skip to Main Content
Dansk Lean Forum
Senest opdateret 11. februar 2022

Opdateret indlæg

Vi har skrevet et nyt indlæg om de typiske fejl ved implementering af Lean:

Top 27 “fejl” i en Lean implementering – har I undgået dem alle?

Kritiske faktorer ved implementering af Lean

Der findes en række kritiske succesfaktorer ved implementering af Lean:

 • Strategisk begrundet Lean – defineret af topledelsen – herunder et klart formål og klar strategi
 • Målnedbrydning så alle i organisationen kan sig selv i Lean
 • God Lean ledelse (loyal, rollemodel, anerkendelse, konsekvens, forandringsledelse mm.)
 • De rigtige og nødvendige ressourcer – tilpasset strategien
 • Værktøjer og metoder der giver mening – understøtter strategien
 • Den rigtige træning og uddannelse
 • Den rette tidshorisont

Faldgruber ved implementering af Lean

På samme måde kan vi tale om faldgruber ved implementering af Lean. Man tager blot ovenstående med omvendt fortegn…


Dansk Lean Forum:
Certificeret Lean Green eller Black Belt?

Alle bælteniveauer – som selvstudie eller fremmøde >


 • Uden en dedikeret og målrettet ledelse vil Lean aldrig blive en succes. Hvis ledelsens fokus forsvinder, vil det gøre arbejdet umuligt for de ansvarlige forandringsagenter i organisationen. Ledensen må aldrig fjerne fokus fra implementeringen af Lean, hvis det skal blive en succes. Vælger en ledelse at implementere Lean – er det en permanent forandring. Ledelsen må godt starte nye projekter når Lean er forankret, men de skal alle ske på Lean-platformen i organisationen.
 • Uden et klart formål og en klar strategi bliver et forandringsprojekt aldrig til en succes. Her taler vi om strategi (top/down), ressourcer, tid mm. Strategien skal efterfølgende nedbrydes til indsatser og mål – som gerne må kobles på Kaizen forbedringstavler.
 • Uden de rigtige og nødvendige ressourcer kan der ikke skabes de nødvendige forandringer og Lean vil stille dø.
 • Som ethvert andet forandringsprojekt handler Lean om god forandringsledelse. Mange organisationer har stor gavn af et Lean ledelseskodeks.
 • Det er vigtigt at værktøjerne og metoderne der implementeres giver mening. De skal give mening for organisationen og den enkelte medarbejder. Organisationen skal være i stand til at føre værktøjer og metoder videre. Hvis de ansvarlige for forandringen blot kan nå at implementere (set fra deres synspunkt) vil alting dø straks de forlader området. “Give mening” handler også om, at vælge få, men rigtige værktøjer. Få værktøjer der giver resultater, frem for mange værktøjer der løber ud i ingenting er langt at foretrække.
 • Uden den rette tid og de rigtige kompetencer til at give den rigtige træning og uddannelse. Se ovenstående punkt. Mange sender én eller flere ledere og medarbejdere på et Lean kursus.
 • Uden den rette tidshorisont. Dette fører tilbage til ledelsen og strategien.
lean-strategi
Lean uden en klar strategi

Dansk Lean Forum

Af Mikkel Smith, Flexkom


Dansk Lean Forum:
Hvor langt er I med Lean fra 0-100%?

Få svaret på 9 spørgsmål >


Dette indlæg har 0 kommentarer

Skriv gerne en kommentar!

Back To Top