skip to Main Content
Dansk Lean Forum
Senest opdateret 13. juni 2019

Production – Manufacturing – Assembly – hvad er forskellen?

Mange af os Lean-folk er nok stødt på udtryk som Lean Produktion, Lean Administration, Lean Service mm. Men inden for produktion findes der også forskellige begreber. Når man læser om Lean på internettet eller har været på engelske Lean-kurser, er man sandsynligvis faldet over udtryk som “Lean Production”, “Lean Manufacturing” og “Lean Assembly”. Som mig – har mange af jer nok også undret jer over hvad forskellen egentlig er…
Her giver jeg et bud – men skriv gerne en kommentar hvis du har tilføjelser eller ikke er enig!

Hvad er Lean Production?

Lean Production bruges på engelsk både om proces-industri (continuous production) og om uafhængige processer (stand-alone production). Proces-industri er eksempelvis drikkevarer, papir, fødevarer mm. og er typisk karakteriseret ved en høj automatiseringsgrad. Uafhængige processer kan eks. være manuelle loddeprocesser, pakkeprocesser mm.

Hvad er Lean Manufacturing?

Lean Manufacturing bruges på engelsk om fremstillingsindustrier. Altså hvor der foregår bearbejdning, svejsning osv.


Dansk Lean Forum:
Certificeret Lean Green eller Black Belt?

Alle bælteniveauer – som selvstudie eller fremmøde >


Hvad er Lean Assembly?

Lean Assembly bruges på engelsk om montageprocesser. Altså om Lean i produktionsmiljøer hvor man samler flere emner til ét samlet produkt.

Bruges der forskellige værktøjer til de tre typer produktion?

Lean kan anvendes i alle tre “typer” Lean. Forskellen kan være hvilke værktøjer man tager i anvendelse. Man kan godt udpege det vigtigste Lean-værktøj til de tre, men typisk tager man flere i anvendelse. Derfor ender man måske alligevel med at anvende de samme 3-4 værktøjer. Men for at illustrere forskellen giver jeg her et bud på de vigtigste værktøjer til de enkelte typer:

  • I proces-industri er høj udnyttelsesgrad af maskiner et krav, idet hele linien står stille hvis blot én maskine fejler. Derfor er OEE-måling vigtigt i proces-industrier.
    I uafhængige processer vil 5S være et godt værktøj til optimering. Her drejer det sig om at få orden og ryddelighed på den enkelte arbejdsplads, så værktøjer og emner er korrekt placeret og så arbejdspladsen kun indeholder værktøjer og emner der er i brug.
  • I Lean Manufacturing er systematisk forebyggende vedligehold meget vigtigt. For at få maskinerne til at fremstille ens gode emner og køre så meget (læs stabilt) som muligt, skal de løbende og systematisk vedligeholdes.
  • I Lean Assembly vil 5S igen være det vigtigste værktøj. Men hvis der er tale om flere samle-processer, vil flow være det vigtigste.

Hvorfor kun “Lean Produktion” på dansk?

På dansk bruger man faktisk kun “Lean Produktion” om Lean i produktionsvirksomheder. Dog finder man ofte de engelske udtryk anvendt på dansk. Faktisk ser man aldrig udtryk som “Lean-Montage” og “Lean-Fremstilling” anvendt på dansk.

Stadigvæk forvirret?

Ja, det kan være svært at se, hvorfor man bruger tre forskellige udtryk på engelsk. Så lad os bare holdes os til…


Dansk Lean Forum:
Fuld effekt af Lean?
Målstyring, fra hamster- til forbedringshjul, stærk problemløsning…

Vi har hjulpet Toyota – mød Flexkom >


“Lean Produktion”

Dansk Lean Forum

Af Mikkel Smith, Flexkom
Flexkom – Lean kurser, Lean værktøjer, Lean konsulenthjælp >


Dansk Lean Forum:
Hvor langt er I med Lean fra 0-100%?

Få svaret på 9 spørgsmål >


Dette indlæg har 0 kommentarer

Skriv gerne en kommentar!

Back To Top