skip to Main Content
Dansk Lean Forum
Senest opdateret 13. juni 2019

Hvordan kan Lean og outsourcing kombineres?

Jette har spurgt Dansk Lean Forum hvordan Lean og outsourcing kan kombineres. Hendes spørgsmål blev suppleret med:
Outsourcing vil da betyde lang transporttid og varer på lager, når varerne transporteres. Hvordan kan disse forhold accepteres i en Lean virksomhed? Hvordan kan en virksomhed skabe flow, hvis der er ventetid mellem de forskellige transportformer (eksempelvis skib og lastbil)?
Skal en Lean virksomhed ikke helst have leverandørerne i nærheden, så der ikke er lang transporttid, så det på den måde bliver lettere for leverandøren at levere oftere men i små mængder?

Teoretisk NEJ – i praksis JA

Ud fra teorien vil svaret være: Nej Lean og outsourcing (oversøisk) kan ikke kombineres!
Dette svar er givet ud fra den rene teoretiske version af Lean – enkeltstyksproduktion, ingen/små lagre, kort gennemløbstid osv.
MEN virkeligheden er en anden. Faktisk bør Lean og outsourcing kombineres hvor det er muligt! Hvis en komponent/et produkt er egnet til outsourcing, kan der være store besparelser i at søge produktionen gennemført i et billigere land. Men det er vigtigt at bemærke, at komponenten/produktet SKAL være egnet for at gøre det billigt. Egnet betyder – stabil kvalitet (kvaliteten må eks. ikke være personafhængig, men skal kunne beskrives), standardprodukt (ingen/meget få ændringer), få varianter og jævnt aftræk.

“Produktet SKAL være egnet til outsourcing!”

Lever et produkt ikke op til disse krav, kan det bliver (MEGET!) dyrt at outsource produktionen af et sådant produkt. Det bliver ikke mindst dyrt hvis produktionen flyttes langt væk. Alternativet kan være mindre billige lande i eks. Østeuropa eller en billigere producent i Vesteuropa.
Få små og mellemstore danske virksomheder vælger at outsource produktionen af færdige produkter. Ofte er der tale om komponenter som indgår i et færdigt produkt.
Man skal huske at det ikke kun stiller krav til produkterne at gennemføre succesfuld outsourcing. Specielt outsourcing til oversøiske lande med stor kulturel forskel kan være en meget stor udfordring for en organisation. Jeg ser ofte eksempler på, at virksomheder har fundet en billig kinesisk producent, som de så besøger 1-2 gange om året. De kan så ikke helt forstå at kvaliteten er svingende og at leveringsservice er en by i Rusland. Det skyldes meget ofte, at relationen er dårlig. En kineser servicerer først de kunder, som han har den bedste relation til. Så hvis man vil have service fra Kina, skal man – bogstaveligtalt – ofte derud og drikke sig fuld med leverandøren!


Dansk Lean Forum:
Certificeret Lean Green eller Black Belt?

Alle bælteniveauer – som selvstudie eller fremmøde >


“Outsourcing stiller også store krav til organisationen!”

Min sidste kommentar er, at man selvfølgelig ikke skal glemme Lean ved en outsourcing. Man kan optimere på styring (Kanban, sikkerhedslagre), kvalitetskontrol (leverandør eller kunde – ikke begge steder), kommunikation (standardiseret) og ikke mindst hjælpe leverandøren til at blive bedre og billigere med Lean!

“Outsourcing skal også gøres Lean!”

Har du kommentarer? Så skriv gerne en kommentar til indlægget!

Læs også
Kina, robotter eller Lean?
Valg af leverandører til en Lean virksomhed.
Hjælp dine leverandører i gang med Lean.

Dansk Lean Forum

Af Mikkel Smith, Flexkom


Dansk Lean Forum:
Fuld effekt af Lean?
Målstyring, fra hamster- til forbedringshjul, stærk problemløsning…

Vi har hjulpet Toyota – mød Flexkom >Dansk Lean Forum:
Hvor langt er I med Lean fra 0-100%?

Få svaret på 9 spørgsmål >


Dette indlæg har 3 kommentarer

 1. Det er vigtigt, at man ikke kører Lean samtidig med outsourcing. Den trinvise Lean forandring skal være gennemført før en outsourcing sker, således at det er den optimerede produktion, man flytter.

  Nogle forsøger at Lean’e samtidig med, at de outsourcer. De er imidlertid en illusion, da der skal være stabile og i Danmark kendte processer for det, der flyttes.

  Efterfølgende skal den outsourcede del af forretningen tænkes ind i ens løbende forbedringer og arbejde med Lean.

 2. God kommentar “Blackbelt”!

  Det er meget vigtigt at man har 100% styr på kvaliteten og processerne inden man flytter produktion til egen produktion i ex. Østen eller til en anden virksomhed.

  Én af de største og dyreste fejltagelser ved outsourcing er, at flytte en ustabil proces til en anden fabrik.

 3. Jeg ser ikke det store problem i at kombinere outsourcing med lean. I det firma hvor jeg arbejder (vi arbejder udlukkende med outsourcing af software udvikling fra Danmark til østen) har vi haft en del success historier med LEAN og outsourcing.

  Med det er absolut et krav, som ‘blackbelt’en’ skriver, at man har styr på sine processer internt når man går igang med outsourcing. Det gør sig dog gældende uanset om man bruger LEAN eller andre former for processstyring.

  Jimmy Borch
  DanAsian CTO

Skriv gerne en kommentar!

Back To Top
%d