skip to Main Content
Dansk Lean Forum
Senest opdateret 16. september 2022

Minimering af spild kræver anvendelse af mange Lean-værktøjer

Man kan let miste pusten når man læser om de 7 spildtyper i Lean og samtidig tænker på, hvilke Lean-værktøjer der skal tages i anvendelse for at minimere spildet i egen produktion.
Selvfølgelig skal man tage flere værktøjer i brug, men ét værktøj overskygger dem alle når det gælder minimering af spild. Værktøjet er flow!

De 8 spildtyper i Lean

De 8 spildtyper i Lean er:

 • Overproduktion. Emner produceres før der er behov for dem eller der produceres flere emner end der er behov for.
 • Transport. Unødvendig transport af mennesker eller emner.
 • Ventetid. Mennesker eller emner venter på den foregående proces eller anden proces (eks. information).
 • Overforædling. Der tilføres mere værdi til et emne end kunden har behov for.
 • Lager. Emner på lager med risiko for ukurans, skift i markedsbehov mm.
 • Genbearbejdning eller omkørsler. Emner der ikke blev korrekt udført i første forsøg og derfor må igennem et nyt forsøg.
 • Bevægelser. Alle unødvendige bevægelser af mennesker eller emner under en proces.
 • Uudnyttet intellekt. Viden hos medarbejderne som ikke udnyttes til forbedringer.

Læs mere om de 8 spildtyper i Lean Produktion >


Dansk Lean Forum:
Certificeret Lean Green eller Black Belt?

Alle bælteniveauer – som selvstudie eller fremmøde >


Hvordan skabes flow?

Meget kort forklaret skabes flow ved først at stabilisere alle processer i en værdistrøm (rækken af aktiviteter der skaber det emne kunden efterspørger), dernæst udjævnes cyklustiderne og til sidst flyttes processerne tæt sammen.

Læs mere om “hvad er flow i Lean Produktion” >

Læs mere om flow:

Se alle indlæg om Flow på Dansk Lean Forum >


Dansk Lean Forum:
Fuld effekt af Lean?
Målstyring, fra hamster- til forbedringshjul, stærk problemløsning…

Vi har hjulpet Toyota – mød Flexkom >


Hvordan fjerner flow spild?

Skabelsen af flow handler om stabilisering, udjævning og om at organisere processer i ”halen af hinanden” og dermed kan emner produceres med kort gennemløbstid. Den korte gennemløbstid udnyttes til at producere til kundeordrer (træk-princippet i Lean).

På den måde minimerer flow spild på følgende måde:

 • Overproduktion. Der produceres ikke længere efter prognoser (tryk-princip), men efter kundeordrer. Dermed hindres overproduktion.
 • Transport. Ved at skabe flow fjernes en masse behov for at lægge varer på lager og flytte varer imellem processer.
 • Ventetid. Fordi processer er stabile og i tidsmæssig balance, skal man ikke længere vente på en anden proces.
 • Overforædling. Kan flow desværre ikke gøre meget ved. Det er et ledelsesmæssig ansvar at kende kundernes behov og sikre at der ikke tilføjes mere værdi til et emne end efterspurgt.
 • Lager. Flow fjerner alt behov for lagring mellem de processer der står i flow.
 • Genbearbejdning eller omkørsler. Flow fjerner i sig selv ikke genbearbejdning, men fokus på stabilisering af processer gør, at genbearbejdning er uacceptabel. En tidsmæssig ustabil proces vil omgående ødelægge et flow.
 • Bevægelser. Mange unødvendige bevægelser sker pga. manglende flow – eksempelvis hvis emner skal fra en palle, til en maskine og retur til en anden palle. I flow kommer emnerne til processen og dermed elimineres en masse bevægelser.
 • Uudnyttet intellekt. Igen er der tale om en ledelsesmæssig udfordring (læs også om problemløsningsværktøjer >).

“Flow er det stærkeste værktøj til minimering af spild!”

Læs mere om flow

Se alle indlæg om Flow på Dansk Lean Forum >

Dansk Lean Forum

Af Mikkel Smith, Flexkom
Flexkom – Lean kurser, Lean værktøjer, Lean konsulenthjælp >


Dansk Lean Forum:
Hvor langt er I med Lean fra 0-100%?

Få svaret på 9 spørgsmål >


Dette indlæg har 2 kommentarer

 1. Jeg tror du glemmer den aller vigtigste ting ved flow, netop det faktum at “vandstanden” bliver sænket får alle problemerne op til overfladen. Alt det iboende spild bliver pludseligt synligt, og det gør ondt lige fra første ting. På den måde skabes der et stort incitatment for at løse problemer, istedet for at gemme dem i lageret.

 2. Hej Peter,

  Jeg er enig i din betragtning, at man med flow sænker lager-vandstanden og dermed bliver problemer mere synlige. Med høj vandstand (meget lager) kan processer være ustabile, lave dårlig kvalitet mm., men man kan nå at indhente det pga. lager.

  Men jeg har bare ofte set, at man skaber flow = sænker vandstanden inden man har arbejdet koncentreret med stabilisering. Flow uden foregående stabilisering kan blive en katastrofe! Alle stop, nedbræk, kvalitetsproblemer mm. stopper hele linien.

  Så mit råd ved flow er, at starte med stabilisering. Dvs. sikre at OEE er høj (og stabil), sikre at kvaliteten er god (og stabil) og sikre at processer kører godt (og stabilt). Dette forberedende arbejde betaler sig mange gange tilbage når man så senere skaber det fysiske flow.

  Hvad er din erfaring? Er du enig?

  Mvh
  Mikkel Smith
  http://www.flexkom.dk

Skriv gerne en kommentar!

Back To Top
%d bloggers like this: