skip to Main Content
Dansk Lean Forum
Senest opdateret 5. december 2023

Bucket Brigade – selvbalancerende flow i en produktion, på et lager osv.

Bucket Brigade i Lean er et simpelt udjævningsprincip eksempelvis til en montagelinje.

Se to eksempler på anvendelse af Bucket Brigade nedenfor.

Hvad er Bucket Brigade?

En typisk udfordring på en pakkelinje, et montagebånd ol. er, at vi har opdelt linjen, så der er afgrænsede ansvarsområder. Prisen for dette er, at nogle til tider venter (fordi procestider kan variere).


Dansk Lean Forum:
Certificeret Lean Green eller Black Belt?

Alle bælteniveauer – som selvstudie eller fremmøde >


Bucket Brigade er et selvregulerende udjævningsprincip, så alle arbejder konstant hele tiden.

Desuden gør det linjen fleksibel, idet den kan køre med alt fra 1 til X medarbejdere. På den måde kan den også håndtere sygdom, kurser, varierende mødetider osv.

Se videoer om “Bucket Brigade” – og 2 eksempler fra danske virksomheder nedenfor

Simulering af Bucket Brigade:

Et praktisk eksempel fra en Subway restaurant:


Dansk Lean Forum:
Fuld effekt af Lean?
Målstyring, fra hamster- til forbedringshjul, stærk problemløsning…

Vi har hjulpet Toyota – mød Flexkom >


#1: Eksempel på Bucket Brigade

Jeg arbejdede for nogle år siden på at Lean’e en montagelinje med 6 arbejdsstationer. Udfordringerne var eksempelvis:

 • Medarbejderne havde varierende møde- og gåtider.
 • Medarbejderne havde forskellige procestider – nogle var bedre til nogle processer end andre. Også når vi fik nye medarbejdere. Hvis medarbejderne stod stille ved den samme arbejdsplads, så var der ofte ventetid for nogle – og stress for andre. Hvis medarbejderne fulgte deres eget emne fra plads 1 til 6, så måtte nogle også vente på andre – og de andre fik stress.
 • Medarbejderne var trætte af, at der var stor afhængighed. Det følte sig pressede af, at de “skulle tisse i takt”. For ellers gik linjen i stå. Alle forstyrrelser gav stop.
 • Vi havde varierende produktionsvolumen per dag.
 • Produkterne varierede i procestider. Dvs. at flaskehalsen flyttede sig.

Kender du ovenstående problemstillinger fra en montagelinje? Jeg tror, at de er meget typiske.
Bucket Brigade var løsningen for os.
Bucket Brigade Lean

Vi løste opgaven med Bucket Brigade:

 • Når den første montør mødte på arbejde, så gik vedkommende bare i gang ved arbejdsplads 1. Stille og roligt arbejdede vedkommende sig frem igennem processen.
 • Så mødte nr. 2. Vedkommende gjorde det samme.
 • Når nr. 1 blev færdig med sit emne, så gik vedkommende tilbage og overtog emnet fra nr. 2. Uanset hvor vedkommende var kommet til. Nr. 2 gik nu tilbage og startede forfra.
 • Når nr. 3 mødte, så kunne vedkommende starte ved plads 1 eller overtage fra medarbejder nr. 1.
 • Osv.

Bucket Brigade er hentet fra opstillingen til transport af spande. Man overtager fra hinanden. Det samme gør man i cellen. Det betyder, at man kan køre med 1 og op til 4-5 medarbejdere på det samme linje. De udjævner “automatisk” ved, at de overtager fra den forrige. Uanset hvor langt vedkommende er nået. Hvis man når op på fuld besætning – 6 mand på 6 pladser. Så er man låst igen. Og kan ikke udnytte Bucket Brigade.

#2: Eksempel med Bucket Brigade

Situation:

 • Der er tale om en “montagelinje” med meget store emner (emnerne flyttes enkeltvis med en el-stabler)
 • Montagetid cirka 1 skift (de kører kun 1 skift)
 • Der er cirka 15 stationer med 2-3 medarbejdere per station
 • Der er variation i procestiderne på hver station – kan skyldes problemer ved montage, sygdom, varians i kompleksitet (afhængig af slutprodukt) mm.
 • Denne variation er et problem, da man gerne skal “takte” samtidigt – alle emner flyttes
 • Medarbejderne er oplært i egne opgave og enkelt andre opgaver

Løsning med Bucket Brigade:

 • Det nødvendige antal medarbejdere trænes i den foregående proces, egen proces og den efterfølgende proces
  • Alle skal ikke nødvendigvis kunne både egen, foregående og efterfølgende proces – det skal styres via struktureret kompetencestyring
  • I nogle teams kan det være, at kun én af dem skal kunne andre processer – og i andre teams skal de måske alle 3 kunne de omkringliggende processer.
 • Daglige møder – lignende “Daily Huddle” – med daglige justeringer af takt-tidspunkt, materialemangel, sygdom, kompetencestyring osv.
 • Der planlægges dagligt med et givent flyttetidspunkt – hvor alle emner flyttes (vises på skærme i produktionen)
 • Ved flytning registrerer alle hold hvor langt de er med processen
  • Eks. 90% (ikke helt færdig), 100% (færdig), 110% (er gået i gang med det næste “emne” (mens emnet var på den foregående arbejdsplads) eller hjalp den foregående proces færdig med deres opgave)
  • Denne registrering skal løbende anvendes til at udjævne arbejdsbelastningen.
 • Ved flytning skal medarbejderne være fleksible – og flytte med (hvis de ikke er færdige), flytte frem (frem de bliver før færdig), måske hjælpe den foregående proces med at få afsluttet osv.
 • Skulle et hold komme langt bagud, så flyttes en medarbejder fra en anden plads (der er foran tiden)

Læs mere

Dansk Lean Forum

Af Mikkel Smith, Flexkom


Dansk Lean Forum:
Hvor langt er I med Lean fra 0-100%?

Få svaret på 9 spørgsmål >


Dette indlæg har 0 kommentarer

Skriv gerne en kommentar!

Back To Top