skip to Main Content
Dansk Lean Forum
Senest opdateret 17. august 2023

Typisk vedligeholdere er brandmænd!

Mange – desværre rigtig mange – vedligeholdsafdelinger i danske produktionsvirksomheder består af “brandmænd”. Brandmænd fordi de sidder og venter på en “brand” i en maskine. Så kan de komme løbende med alt deres udstyr, slukke branden og være helte!

Jeg kalder denne type vedligeholdere for “Vedligeholdelseskonger”! Det meste af tiden med benene oppe eller på internettet – og når de så arbejder – så er de helte!!!

Jeg har samtidig ofte oplevet, hvordan disse helte betragtes af den øvrige produktion. Mange tænker ofte – hvorfor skal de sidde der og slappe af, når vi andre skal knokle? Ofte er begge parter endda på en samlet produktivitetsbelønning.
Nå, det var vist lidt en skæv intro på indlægget…men jeg kunne altså ikke lade være :-)


Dansk Lean Forum:
Certificeret Lean Green eller Black Belt?

Alle bælteniveauer – som selvstudie eller fremmøde >Dansk Lean Forum:
Mød os på HI Messen 2023

Besøg os på stand M9532 (eller book møde på forhånd) >vedligehold-brandslukning
Reaktiv vedligehold…brandslukning!

5 former for vedligehold

Overordnet findes der 5 former for vedligehold:

 • Nedbrudsbaseret vedligehold (breakdown maintenance):
  • Nogle gange er forebyggende for dyrt eller tidskrævende til, at det kan betale sig. Her kan nedbrudsbaseret vedligehold være den rette strategi. Det lavpraktiske eksempel er, at vi ikke skifter lyskilder i en produktionshal forebyggende. De bliver skiftet, når de springer.
 • Korrigerende vedligehold (corrective maintenance):
  • Her opdages en fejl af en operatør eller tekniker – som så retter fejlen før der opstår et maskinstop.
 • Forebyggende vedligehold (Preventive Maintenence):
  • Her udføres planlagt vedligehold for at undgå maskinstop. Ofte er forebyggende vedligehold baseret på en fast frekvens – kalenderbaseret. Eks. at smøring af maskinen foretages hver måned.
  • Forebyggende vedligehold kan foretages af enten operatører eller teknikere. Der er pt. en tendens mod mere operatørstyret vedligehold >
  • Forebyggende vedligehold kan også være maskinbaseret (antal slag/kørsler, antal timer osv.). Læs om “intelligent forebyggende vedligehold” baseret på maskindata >
 • Tilstandsbaseret vedligehold (Condition Based Maintenance):
  • Tilstandsbaseret vedligehold er også baseret på maskindata. Men her reagerer man på “indikationer” – dvs. vibrationer, temperaturer, lyde/støj osv.
 • Prædiktivt vedligehold (Predictive Maintenance):
  • Prædiktiv vedligehold er baseret på data fra maskinen. Eks. ved at man ved tilsyn/eftersyn noterer nogle data, som i et system omsættes til trend og dermed “beregner” behovet for vedligehold.

I en produktion vil man ofte anvende et mix af ovenstående metoder.

Fordele ved forebyggende vedligehold?

Når en maskine – endnu værre en flaskehals – stopper pga. et nedbræk, er det meget dyrt. Hvis der er tale om en flaskehals, er der ikke blot tale om at én maskine taber kapacitet – hele produktionen taber kapacitet!

Forebyggende vedligehold går ud på, at man, ud fra erfaring med den enkelte maskine, udarbejder en plan for vedligehold. Altså sætter frekvens på hvordan og hvornår, der skal udføres vedligehold på den enkelte maskine.


Dansk Lean Forum:
Fuld effekt af Lean?
Målstyring, fra hamster- til forbedringshjul, stærk problemløsning…

Vi har hjulpet Toyota – mød Flexkom >


Typiske produktionsvirksomheder har en udnyttelsesgrad på maskiner omkring de 50%. Det virker måske lavt, men erfaring viser, at det ofte er tilfældet. Godt nok knokler medarbejderne, men tiden går eksempelvis med at hente varer, omstillinger mellem ordrer, omkørsler og sortering – og med nedbræk. Udnyttelsesgrad på en maskine måles med en OEE-måling (Overall Equipment Efficiency).

Erfaring viser, at ikke-planlagt nedbræk eller vedligehold udgør op til 20% af OEE-tabet på en maskine. Hvis der er tale om en flaskehals, vil en reduktion af dette tab til eks. 10% være ensbetydende med en stigning i den samlede kapacitet på 10%!

Tab på en ikke-flaskehals kan også være dyrt. Pludselig står en medarbejder uden noget at lave og skal sættes til noget andet, mens en vedligeholder graver sig ned i problemet.

Hvad er forebyggende vedligehold?

Mange virksomheder har i dag investeret mange penge i et IT-system til at systematisere forebyggende vedligehold. Disse systemer indeholder log-bøger, vedligeholdelsesplaner og pop-up beskeder når vedligehold skal udføres. Derudover har flere af systemerne mere avancerede tilvalg (eks. automatisk indkøb af sliddele).

Det er ikke vigtigt, om man har et stort dyrt IT-system. Forebyggende vedligehold starter med holdninger!!! Virksomhedens vedligeholdere skal ikke se sig selv som brandmænd, men som en del af en serviceorganisation, hvis opgave er, at få maskinerne til at køre så meget og så godt som muligt!!!

Eksempler på forebyggende vedligehold (vedligeholdelsesstrategi):

 • At man har taget aktiv stilling til vedligehold af alle maskiner i en produktion. Det kan endda være, at man har besluttet ikke at vedligeholde nogle af maskinerne. Hvis de ikke er flaskehalse og er lette at vedligeholde, kan det godt være en god beslutning at lade disse maskiner køre til de stopper næste gang – og så vedligeholde. Mens driften står på, skal man selvfølgelig sikre sig, at maskinerne holder sig inden for tolerancer.
 • At man har lavet en plan for vedligehold af alle vigtige maskiner. Planen skal indeholde en frekvens for vedligehold, en plan for hvad der skal gøres ved hvert vedligehold og en logbog til hvert vedligehold.
 • At man har lavet to enheder af noget meget avanceret/tidskrævende udstyr i en maskine. De er lavet som moduler, så de kan skiftes ud på få minutter. På den måde kan vedligeholdet udføres eks. i en pause, og efterfølgende kan vedligeholdelsesafdelingen udføre vedligehold, mens der ikke er andet at lave. Samtidig er der lavet en plan for, hvornår modulerne skal skiftes og den brugte vedligeholdes.
 • At en vedligeholder ikke sætter sig ned og venter når alt kører. I stedet skal vedkommende bruge tiden på at konkludere på vedligeholdelses-logbøger, følge op på forbedringer/vedligehold eller spørge maskin-operatører om alt er i orden eller om de har forslag til forbedringer!

Der findes desværre ikke en facitliste for “systematisk forebyggende vedligehold”, men ovenstående giver et praj om retningen. Der findes en del dansk litteratur om vedligehold.

Eksempel på en simpel vedligeholdelsestavle:

vedligehold-forebyggende-tpm
Forebyggende vedligeholdelsestavle (TPM)

Intelligent forebyggende vedligehold

Vi har skrevet et indlæg om intelligent forebyggende vedligehold – hvor vi kører efter maskindata – ikke kun kalender >

Forebyggende vedligehold er vigtigt for at få flow

Faktisk bliver forebyggende vedligehold vigtigere når en virksomhed kører Lean og flow. Før Lean kunne man godt tåle et mindre stop pga. solide buffer-lagre mellem maskiner. Med små seriestørrelser og minimale lagre, vil selv et kort stop koste kapacitet på alle maskiner i et flow.
Derfor er det meget vigtigt konstant at måle maskinernes OEE når man kører Lean. Udnyttelsesgraden skal være høj – og stabil!

vedligehold-forebyggende
Et eksempel på forebyggende vedligehold… :-)

Hvad er TPM?

Nogle vil nok spørge sig selv hvad “TPM” så er. TPM er en forkortelse for ”Total Produktive Maintenance” og stammer som Lean fra den japanske bilindustri. TPM er også systematisk forebyggende vedligehold.
Specielt Toyota arbejder selv i dag med filosofien om, at hvis man skal kunne planlægge en produktion og levere til tiden i rette kvalitet, så skal produktionsudstyret være stabilt. Når maskinerne kører perfekt, er det muligt at producere til tiden, med små lagre og med høj udnyttelse af maskiner og mennesker.

Resultater med systematisk forebyggende vedligehold

Der skabes mange synlige resultater med systematisk forebyggende vedligehold. Bl.a.:

 • Produktivitet – hæves med op til 30%
 • Reduktion af brok og tid brugt på omkørsler
 • Stabile processer (hvor mange kender ikke situationen, hvor en test fejler – og så kører man blot emnet igennem testen igen – og nu er den ok!?)
 • Reducerede vedligeholdelsesomkostninger
 • Reduktion af spildtid – ventetid
 • Reduceret tid til omplanlægning – ved nedbræk
 • Reduceret lager pga. mindre usikkerhed
 • Højere kapacitet og produktivitet
 • Bedre leveringsevne til kunder

Læs mere

Se alle indlæg om vedligehold på Dansk Lean Forum >

Dansk Lean Forum

Af Mikkel Smith, Flexkom
Flexkom – Lean kurser, Lean værktøjer, Lean konsulenthjælp >


Dansk Lean Forum:
Hvor langt er I med Lean fra 0-100%?

Få svaret på 9 spørgsmål >


Der er en kommentar til indlægget

 1. Jeg mener ikke blot at vedligehold er vigtigt ved Lean, det er simpelthen alfa og omega!
  Tror endnu ikke jeg har set et virkeligt vellykket Lean rejse der ikke er startet med stabile processer – eller har ramt en mur og ikke kunnet komme videre inden vedligeholds problematikken var løst.
  Om det så skal hedde TPM, RCM(Reliability Centered Maintenance), VDM(Value Driven Maintenance) eller noget helt fjerde er ikke det altafgørende – det vigtigste er helt klart som du også anfører at man har taget aktivt stilling og fundet ud af hvad der passer bedst til den enkelte situation og virksomhed.

Skriv gerne en kommentar!

Back To Top
%d bloggers like this: