skip to Main Content
Dansk Lean Forum
Hvad Er RPA (Robotic Process Automation)? Hvad Er En Kontorrobot?
Senest opdateret 2. juli 2019

Dansk Lean Forum:
Lean Manager “Green Belt” til halv pris – så længe Corona’en raser…

Lean Manager uddannelse som 100% selvstudie eller kombineret med 4 fremmødedage inkl. projekt og eksamen >


Hvad er RPA (kontorrobot)?

RPA er softwarerobotter der efterligner en medarbejders administrative opgaveløsning. Det sker på tværs af systemer og dokumenter, uden at ændre på de underliggende systemer og dokumenter (ligger ovenpå det eksisterende IT-landskab). Du skal nærmest forestille dig, at en robot sætter sig i din stol og efterligner en arbejdsgang.

Flere steder kaldes de “kontorrobotter” i daglig tale 🙂
Forestil dig, at din næste kollega er denne robot:

Robotic Process Automation RPA
RPA robot – din næste kollega?

Robotter og automatisering

I mange år har vi arbejdet med robotter og automatisering i produktionsmiljøer. For nyligt besøgt jeg en virksomhed med ca. 10 produktionsceller – og 4 medarbejdere. Det var en ret fascinerende og skræmmende oplevelse. Men hvad med vores administrative arbejdsgange? Når vi automatisere administrative arbejdsgange, så kalder vi det RPA – eller Robotic Process Automation.
Her et eksempel på forskellen på en manuel proces og RPA (fra en video af Accenture):

Robotic Process Automation RPA
Robotic Process Automation RPA

Hvad er potentialet for automatisering af administrative arbejdsgange?

Ifølge McKinsey og Innovationsfonden den 27. april 2017: Automatisering og kunstig intelligens er i stand til at erstatte 40 procent af danskernes arbejdstimer (kontor).

Hvad egner sig til RPA?

Kendetegn for RPA-egnede processer: Manuelle repeterbare administrative opgaver (evt. med definerbare varianter) med høj volumen (mange gentagelser – og måske med stor variation). Desuden også gerne opgaver med et højt tidsforbrug (åbne/lukke doks/systemer – PDF, excel, mails, systemfelter, word osv.).
Selvom en proces har menneskelige beslutningsprocesser, kan robotten være gavnlig. Den kan gennemføre standardopgaverne og lade brugeren beslutte når relevant.
Desuden kan robotter forebygge fejl og ensarte kvaliteten. I oplever sikkert, at hvis man skal gennemføre samme proces 50 gange, så “går man lidt kold i opgaven”. Det gør en robot ikke…


Dansk Lean Forum:
Hvor langt er I med Lean fra 0-100%?

Få svaret på 9 spørgsmål >


De 5 dimensioner i RPA-egnethed

Man taler om RPA-egnede processer ud fra 5 dimensioner:

  • Højt modenhedsniveau = en best practice procesaftale skal være defineret (og følges i organisationen). I processen med best practice skal det værste spild være fjernet – ellers risikerer vi at automatisere en spild-proces (og få en unødvendig kompleks robot)
  • Opgaver med en høj frekvens og tidsforbrug – ellers kan det ikke betale sig
  • Strategisk begrundet – en automatisering skal være begrundet i opnåelse af mål/strategi. Vi skal eks. ikke bruge tid og penge på automatisering af en arbejdsgang, som vi ikke vil bygge vores fremtidige forretning på…
  • Indsats – nogle robotter er lettere at lave end andre – så vælg også ud fra kompleksiteten i selve robotten (jo flere systemer, ansvarsskift og brugerflader robotten skal berøre, jo mere kompleks bliver den)
  • IT-systemerne skal være modne. Det hjælper ikke at lave en robot, som arbejder med nogle programmer, som fortsat er under udvikling. Så kommer man til at opdatere robotten mange gange…

Eksempler og gevinster ved Robotic Process Automation

Lave en vareoprettelse (med data fra et regneark): Fra ca. 35 minutter til 13 sekunder (uden fejl).
Mange RPA-egnede opgaver ligger i økonomi og bogføring (data fra skærm 1 > 2).
Registrering af fakturaer, ordrer, informationer…
I mange år har vi outsourcet processer til ex. Indien. Måske er fremtiden RPA i Danmark. Det bevarer desuden kontrollen over processen og kompetencen.
Husk at robotten ikke holder pauser, skal ikke tisse, har ikke syge børn osv. Den kan køre 24/7 (dog ikke hvis I har natkørsler i systemet… :-))

Samlet kan en automatisering af administrative processer give følgende gevinster: Tidsbesparelse, personuafhængighed, kvalitet, ensartethed og måske også bedre trivsel (fjerne en kedelig og ensformig opgave).

RPA software

De to mest kendte robotter er BluePrism og UIPath. Prisen for automatisering er forholdsvis høj pga. de mange timer til kodning og test (mange timer til test). Regn med op til ½ mio. kr. per proces.
Her et eksempel på anvendelse af BluePrism:

Dansk Lean Forum

Af Mikkel Smith, Flexkom

Dette indlæg har 0 kommentarer

Skriv gerne en kommentar!

Back To Top
Inden du forlader os...
Corona-tilbud:
Halv pris på Lean Manager!
Lean Manager Green Belt - du kan starte i dag!
Inkl. bog, videoer... 100% selvstudie eller selvstudie kombineret med 4 kursusdage (i efteråret). Inkl. projekt og eksamen med ekstern censor fra SDU.
Se Lean Manager tilbud
Pris Lean Manager fra kr. 2.475 inkl. projekt og eksamen!
close-link