skip to Main Content
Dansk Lean Forum
Senest opdateret 7. februar 2020

Trafikken i Danmark har et udpræget mangel på flow!

Ofte når jeg kører bil i DK, tænker jeg, på hvor lidt der tænkes i flow når veje, skilte, rundkørsler, lysreguleringer osv. anlægges. Hvis bare de folk i vejplanlægningen ville tænke på flow når de anlægger veje, ville vi godt nok kunne spare MANGE timer på vejene. Udover timerne kunne vi måske endda få færre uheld, mindre stress over andre trafikanter og spare naturen for en masse CO2-udledning.

Hvis vi henter lidt fra Lean-værktøjskassen, burde man tænke mere på…
– Flow
– Synlighed
– Enkelthed

Hvorfor skal vi have flow i trafikken:
– Tidsbesparende. Der spildes TIMEVIS på landevejene hver dag pga. mangel på flow.
– Mindre stress hos bilister!
– Mindre brændstofforbrug!


Dansk Lean Forum:
Certificeret Lean Green eller Black Belt?

Alle bælteniveauer – som selvstudie eller fremmøde >


Eksempler på mangel på flow

Nedenfor finder du 15 konkrete forslag/eksempler på, hvordan og hvor der kan skabes bedre flow i trafikken – til glæde for bilisterne, sikkerheden og miljøet!

Bedre opmærkning i rundkørsler – specielt når der er flere spor

Rundkørsler er en god måde at håndtere trafikken, men de bliver flaskehalse ved tæt trafik.
I rundkørsler sænkes farten og man holder aldrig for rødt foran et tomt kryds. Men rundkørsler har en vis kapacitet. I hvert fald de rundkørsler vi har i Danmark. De fleste rundkørsler i DK har kun ét spor. Derfor bliver de hurtigt til flaskehalse når folk skal til/fra arbejde. Nogle steder har man forsøgt sig med to spor i nogle rundkørsler, men vi må jo blot erkende at vi danskere er nogle fjolser til at køre i rundkørsler!!! Det hjælper dog heller ikke på det, at man eks. anlægger rundkørsler med to spor, men med kun ét spor i udkørselsbanerne! Samtidigt har man slet ingen mærkning på vejene i rundkørslerne. OK – vi har forsøgt med opmærkning til to spor. Men danskerne kan slet ikke håndtere det. Senest har man måtte ændre mærkningen i DK’s største rundkørsel imellem Vejle og Billund pga. bilisternes manglende evner i en to sporet rundkørsel. Jeg har kørt en del i England og der har man rundkørsler med op til 4 spor! Der er endda rundkørsler med lysreguleringer i!!! Du tænker nok…KAOS! Men nej – det virker! I England virker deres rundkørsler og folk kan finde ud af at køre i dem. Det hjælper også på det, at man mærker tydeligt op på vejen hvordan man skal flytte sig i rundkørslen afhængig af den udkørsel man ønsker at benytte.
Billeder fra en rundkørsel i England:

På vej ind i rundkørslen – ikke i tvivl om hvor du skal køre:

2009-04-07_171806_small

På vejen rundt – tydelig mærkning hvilket spor man skal køre i
2009-04-07_171815_small


Dansk Lean Forum:
Fuld effekt af Lean?
Målstyring, fra hamster- til forbedringshjul, stærk problemløsning…

Vi har hjulpet Toyota – mød Flexkom >


På vej ud – det virker!

Typisk situation fra engelsk rundkørsel – 3 spor og lysregulering:
2009-04-07_171300_small

Hvad med rundkørsler i rundkørsler! Det virker også i England. Ville holde mig langt væk hvis vi havde sådanne rundkørsler i DK!!!
England2003_0113

Fra ovenstående rundkørsel. Små rundkørsler i rundkørslen… Der findes flere af denne type rundkørsler i England.

Hurtigbaner i rundkørsler

Et andet sted man samtidigt kunne optimere rundkørsler i DK er med hurtigbaner. Det er lavet enkelte steder, men hvorfor skal folk IND i en rundkørsel, når de alligevel skal ud af den første vej til højre?

Til- og frakørsler på motorveje

Vores til- og frakørsler til motorveje er gammeldags. I USA (og mange steder i Europa – og enkelte i Danmark) har man længe tænkt på flow ved til- og frakørsler. Der laver man indfletninger i alle retninger. Se billede. Det koster lidt mere asfalt, men det virker. I DK sætter vi i stedet lysreguleringer op. Så alt skal stoppe og folk skal hænge i nødsporet for at undgå påkørsel bagfra! Der er lavet en smule i DK, men det burde være obligatorisk ved trafikknudepunkter! Vi kunne måske endda reducere antallet af “spøgelser” på motorvejene!
Traditionel motorvejskryds i USA. Konstant flow!
2004-09-19_0010Fedt billede. Vildt flow :-)

Sammenfletninger på motorveje

Et andet sted man mangler flow på motorvejene er ved sammenfletninger. Når to motorveje mødes i DK skal indfletning fra 4 til 3 spor ske på 100 meter og derefter fra 3 til 2 spor på de næste 100 meter. Vanvittigt og en god anledning til at skabe uheld og nedsat fart.

Drop udsigten og skab opmærksomhed

I trafikken skal man kigge på det man laver = vejen. Men når man eks. krydser Vejle Fjord broen har man tendens til lige at kigge og nyde udsigten. Undskyld, men vil man nyde udsigten må man af motorvejen. Folk sætter farten ned eller flavre imellem kørebanerne når de skal kigge. Sæt sider på broen så det giver tunnel-fornemmelse. Så kigger vi fremad og får afviklet trafikken!
Kommentar tilføjet i 2014: Nu er der kommet sider på Vejle Fjord broen! Det virker.

Pool-baner til fremme af samkørsler

Så snakker vi meget om at trafikmængden vokser og at folk er dårlige til at lave samkørsel. I USA har man lavet såkaldte “pool-lanes”. Man må kun køre i bestemte spor når man er min. 2 personer i bilen.
Det kunne man fint bruge i ét af de kommende 4 spor imellem Køge og København.
Se billede.

Fleksible retninger på de store motorveje

Et sted hvor vi slet ikke tænker i flow er igen på motorvejene. Om morgenen er der pres på ind mod København. Om aftenen modsat. Hvorfor har vi ikke 3 x 2 baner i stedet for 2 x 3 (snart 4) baner? Så ville vi have 2 baner i midten. De kunne være østgående om morgenen og vestgående om aftenen. Som man eks. gør ved Elb-tunellen i Hamborg.
Hvorfor overfører man ikke sådanne tanker til motorvejene? Nok noget med sikkerhed, svært, det plejer vi ikke at gøre…

Metoden med “fleksible autoværn” er blevet testet i forbindelse med vejarbejde med Køge Bugt i 2017. Her har det vist en markant effekt. Alligevel bygger man videre, så man få lige mange spor i begge retninger. Tænk at man ikke lærer af gode erfaringer… (henvisning til trafikministeren og vejdirektoratet!)
Her et foto fra en video om “mobile autoværn” fra Vejdirektoratet:

Mobile autoværn
Mobile autoværn på Køge Bugt motorvejen 2017

En morgen på Køge Bugt…kø!

Tidligere skiltning og indfletning

Skiltningen i DK er også noget skidt. Ofte kommer skiltning for sent eller også er den direkte farlig. Har du prøvet Alssund-broen ved Sønderborg? Der kører man i to spor over broen og først til sidst er der sammenfletning for dem som skal lige ud. Det giver ofte kaotiske situationer ved broens afslutning. Hvorfor skal folk ikke indfinde sig i det “rette spor” allerede midt på broen? Vi kommer bestemt ikke hurtigere frem ved at lave indfletning i sidste øjeblik. Vi har sen indfletning mange steder i DK!

Højresving ved rødt lys

Hvorfor har vi ikke højresving ved rødt i DK? Politikerne siger, at så vil flere cyklister og fodgængere blive kørt ned.  Men højresving ved rødt er lige som vigepligt. Det kan vi da godt finde ud af…
I USA kan de – ok med færre cyklister – men kom nu DK!

Grønne bølger

Hvem er det der programmerer grønne bølger i DK? De burde komme på kursus i det software de anvender. Nogle siger godt nok, at man bevidst ikke laver bølger, for at sænke farten. Men hvis en bølge er lavet til ex. 60 km/t, så skal man altså køre 120 km/t for at holde takten. Og hvor mange kører 120 i en by.
I stedet for grønne bølger har vi opbremsninger, dermed mere brændstofforbrug og irriterede billister der holder for tomme kryds.
Et sted de kan finde ud af at lave grønne bølger er på Manhattan. Hvis grønne bølger virker på Manhatten gør de vel også i Roskilde…

Nat-vigepligt fra sideveje

Når vi snakker grønne bølger. På de store hovedveje kunne man med fordel køre mere permanent grønt hele natten. Sidevejene skulle så have gule blink = vigepligt. Så er der slut med at holde for tomme kryds eks. om natten.

Positiv skiltning

Noget der heller ikke skaber flow er vores “negative skiltning”. Nu behøver du ikke længere køre 110 km. i timen på motorvejen. Men hvad må jeg så køre? Som udlænding SKAL man se skiltet når man kører ind i DK. Det er det eneste sted hvor der står max. 130 km/t på motorvejen. Når man kører ud af en by – nu behøver du ikke længere køre 50. Hvorfor har vi ikke “positiv skiltning” – skriv hvad folk må – istedet for hvad de ikke må. Mon ikke de ville hjælpe på mere korrekte hastigheder og dermed på flow!

Fy fy fy nu må du ikke længere køre 110 km/t her – men hvad må jeg så køre?

Negativ skiltning i trafikken - nu ophører max. 110 km/t på motorvejen...hvorfor ikke skrive hvad man MÅ køre - og ikke hvad man nu ikke længere må/bør køre?
Negativ skiltning i trafikken – nu ophører max. 110 km/t på motorvejen…hvorfor ikke skrive hvad man MÅ køre – og ikke hvad man nu IKKE længere må/bør køre?

Hellere 3 spor end to brede spor med mange overhalinger

Det nyeste er, at vi skal have en motorvej imellem Holstebro og Herning. Det virker tåbeligt med den forholdsvis lille trafikmængde på strækningen.
Jeg er dog enig i at noget skal der gøres!
Den nuværende vej er en bred to-sporet vej. Den anmoder til hurtig kørsel, men samtidig snor vejen sig igennem landskabet. Jeg kører på vejen engang imellem og opgaver ofte meget hasarderede overhalinger.
Hvorfor har man ikke lavet 3 almindelige spor hvor det midterste spor er et overhalingsspor skiftevis nord- og sydgående? En sådan type vej fungerer perfekt eks. imellem Roskilde og Slangerup (eller i det område). Det ville give et bedre flow, færre ulykker og mindre stress for bilisterne. Jeg har én gang passeret to biler der var kørt frontalt ind i hinanden på strækningen imellem Herning og Holstebro – og mange oplevet tåbelige overhalinger!
Her en artikel om 2+1 vej fra Vejle Amts Folkeblad i marts 2012:

Sørg for at koble tog og bilisme sammen

Det undrer mig meget, at vi i DK ikke er bedre til, at vi skabe flow imellem bilisme og de offentlige systemer. Det er reelt som om, at de slet ikke må “hænge sammen”. Specielt tænker jeg eks. på Køge Bugt motorvejen. Hvorfor skal man helt ind i Køge by for at komme på S-banen. Med den massive trafik på motorvejene ind mod Kbh., så burde vi koble togene sammen med bilerne. Det kunne eks. ske med S-tog eller en metro-linje fra sammenfletningen ved Køge Bugt – og så ind til hovedstaden. Så kunne folk hoppe ud af bilen og ind i et tog. Vupti. Arbejdstid – og ikke spildtid.

Nej – du skal følge den planlagte sti – ikke skabe flow fy fy!

Et mere jordnært sted hvor man også glemmer at tænke flow er på mange cykelstier. Man anlægger en sti der rammer en anden sti. Men nogle cyklister skærer hjørnet af når de drejer og det skaber en spor ved siden af stien. Men i stedet for at tænke – hmmm “kunderne” vil gerne have en svingbane, så smider man en stor sten eller sætter et hegn op som hindrer flow…

Hold lysreguleringer fri for trafik

Når trafikken er tæt, så har vi danskere tendens til at blokere et kryds – vi kører frem, selvom vi ender midt i krydset. Så går trafikken helt i stå. I England markerer man tydeligt, hvilket område der SKAL holdes fri for trafik. Om det vil virke i DK ved jeg ikke, men i England har man i hvert fald disciplinen og empatien for andre.

trafik-keep-clear

Kære politikere – tænk nu i det store billede – drop lokalpolitik i folketinget

Den sidste er det politiske pis med at anlægge motorveje i Jylland (bor selv i Jylland) samtidig med at samfundet spilder millioner af gode timer på de sjællandske motorveje hver morgen og hver eftermiddag!

Vidensamfund?

Vi snakker meget om, at vi skal leve af at være et vidensamfund. Så plejer jeg at tænke, at så længe vi ikke kan finde ud af at afvikle trafik effektivt, så tror jeg ikke på at vi kommer til at leve af viden…

Dansk Lean Forum

Indlæg skrevet af Mikkel Smith
Flexkom – Konsulenthjælp, kurser og download af  gratis Lean-værktøjer!
Lean kursus!


Dansk Lean Forum:
Hvor langt er I med Lean fra 0-100%?

Få svaret på 9 spørgsmål >


Dette indlæg har 3 kommentarer

 1. Tak for det meget malende eksempel på hvorfor Lean folk altid bør dækkes op af en fyr der rent faktisk ved noget om det der skal ændres.

  Og i det her tilfælde også en økonom.

  …Var det for groft, kaffemaskinen er i stykker (det er fanme ikke lean) så jeg er lidt morgen sur.

  Du har det problem at du arbejder ud fra den antagelse at hvis de problemer du beskriver løses så vil der være mindre trafikale problemer. Men det er nok ikke rigtigt. Du må huske på at problemerne rent faktisk fjerner en masse bilister fra vejene.
  Det er både billigere og mere praktisk at bruge bilen end det er at bruge offentlig transport, så det ville folk vælge hvis ikke det var for alle de upraktiske problemer.

  Problemet er at der er en stor overbelastning af vejnettet. Kapaciteten er ganske simpelt for lille.

  En kapacitetsudvidelse er voldsomt dyr og usikker af pommern til, vi ved ganske simpelt ikke hvor længe privatbilisme vil vedblive at have den dominerende rolle som det har lige nu. (og når vi snakker generel udvidelse af vejnettet skal tidshorisonten altså være pænt lang før det overhovedet giver mening økonomisk)

  Derfor er den oplagte løsning at bibeholde kapaciteten og Skære ned på brugen.

  Jeg tror jeg vil kategorisere dine løsningsforslag som Kaizen, men det der i virkeligheden er brug for er… det der andet som jeg ikke kan huske hvad hedder, men som betyder fuldstændig revurdering af systemet.

  Det er ikke den måde vi bruger privatbilisme der genererer spild. Det er privatbilisme i sig selv.

  Det giver ikke mening at skulle bevæge 1-2 tons stål for at flytte 100 kg menneske. Det gør det bare ikke.
  Det er spild.

 2. Tak for et godt indlæg. Jeg er enig i langt det meste, men savner dog den ultimative og ganske effektive flow-skabende trafikkultur. Overhaling på motorvej, både højre og venstre om. På den måde undgår vi lange køer bag fru Jensen, som kører 108 km/t mens hun overhaler en lastbil, og bliver liggende i overhalingssporet fordi der “kun” er 800 m op til næste lastbil.
  Mange vil mene at det øger antallet af uheld. Næppe. Det handler om oplysning. Da hastigheden blev øget på nogle motorvejsstrækninger fra 110 til 130 fulgte der en massiv kampagne, som øgede hastigheden og flowet. Det er nu glemt og mange snegler afsted igen. Overhaling indenom, kan også læres vha oplysning, til glæde for alle.
  Morten Brandt: Privatbilisme er roden til et lykkeligt liv.

 3. Hej Ulrick,
  Jeg kan godt følge din ide med overhaling i alle spor. Det virker eks. i USA.
  Men grundlæggende så tænker jeg, at det i første omgang handler om, at få folk til at “holde til højre”. Ikke kun fru Jensen!!!

  Vi danskere er meget egoistiske i trafikken og er elendige til at trække til højre på motorvej og andre to-sporede veje. Hvis man kører på en to-sporet motorvej befinder 80% af bilerne sig typisk i venstre spor, på tre-sporet motorvej er der kun ind- og udfletning i højre spor (ingen kører i højre spor) og på indfaldsveje til byer med flere spor ligger folk og roder i tilfældige spor. Man ser folk trække ud til venstre bane fordi de skal til venstre i en lysregulering om 4,5 km…

  I USA ser man ofte skilftet “keep right unless overtaking” og det skilt burde hænges op med mega skrifttyper overalt i DK.

  Så min opfordring vil være, at vi først lærer at trække til højre. Når vi danskere kan finde ud af det når vi kører syd for grænsen – kan vi vel også herhjemme.

  Mvh
  Mikkel Smith
  Dansk Lean Forum

Skriv gerne en kommentar!

Back To Top
%d bloggers like this: