i stand til at træffe bedre og mere korrekte beslutninger tidligt i forløbet.


Dansk Lean Forum:
Fuld effekt af Lean?
Målstyring, fra hamster- til forbedringshjul, stærk problemløsning…

Vi har hjulpet Toyota – mød Flexkom >


Lean Frontloading fra Lean Innovation

Læs mere om Frontloading >

SCRUM-produktudvikling

Tankegangen i SCRUM er, at i stedet for lange uoverskuelige forløb, så anvender vi små korte “sprint”. Vi kan alligevel ikke sætte os ned, og lægge en plan for et udviklingsforløb, hvor vi ikke kender hindringerne og resultatet.
Derfor er SCRUMs tankegang med kortere sprint optimal.
Typisk forløber en sprint over 4 uger. Med daglige SCRUM-møder i løbet af sprinten.

Burn-down tavle

I SCRUM anvender man en burn-down tavle til, at vise hvordan fremdriften er i forhold til planen. Dvs. at man kan se, om vi holder det tempo i processen, som er nødvendig for at slutte til tiden. Altså “brænder vi timer af – og ser om vi følger planen”.

Eksempel på en burn-down tavle fra et Lean kursus:

SCRUM burn-down graf

Poke-Yoke i udvikling

Toyota udviklede et værktøj tilbage i 1950’erne som de kaldte Poke Yoke (“fejlsikring” på japansk). Princippet i Poke Yoke er, at man designer produkter på en måde, så de kun kan samles på én måde.

Læs mere om Poke Yoke – design for 0-fejl >

Prototyping

Alt for ofte lægger vi store forkromede planer for udviklingsforløb. Prototyping handler om, at man forsøger sig frem – og ser hvordan ting virker. Det læner sig meget op af tankegangen i SCRUM med sprint og tankegangen i Improvement Kata.

Læs mere om prototyping >

Gemba

Gemba er det japanske ord for, at gå ud hvor værdien reelt bliver skabt. Når det drejer sig om innovation og produktudvikling, så handler det om, at være hvor produktet reelt anvendes. Se hvordan det bidrager med værdi – og hvordan denne proces kan leveres mest optimalt.

Innovation Patch

En metode til at udforske løsningsrummet. Udforskning af løsningsrummet går i sin enkelthed ud på, at man skitserer de mulige kombinationer der findes til en løsning.

Her et eksempel fra et pengeinstitut, som søger nye produkter til unge mennesker:

Lean Innovation – “Innovation Path” på bankprodukter rettet mod unge mennesker

Læs mere om Innovation Patch >

MVP – Minimum Viable Product

MVP er en tilgang og metode, som kan anvendes i alle former for iværksætteri, produktudvikling og forretningsudvikling. Alt for ofte TROR vi, at vi har en god ide. At vi har ramt rigtigt. Men har vi? MVP vil gerne, at vi tester vores ide – inden vi investerer tungt i de næste dyre faser.

I MVP skal man teste sin ide på den mest effektive måde. Lav et mug-up af din ide og prøv den af på netværket (eks. SoMe), kundeemner eller hvem du nu kan spørge. Det øger sandsynligheden for succes og kan spare dig for utallige fejlslagne timer og penge.

Læs mere om MVP Product >

MVP Minimum Viable Product – i produktudvikling

Lean i start-ups (nye virksomheder)

Vi har skrevet et længere indlæg om “Lean i startups” – nye virksomheder  >

Dansk Lean Forum

Af Mikkel Smith, Flexkom


Dansk Lean Forum:
Hvor langt er I med Lean fra 0-100%?

Få svaret på 9 spørgsmål >


Dette indlæg har 0 kommentarer

Skriv gerne en kommentar!

Back To Top