skip to Main Content
Dansk Lean Forum
Senest opdateret 13. juni 2019

Strategiarbejde i små og mellemstore virksomheder

Mange små og mellemstore virksomheder afsætter desværre ikke meget tid til strategiarbejde. Årsagerne kan være mange, men to gode bud er, at der dels mangler tid i dagligdagen (driften har højere prioritet) og at strategiarbejde ofte betragtes som noget tungt og langhåret arbejde.
Desværre kan det have store konsekvenser for en virksomheder, hvis en overordnet strategi ikke er fastlagt – og kendt af medarbejderne.
“Hvis et tankskib ligger ud for en stor havn og alle kajerne beder skibet sejle til netop deres kaj – hvor langt kommer skibet så? Nej – ingen steder. Årsag: Der er ikke et klart mål og en klar retning for skibet.”.
Måske et overdrevet eksempel, for selvfølgelig bevæger virksomheder, uden en klar beskrevet strategi, sig i – op til flere – retninger.

Konsekvens af manglende strategi – eller en strategi som ikke er kendt af organisationen!

Konsekvenserne kan være mange af en manglende strategi. Bemærk – som overskriften antyder – at det næsten har samme konsekvens når en strategi ikke er implementeret i organisationen.

Nogle af konsekvenserne er:


Dansk Lean Forum:
Certificeret Lean Green eller Black Belt?

Alle bælteniveauer – som selvstudie eller fremmøde >


  • Beslutninger har ikke samme retning og trækker derfor virksomheden i forskellige retninger.
  • Beslutninger bliver sværere i virksomheden, fordi der ikke er en klar ledetråd for retningen.
  • Kunderne oplever tvetydige signaler.
  • Et manglende mål kan give frustrerede medarbejdere, som ikke kender virksomhedens fremtid.
  • Ressourcer anvendes forkert. Der er ikke en klar prioritering for hvad tid og ressourcer skal bruges på. Samtidig arbejdes der i forskellige retninger – og der skal anvendes ressourcer på at ændre nogle af beslutningerne.
  • Der reageres ikke på trusler (fra teknologier, markedsændringer eller konkurrenter) i tide.
  • Stærke sider udnyttes ikke optimalt.

Strategiarbejde behøver ikke være tungt

Som nævnt betragtes strategiarbejde ofte som en tung og sej proces. Det kan den også være! Men strategiarbejde kan også gøres let og dynamisk.

Flexkom har udviklet en struktureret workshop til arbejde med strategi i små og mellemstore virksomheder. Workshoppen gennemføres på én dag. Modellen er baseret på en workshop fordi det er vores erfaring, at ledergruppen i små og mellemstore virksomheder har den nødvendige viden til at træffe dette valg på én dag. Modellen er afprøvet med fremragende resultater!

Man kan selvfølgelig argumentere, at det ikke kan gøres på én dag. Nogle vil mene at der skal laves en marketingsundersøgelse for at kender markedets fremtidige udvikling, andre vil argumentere for en teknologiundersøgelse, for at se om markedet vil få nye teknologier osv. Vi vil give disse personer ret i, at disse undersøgelser vil forbedre grundlaget for en strategisk beslutning. Men vi vil dog stadig argumentere, at små og mellemstore virksomheder ikke har behovet for at foretage de detaljerede undersøgelser. Den nødvendige viden findes i ledergruppen + evt. øvrige fra organisationen.

Argumentet for en workshop ligger i, at hvis man foretog den tilsvarende analyse som interview af ledergruppen, vil der kommer flere modstridende indsatsområder kva ledernes forskellige interesseområder. I en workshop vil ledergruppen blive tvunget til fælles beslutninger.


Dansk Lean Forum:
Fuld effekt af Lean?
Målstyring, fra hamster- til forbedringshjul, stærk problemløsning…

Vi har hjulpet Toyota – mød Flexkom >


I dag er strategi kendt under overskrifter som “5 års plan” og store modeller til nedbrydning af strategiske målsætninger. I stedet bør strategi betragtes som noget dynamisk i bevægelse. Man kan godt have 5 års planer (vision), men den SKAL være til at ændre. Som minimum bør en langsigtet plan evalueres én gang om året. Retningen skal hele tiden tilpasses den nye viden i virksomheden og ændringer i omverden.

Implementering

Implementering af strategi hænger meget på ordet “kommunikation”. En strategi skal kommunikeres til hele organisationen. Ikke kun verbalt, men også skriftligt og i målsætninger. Målsætninger skal fastlægges til alle funktioner – ud fra den overordnede strategi. En oplagt proces til dette arbejde er, at ledergruppen fastlægger en strategi – som de enkelte funktioner så skal opstille målsætninger for at opnå. Dermed opnår man også et meget større ejerskab i organisationen.

Strategi og Lean

Når virksomheder beslutter at implementere Lean er en klar strategi nøgleordet. Med Lean kan man gå i flere retninger – og her er det vigtigt at der er en klar retning på arbejdet med Lean. Lean bør faktisk indgå i den nye strategi. Ikke mindst virksomhedens tolkning af “værdi for kunderne” bør fremgå tydeligt i strategien. Alle aktiviteter i virksomheden bør have fokus på “hvad der skaber værdi for kunderne”.

“Husk strategi – ellers kender dine medarbejdere og kolleger ikke retningen!”

Af Mikkel Smith
Flexkom


Dansk Lean Forum:
Hvor langt er I med Lean fra 0-100%?

Få svaret på 9 spørgsmål >


Dette indlæg har 0 kommentarer

Skriv gerne en kommentar!

Back To Top