skip to Main Content
Dansk Lean Forum
Senest opdateret 30. marts 2023

Bud på en struktur, hvor man arbejder løbende med implementering og fastholdelse af 5S

Overordnet ser vi 5S implementeret på 2 måder:

 • 1-2 dages nedslag (ofte gennemført som AMU-kursus i produktionen)
 • En løbende kontinuerlig proces (inspireret af Kaizen-tankegangen i Lean)

Nedenfor et bud på en løbende 5S-proces til både produktion/lager og kontor.

Vi anbefaler 5S som en løbende proces

Vi er stor fortaler for den løbende proces – fordi:


Dansk Lean Forum:
Certificeret Lean Green eller Black Belt?

Alle bælteniveauer – som selvstudie eller fremmøde >


 • Nedslaget ender ofte i oprydning på kontorer og/eller i produktionen – uden reelt at handle om 5S
 • Mange gange ender det med, at man lige så godt kan planlægge et nyt nedslag om 6 måneder (ingen vedvarende effekt)
 • En løbende proces kan integreres med daglig drift – hvor 5S-opgaverne kan flettes ind imellem opgaver og ordrer
 • En løbende proces er ofte også mere spiselig for de “naturlige rodehoveder” – der er tid til, at alle mentalt kan være med
 • I denne proces får vi involveret og inddraget flere i processen – mere et fælles ansvar
 • Det fratager dog ikke det endegyldige ansvar fra lederen – de SKAL være rollemodel, de skal anerkende og de SKAL udvise konsekvens når nødvendigt (læs mere om “syretesten for ledere“)

Læs et bud på en “løbende 5S-proces” nedenfor

Først lidt “reklame” for andre indlæg om 5S – derefter kommer et bud på en løbende 5S-proces.

Video: Hvad er 5S?

Vi har lavet to videoer om “Hvad er 5S?” – hhv. målrettet 5S i Lean Produktion og 5S i Lean Administration >

Hvad er 5S?

Se video: Hvad er 5S? >

Introduktion til 5S

Effekt med 5S – hold fokus på formålet

Mange gange ender 5S som et ordensprojekt. Men vi skal holde fokus på, at 5S faktisk kan skabe markante resultater.


Dansk Lean Forum:
Fuld effekt af Lean?
Målstyring, fra hamster- til forbedringshjul, stærk problemløsning…

Vi har hjulpet Toyota – mød Flexkom >


De mulige gevinster/effekter af 5S er mange:

 • Fra kundernes synspunkt:
  • Virker mere professionelt – der er styr på tingene
  • På sigt potentielt reducerede omkostninger, som kan komme kunderne til gode
 • Fra virksomhedens synspunkt:
  • Reduceret spildtid (eks. søgetid efter filer, viden, værktøj, materialer osv.) og dermed forøget produktivitet
  • Reducerede omkostninger (mindre indkøb fordi værktøj bliver væk, ikke unødvendige kopier af værktøj, måske færre biler (fælles), færre kørte kilometer (brændstof) m.fl.)
  • Forbedret kvalitet – rette viden og rette værktøj til rette opgaver
  • Reduceret personafhængighed (viden om placering af filer, værktøjer og materialer er ikke kun i ét hoved)
 • Fra medarbejdernes synspunkt:
  • Forbedret trivsel og færre frustrationer – ikke irritation over, at ”kollegerne ikke kan finde ud af at lægge ting/filer på plads”, mindre søgetid, mindre oprydning
  • Bedre ergonomi – potentielt bedre løft ved rette placering af værktøj og materialer
  • Bedre sikkerhed – eks. at gulvet er ryddet (frie gangarealer)

Bud på en 5S-proces

Først vores bud på en løbende proces – læs mere om forberedelse til processen derefter:

 • Inputs/ideer til 5S-processen afleveres løbende på post-its fra alle
 • Møde én gang per uge – max. 10-15 min. – alle deltager (også leder deltager hver gang)
 • Proces gerne opdelt i afdelinger – dog uden at hindre, at nogle opgaver kan foregå på tværs
 • Overblikket er på en 5S-tavle (se nedenfor)

Et bud på en dagsorden for de ugentlige møder:

 • Opfølgning på igangværende 5S-opgaver (blive eller flytte til opfølgning)
 • Evt. flytte ét eller flere forslag til opgaver (efter om der er plads på tavlen) – udpeg ansvarlig, ressourcer, definer fremdrift til næste møde og sæt en realistisk deadline
 • Hurtig gennemgang og opfølgning på “afsluttede opgaver”, som endnu ikke er flyttet til “succeser” – når der er kvitteret 4 gange i træk (alt man evner at overholde) – så flyttes den til “succes”-tavlen
 • Alle møder afsluttes med et lille “5S-audit”
  • Det sker ved at tage en tilfældig allerede gennemført 5S-opgave fra “succes”-tavlen – og stille 4 spørgsmål (præget af nysgerrighed og åbenhed) hertil (evt. gå til pladsen – hvis muligt):
   – Er der aftalt gode og naturlige faste pladser?
   – Overholder alle aftalen?
   – Kan man spotte en afgivelse? At noget ikke er, som det skal være…
   – Er der forbedringsmuligheder (hænges på 5S-tavlen under “inputs”)?

Regler for møderne og processen:

 • Stående møder tæt på tavlen
 • Skiftes til at lede møder – så vi ikke bliver personafhængige (folk skal dog ikke tvinges)
 • Ingen opgaver må have en varighed på over eks. 15 min. – ellers skal opgaven skæres i mindre bidder
 • Alle opgaver skal have min. 2 deltagere (for at dele ansvar for løsning)
 • Det er helt ok, hvis man ikke har nået en deadline – bare man har en god undskyldning :-)
 • Folk må gerne melde sig til opgaver, men vi skal undgå, at det altid er “ordensmenneskerne” som tager opgaverne – for at undgå, at løsninger bliver “tossede” (for meget orden) ifølge “rodehovederne” – de bedste opgaveteams indeholder begge profiler
 • Har man ikke meldt sig til en opgave, så kan man ikke brokke sig over løsningen…
 • Undgå “ønskebrønden” (nyt værktøj, nyt…) – vi laver 5S FØR vi køber
 • Vi prioriterer forslag med høj effekt ift. indsats højest!
 • Undgå problemløsning – det skal de personer, som har fået ansvar/ressource-roller
 • M.fl.

5S-procestavlen

Et forslag til en 5S-procestavle med plads til max. 4 opgaver:

Skitse af et bud på en 5S-procestavle

Mere om tavlen:

 • Inputs og ideer:
  • Her hænger man løbende forslag og ideer på en post-it
  • Husk at skrive navn og dato på
 • 5S-opgaver:
  • Her er de igangværende opgaver
  • Husk at begrænse til få opgaver – afhængig af ressourcerne
  • Typisk et sted imellem 1-4 opgaver
  • Til hver opgave er der følgende kolonner:
   • Opgavetekst (kort)
   • Ansvar (én person)
   • Ressourcer (dem der skal hjælpe – én eller flere personer)
 • Afsluttede opgaver til opfølgning:
  • Her hænger alle opgaver der er gennemført, men vi følger lige op nogle gange for at sikre, at vi evner at holde fast (som i PDCA-forbedringshjulet)
  • Her er 4 felter – 1, 2, 3 og 4 uger
  • For hver uge vi kan kvittere for, at vi holder fast, der flytter vi den til næste felt – og efter 4 uger, så flytter vi den til succes-tavlen
 • Succeser:
  • Når der hænger for mange på succestavlen – så nyd det!

Forberedelse af proces

Punkter til forberedelse inden opstart:

 • Ledelsen skal først og fremmest være klar på de 3 punkter nævnt tidligere – være rollemodel, anerkende og udvise konsekvens
 • Forbered en god elevatortale – salgstale for 5S – det er ikke kun “oprydning, orden og produktivitet” – det motiverer ikke alle – kig gerne i de “mulige resultater” ovenfor
 • Vær enige om områderne, hvor der skal arbejdes med 5S – ex. om ikke kontorerne også skal være med
 • Giv en intro til 5S fra starten og fortæl om processen:
  • Hvad er 5S?
  • Hvad er 5S for vores organisation?
  • Hvad er formålet?
  • Hvad er vores “niveau”?
   • Lav evt. en 5S-standard/aftale for hhv. kontor og produktion (se mere i dette indlæg om 5S)
   • Eks. opmærkning af værktøjer/materialer, hvordan mærke på reoler, gulv osv.
    Tager vi billeder? Anbefales ikke…
    Evt. dele dette punkt op i administration og produktion/lager
    Husk at sætte niveauet “fornuftigt” – alle synes det er sjovt
  • Proces – vi vil lave 5S i små bidder – omkring vores daglige opgaver
   • Vis tavlen og fortæl om reglerne
  • Lav den første brainstorm – og sæt de første opgaver i gang

Yderligere tips til succes

Et par yderligere tips:

 • Start helst med fælles arealer/maskiner/lager/filer/viden – så ingen føler, at man går efter dem personligt
 • Husk hele organisationen – også administrationen (mails, fælles filer, fælles reoler/viden osv.)
 • Hvis en opgave hænger længe på tavlen, så husk at spørge om den er for stor, om den skal skæres i mindre bidder, om man ønsker hjælp/sparring eller savner ideer til løsninger osv.

Spørgsmål og billeder

Hvor går grænsen for opmærkning – skal alt mærkes op? Også kaffekoppen?

5S-Kaffekop

Har du behov for alle de gaffelnøgler?

5S glansbillede

Er denne leder en god rollemodel for 5S i produktionen?

Eksempel på et skrivebord hvor viden er svært tilgængelig :-)

Dansk Lean Forum

Af Mikkel Smith, Flexkom


Dansk Lean Forum:
Hvor langt er I med Lean fra 0-100%?

Få svaret på 9 spørgsmål >


Dette indlæg har 0 kommentarer

Skriv gerne en kommentar!

Back To Top