skip to Main Content
Dansk Lean Forum
Senest opdateret 13. juni 2019

Værktøj til små og mellemstore virksomheder

Vi har i Flexkom udviklet en model for en workshop til at træffe det rette valg mellem Lean og Outsourcing. Modellen er baseret på workshop fordi det er vores erfaring, at ledergruppen i små og mellemstore virksomheder har den nødvendige viden til at træffe dette valg på én dag. Modellen er afprøvet med fremragende resultater!

Man kan selvfølgelig argumentere, at det ikke kan gøres på én dag. Nogle vil mene at der skal laves en marketingsundersøgelse for at kender markedets fremtidige udvikling, andre vil argumentere for en teknologiundersøgelse, for at se om markedet vil få nye teknologier osv. Vi vil give disse personer ret i, at disse undersøgelser vil forbedre grundlaget for en beslutning om Lean og Outsourcing. Men vi vil dog stadig argumentere, at små og mellemstore virksomheder ikke har dette behov for at foretage en en sådan beslutning. Den nødvendige viden findes i ledergruppen + evt. øvrige fra organisationen.

Argumentet for en workshop ligger i, at hvis man foretog den tilsvarende analyse som interview af ledergruppen, vil der kommer flere modstridende indsatsområder kva ledernes forskellige interesseområder. I en workshop vil ledergruppen blive tvunget til fælles beslutninger.


Dansk Lean Forum:
Certificeret Lean Green eller Black Belt?

Alle bælteniveauer – som selvstudie eller fremmøde >


Processen – 3 faser

Modellen er baseret på 8 trin i 3 faser. Faserne referere til de strategiske processer, mens trinnene referere til forandringsprocessen ved implementering af en ny strategi.
Fase 1: Strategisk attraktivitet (én dag)
Fase 2: Strategisk valg
Fase 3: Strategisk implementering

Fase 1: Strategisk attraktivitet

I fase 1 fastlægges virksomhedens strategiske indsatsområder. Fastlæggelsen af disse sker på baggrund af en række analyser som ledelsesgruppen foretager i fællesskab. Det drejer sig både om interne og eksterne forhold, interessenter og ressourcer og kompetencer i virksomheden. Fase 1 resulterer i en række offensive strategier, defensive strategier og opmærksomhedsområder. I fase 1 har vi trin 1 – etablering af en oplevelse af nødvendighed i ledergruppen.

Fase 2: Strategisk valg

Som det første i fase 2 træffes det strategiske valg om Lean og/eller outsourcing. Valget afhænger af de fundne indsatsområder fra fase 1. Spørgsmålet er hvor Lean og outsourcing kan hjælpe virksomheden til at mødekomme defensive strategier eller hvor Lean og outsourcing kan understøtte offensive strategier. Valget står ikke mellem Lean og outsourcing, for de to strategier kan med fordel gå hånd i hånd.
For de processer hvor valget falder på Lean skal der ske et strategisk valg hvordan Lean skal implementeres – mål med Lean, valg af værktøjer, Lean uddannelse og kurser mm. Implementering af Lean er behandlet tidligere på denne blog.
For de processer hvor valget falder på at undersøge muligheden for outsourcing, skal der foretages valg inden for produkt/processer, make/buy-analyse, selskabsform, land og leverandør. Flexkom har udviklet en række modeller til at lette disse valg.
Fase 2 inderholder to trin i forandringsprocessen – oprettelse af en projektgruppe til at foretage det rette detailvalg og på dette grundlag udvikle en vision og en strategi for implementering.

Fase 3: Strategisk implementering

Fase 3 er implementering af de valgte strategier. Fase 3 indeholder trin 4 til 8 i forandringsprocessen. Strategien skal informeres til organisationen, grundlaget for strategien skal skabes i virksomheden, der skal gennemføres pilotprojekter og flere herefter og strategien skal fastholdes i kulturen.


Dansk Lean Forum:
Fuld effekt af Lean?
Målstyring, fra hamster- til forbedringshjul, stærk problemløsning…

Vi har hjulpet Toyota – mød Flexkom >


Læs mere om Lean og outsourcing

Se alle indlæg om Lean og outsourcing på Dansk Lean Forum >

af Mikkel Smith
Flexkom – Lean til små og mellemstore virksomheder


Dansk Lean Forum:
Hvor langt er I med Lean fra 0-100%?

Få svaret på 9 spørgsmål >


Dette indlæg har 0 kommentarer

Skriv gerne en kommentar!

Back To Top