skip to Main Content
Dansk Lean Forum
Senest opdateret 13. juni 2019

Virksomhed til cand. merc. speciale søges!

Søren og Lars har stillet følgende spørgsmål til Dansk Lean Forum:

Hej.

Vi er to Cand. Merc. Økonomistyring studerende fra Handelshøjskolen i Århus, som gerne vil skrive speciale om Lean.


Dansk Lean Forum:
Certificeret Lean Green eller Black Belt?

Alle bælteniveauer – som selvstudie eller fremmøde >


I den forbindelse søger vi en virksomhed som enten er godt i gang med Lean eller måske går med tanker omkring at implementere Lean, og i begge tilfælde har en række problemstillinger som de gerne vil have behandlet. Vi kan kontaktes på oplysningerne nederst i mailen.

Derudover har vi selv diskuteret en række spændende problemstillinger/hypoteser som vi gerne vil have nogen kommentarer på, eller alternativt høre om der er nogen der har nogle aktuelle problemstillinger vedrørende Lean som man måske kunne behandle i et speciale.

• Indenfor økonomisk teori antager man at skal være økonomisk rationalitet bag implementering af nye koncepter og er det i den forbindelse for ”tyndt” at antage, at man ved at fjerne spild, som er et af formålene med Lean, automatisk opnår et forbedret resultat på bundlinjen?

• Er det problematisk, at de i en del af Lean-litteraturen ikke forholder sig til, at der bør laves en cost/benefit analyse før man vælger at implementere Lean, men antager i det blinde, at Lean giver et forbedret økonomisk resultat?


Dansk Lean Forum:
Fuld effekt af Lean?
Målstyring, fra hamster- til forbedringshjul, stærk problemløsning…

Vi har hjulpet Toyota – mød Flexkom >


• Hvordan fungere Lean i recession? Nu hvor Toyota for første gang er kommet ud med et underskud siden anden verdenskrig, kan man stille spørgsmålstegn ved Lean i forbindelse med recession. Så er Lean det bedste redskab i recession eller skal man evt. producere med mere spild (overproduktion), grundet ønske om fastholdelse af medarbejdere m.m.?

• Er der en ”mætningsgrænse” for Lean, altså kan en virksomhed få for meget Lean, da der ved en lang række andre koncepter er der en faldende effekt over tid?

Med venlig hilsen

Søren og Lars

Kontakt: warberg_78@hotmail.com
Tlf.: 21 60 32 34

Kan du hjælpe?

Hvis du kan hjælpe Søren og Lars så skriv endelig en kommentar til dette indlæg – klik på “Kommentarer/Comments” under dette indlæg – eller kontakt dem direkte.


Dansk Lean Forum:
Hvor langt er I med Lean fra 0-100%?

Få svaret på 9 spørgsmål >


Der er en kommentar til indlægget

 1. Hej Søren og Lars!

  Jeg kan desværre ikke hjælpe Jer videre mht. at finde en virksomhed, men måske hjælpe Jer lidt på vej mht. spørgsmålene.
  Effekt på bundlinien er en afledt konskevens af det at fjerne spild. Ofte er der stor forskel på den tid et produkt eller en service er “i produktionen” og den tid hvor man faktisk laver noget værdiskabende ved produktet/service. Spørgsmålet er så; hvad forhindrer dig i at have værdiskabende tid = lead time? Muda, spild. Så du skaber altså bedre flow (og dermed cash-flow), større kapacitet, bedre produktivitet og kvalitet osv. hvis du fokuserer på at fjerne spild og at kunne levere 100% til kunden. Alt dette har en afsmittende effekt på din bundlinie.

  Jeg ved at det kan være svært, ikke kun at anskue LEAN som et værktøj til rationalisering. Men tænk på Toyotas motto: “We do not just build cars, we build people”
  Hvis du virkelig vil LEAN – så er det en kultur-ændring du går efter – og en meget langsigtet strategi! Derfor springer noget af litteraturen givetvis over cost-benefit analyserne.
  Men jo, når du starter en proces op, vil du vurdere hvad der ligger i casen og hvad der skal bruges af mandskabstimer på at gennemføre processen. Og husk så at savings år 1 kommer igen næste år… Så ofte er investeringen minimal i forhold til savings.

  Behovet for og anvendeligheden af LEAN er lige stor uanset om konjukturerne peger op eller ned. Kan naturligvis kun gætte på hvad der ligger til grund for Toyotas underskud, men gætter på at de – lige som resten af verden – ikke så at det hele ville vende så dramatisk på få måneder i løbet af 2008. Men igen, Toyota ser TPS som deres langsigtede strategi og arbejder til stadighed på at forbedre sig. Når Toyota har haft stille perioder har de brugt den overskydende kapacitet – i form af mennesker – til at uddanne medarbejderne i at kunne lave forbedringer. Det gør dem klar til næste gang der bliver travlt i butikken. Men denne gang er det øjensynligt ikke muligt…
  Virksomheder der, i øjeblikket afskediger medarbejdere kan sagtens have udbytte af LEAN. Husk på at når medarbejdere forlader jobbet – er der stadig opgaver der skal løses af dem der er tilbage. Uanset at ordremængden falder. Her kan LEAN virke som løftestang til organisere opgaverne og fjerne spild så man virkelig fokuserer på det værdiskabende.

  Jeg tror ikke der er nogen mætningsgrænse for LEAN. Du skal bare finde ud af hvad næste skridt i din LEAN rejse er. Du kan sagtens blive ved med at lave VSM og flowdiagrammer i de samme områder. Men hvis du virkelig vil ud over isen, skal du ud over rationaliseringsstadiet – indse at LEAN er mere end blot en stor værktøjskasse. Det er faktisk en ny måde at anskue dine medarbejdere, din virksomhed og dine processer på. Ja, og så skal du naturligvis have kunden i fokus hele tiden.

Skriv gerne en kommentar!

Back To Top
%d bloggers like this: